QuickWKT

Nazwa: QuickWKT
Autor: Alessandro Passotti
Wersja: 3.1
Repozytorium: QGIS Contributed Repository
Data aktualizacji: 23.01.2020

W bazie danych PostGIS  geometria obiektów przechowywana jest w formacie WKB (Well Known Binnary). Zapis tego formatu jest optymalny dla bazy danych i umożliwia szybkie przeszukiwanie zasobów, jednak nie jest w żaden sposób strawny dla człowieka. Przykładowo obiekt:
jest zapisany jako:

(jeden ciąg znaków. Znaki nowej linii dodane tylko w celu lepszego formatowania)

 010600002031BF0D00010000000103000000010000000E000000FEDEAA0B9F824141A82CEB516C1
 F5941B038460E45834141A71BD5186A1F5941C43597F943834141F913353C551F594127F4ABAD3F8
 341418FB2D807481F594103D43DB228834141381F7D48481F59414AFB3F6E20834141BEE949784A
 1F5941E9BAEF11DF82414104462A294C1F5941AC5B305AE0824141059922FC551F594182744F8
 89D824141859F2FC6561F594128D05CFC9B8241414E39C387291F59410A35C840988241410CC4D
 F93291F59411B0745F09A824141E43EE68F5B1F5941DE0F522E9E82414108C8ACBB5B1F5941FEDEA
 A0B9F824141A82CEB516C1F5941

Ten sam obiekt zapisany w formacie WKT (Well-known Text), wygląda następująco:

MULTIPOLYGON(((2295102.09115207 6585777.27997891,2295434.11151799
 6585768.38800708,2295431.94992706 6585684.94073963,2295423.35681011 6585632.12260117,2295377.39251185
 6585633.13263684,2295360.86132756 6585641.87951129,2295230.14012848 6585648.64320517,2295232.70460077
 6585687.93961168,2295099.06492478 6585691.09665668,2295095.97158243 6585510.12129052,2295088.50610984
 6585510.31053258,2295093.87710656 6585710.24842808,2295100.36187933 6585710.93242074,2295102.09115207
 6585777.27997891)))

Zapis składa się z deklaracji typu obiektu oraz listy współrzędnych wszystkich werteksów.  Zapis troszkę bardziej zrozumiały. Nie da się ukryć, że użytkownicy QGIS stykają się z tym formatem dość rzadko – ja najczęściej podczas testowania zapytań SQL do bazy PostGIS w PostGIS Manager lub jako wynik działania skryptów.

Wtyczka QuickWKT jest prostym narzędziem pozwalającym dodać do warstw obiekt, którego geometrię posiadamy w formacie WKT. Nie zawojujemy tym świata, jednak czasem to proste narzędzie pozwoli zaoszczędzić kilka dodatkowych chwil pracy.

PS. Jeżeli ktoś chce wypróbować wtyczkę i dodać obiekt to poniżej wklejam ciąg znaków bez nowych linii.

MULTIPOLYGON(((2295102.09115207 6585777.27997891,2295434.11151799 6585768.38800708,2295431.94992706 6585684.94073963,2295423.35681011 6585632.12260117,2295377.39251185 6585633.13263684,2295360.86132756 6585641.87951129,2295230.14012848 6585648.64320517,2295232.70460077 6585687.93961168,2295099.06492478 6585691.09665668,2295095.97158243 6585510.12129052,2295088.50610984 6585510.31053258,2295093.87710656 6585710.24842808,2295100.36187933 6585710.93242074,2295102.09115207 6585777.27997891)))