Jak wykonać profil terenu w QGIS?

Pracując na danych wysokościowych (numerycznych modelach terenu) często zachodzi potrzeba sprawdzenia przestrzennego rozkładu wysokości bezwzględnej na danym odcinku. W tym celu wykonuje się tzw. profile topograficzne. W sieci znaleźć można wiele serwisów pozwalających na generowanie takich profili, natomiast identyczny proces możemy wykonać na bazie systemów GIS.

Poniżej znajduje się opis narzędzia umożliwiającego wygenerowanie profilu terenu przy wykorzystaniu danych wysokościowych i programu QGIS.

Wtyczka Profile tool

Wtyczka dostępna z oficjalnego repozytorium QGIS. Aby ją zainstalować należy skorzystać z okna zarządzania wtyczkami.

Po zainstalowaniu, wtyczka jest dostępna z poziomu paska narzędzi.

Panel wtyczki składa się z trzech zakładek:

 • Profile – zakładka główna. Służy do tworzenia i zarządzania profilem terenu.
 • Table – generuje tabelę z wysokością przypisaną do punktu na linii.
 • Settings – pozwala na zarządzanie ustawieniami takimi jak:
  • Full Resolution – wpływa na jakość profilowanych segmentów linii (jeśli odznaczone to wtyczka profiluje segmenty do maksymalnie 1000 punktów, jeśli zaznaczone to korzysta z maksymalnej rozdzielczości mapy)
  • Plot Library – pozwala na wybranie biblioteki odpowiedzialnej za generowanie profili (do wyboru: PyQtGraph i Matplotlib)

Aby wygenerować profil terenu należy wczytać do projektu QGIS dowolny numeryczny model terenu np. SRTM.

Po uruchomieniu wtyczki w pierwszej kolejności należy dodać nową warstwę w obszarze z prawej strony klikając na przycisk Add Layer (działa na aktywnej warstwie w legendzie QGIS). Na dodanej warstwie tworzyć będzie się profil terenu. Aby go wygenerować należy nanieść linię na obszarze mapy przechodzącą przez zasięg numerycznego modelu terenu. Profile można tworzyć dla trzech rodzajów linii:

 • Temporary polyline – linia tymczasowa rysowana z poziomu wtyczki. Aby ją dodać należy wyrysować jej przebieg na obszarze mapy lewym przyciskiem myszy. Rysowanie należy skończyć dwuklikiem.
 • Selected polyline – wybrane linie z danej warstwy wektorowej wczytanej do projektu.
 • Selected layer – wszystkie linie z wybranej warstwy wektorowej wczytanej do projektu.

Po naniesieniu linii na obszar mapy wtyczka wygeneruje profil terenu dla jej przebiegu.

Narzędzie umożliwa również tworzenie profili terenu w odniesieniu do nachylenia terenu (procentowego lub stopniowego).

Pozostałe przydatne funkcje wtyczki to:

 • interakcja profilu z linią na mapie
 • określanie dowolnej wartości MIN i MAX dla profilu
 • eksportowanie profilu do jednego z trzech dostępnych formatów graficznych (PNG, SVG, DXF)
 • podgląd tabeli z wartością wysokości do odległości linii
 • kopiowanie wartości tabeli (z lub bez współrzędnych) i możliwość ich wklejenia bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego lub pliku tekstowego
 • tworzenie tymczasowej warstwy punktowej z wartością wysokości w danym punkcie