Value Tool

W większości aplikacji GIS mamy dostępne narzędzie do sprawdzania wartości pikseli rastra. QGIS nie jest wyjątkiem i został w taką funkcję wyposażony – nazywa się “Informacje o obiekcie”. Niestety posiada ono dwie wady: by odczytać wartość innego piksela, należy każdorazowo kliknąć, ponadto pokazywane są informacje jedynie o warstwie aktywnej.

Problemy te rozwiązuje instalacja wtyczki autorstwa Ghislaina Picarda z repozytorium QGIS Contributed o nazwie Value Tool.

Po uaktywnieniu wtyczki (menu Widok – Panele – Value Tool), pod drzewem warstw pojawi się panel informacyjny. Jeśli tylko zaznaczona jest opcja Active – w panelu zobaczymy wartość piksela, na którym aktualnie znajduje się kursor myszki.

Możliwe jest również śledzenie wartości w rastrach wielokanałowych.

Czasem od poznania konkretnych wartości ważniejsze są relacje między kanałami – wówczas warto kliknąć opcję Graph.

Wtyczka posiada również możliwość odczytu wartości pikseli ze wszystkich wczytanych rastrów, nie tylko warstwy aktywnej.