Jak stworzyć kilometraż dla linii w QGIS?

Sporo obiektów o charakterze liniowym (drogi, linie kolejowe, rzeki itp.) bardzo często jest opisywanych za pomocą tzw. kilometraża (pikietaża). Polega to na określeniu miejsca na linii z podaniem odległości od jej początku.

Poniżej znajduje się filmik instruktażowy oraz opis narzędzia umożliwiającego szybkie wygenerowanie kilometraża linii z poziomu QGIS.

Wtyczka QChainage

Wtyczka dostępna z oficjalnego repozytorium QGIS. Aby ją zainstalować należy skorzystać z okna zarządzania wtyczkami.

Po zainstalowaniu wtyczki jest ona dostępna z poziomu paska narzędzi.

Okno wtyczki składa się z trzech zakładek:

  • Basic – zawiera podstawowe ustawienia wtyczki związane z generowaniem kilometraża
  • Advanced – zawiera ustawienia zaawansowane
  • Labeling – umożliwia automatyczne włączenie etykietowania kilometraża z ustawieniem ilości miejsc dziesiętnych

Aby wygenerować kilometraż linii za pomocą wtyczki należy wczytać do projektu QGIS warstwę liniową. Następnie po uruchomieniu wtyczki na zakładce Basic ustawić odległość pikietaża (dystans pomiędzy sąsiednimi punktami) w jednej z dostępnych jednostek, wskazać lokalizację warstwy wynikowej oraz opcjonalnie zaznaczyć czy wtyczka ma wygenerować tylko punkt początkowy i końcowy oraz wzmocnić punkt ostatni.

W zakładce Advanced można określić czy wtyczka ma generować kilometraż do wszystkich obiektów na warstwie czy tylko do wybranych. Ponadto można zdefiniować odległość od początku i końca linii dla punktów początkowych i końcowych lub określić ilość części na które ma zostać podzielona linia.

Ostatnia zakładka pozwala na włączenie automatycznego etykietowania w nowo powstałej warstwie kilometraża z określeniem ilości miejsc dziesiętnych.

Po zdefiniowaniu dostępnych opcji wtyczka wygeneruje nową warstwę punktową z kilometrażem linii.