Plain Geometry Editor

Nazwa: Plain Geometry Editor
Autor: Denis Rouzaud
Wersja: 2.0.0
Repozytorium: QGIS Official Repository
Data aktualizacji: 23.01.2020

Wtyczka „Plain Geometry Editor” jest prostym narzędziem do zmiany geometrii istniejących obiektów na podstawie ręcznych zmian we współrzędnych poszczególnych werteksów. Wtyczka działa dla warstw PostGIS, a także dla plików Shapefile.

Aby zmienić geometrię należy:

  1. wczytać warstwę do QGIS
  2. włączyć tryb edycji
  3. kliknąć w ikonę wtyczki (kursor zmieni się w strzałkę edycji)
  4. kliknąć w obiekt (punkt, linia, cokolwiek). W okienku, które się pojawi, mamy zapisaną geometrie obiektu w postaci WKT
  5. zmienić wartości na pożądane
  6. kliknąć „Apply”

Dodatkowe opcje:

  • Zaznaczenie opcji „Sketch geomet” powoduje iż w momencie zmiany wartości, na mapie pojawia się dodatkowy obiekt symbolizujący położenie obiektu w nowym miejscu.
  • „Reset” – resetowanie wprowadzonych zmian. Przywrócenie geometrii do początkowego stanu

Zmiany do pliku zostaną wprowadzone dopiero po zakończeniu edycji i zapisaniu zmian sesji edycyjnej w QGIS!