GPS Tracker

Repozytorium kodu (GitHub)
GPS Tracker instrukcja obsługi (PDF)
Opis instalacji wtyczki z repozytorium GIS Support

Narzędzie GPS Tracker jest efektem współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz firmy GIS Support Sp. z o.o. Produkt jest rozszerzeniem funkcjonalności oprogramowania QGIS Desktop w wersji 3.0 i wyższych, w postaci wtyczki napisanej w języku Python. Narzędzie to wspomaga zdalną obsługę pomiarów GPS w czasie rzeczywistym poprzez QGIS oraz posiada dodatkowe funkcjonalności:

 • łączenie z odbiornikami GPS poprzez porty COM;
 • możliwość manualnego wyboru portu COM;
 • odczyt oraz zapis sygnału NMEA (zapis w plikach tekstowych);
 • wyświetlanie aktualnej pozycji w oknie mapy Qgis (bez ograniczeń co do układu odniesienia projektu);
 • możliwość edycji kształtu oraz wielkości wskaźnika aktualnej pozycji;
 • centrowanie map do aktualnej pozycji GPS (włącz/wyłącz);
 • wyświetlanie w trybie rzeczywistym parametrów połączenia GPS oraz pozycji, w szczególności:
  • Szerokość, Długość, Wysokość (X,Y [1992,2000] i H [elipsoidalne]);
  • PDOP;
  • Dokładność H, Dokładność V;
  • Tryb pracy, Wymiary, Jakość, Stan;
  • Ilość satelitów;
 • sygnalizacja dźwiękowa uzyskania / utraty pozycji;
 • uśrednianie pozycji GPS według wskazań użytkownika (interwał czasowy, ilość zarejestrowanych obserwacji);
 • dodawanie punktu ze śladu ( możliwość wybrania warstwy z listy aktualnie wczytanych warstw, bez ograniczeń co do układu warstwy);
 • dodawanie obiektu ze śladu ( możliwość wybrania warstwy z listy aktualnie wczytanych warstw, bez ograniczeń co do układu warstwy);
 • rejestracja punktów śladu automatycznie lub poprzez wyzwolenie przycisku z możliwością wyboru przez użytkownika;
 • wyświetlanie w oknie mapy (przy znaczniku pozycji GPS) odległości ( w metrach) od ostatnio zarejestrowanego wierzchołka śladu.
 • pomiar offsetowy – metodą wcięcia liniowego w przód

Poprzednie wersje wtyczki:

GPS Tracker dla QGIS 1.8 Lisboa: Pobierz , dokumentacja