Dane Wysokościowe

SRTM-3

Zestaw danych wysokościowych pochodzących ze skanowania z misji SRTM. Dokładność wynosi 90m.

Pobierz

Czytaj więcej o SRTM(pdf)

DTED 0 – Cyfrowy Model Terenu

Cyfrowy model rzeźby dla obszaru Polski – rozdzielczość: 30 sekund; dokładność 50 m

Pobierz

Numeryczny Model Terenu o Interwale siatki co najmniej 100 m.

Link do strony pobierania CODGiK. Do pobrania są pliki .txt z trzema kolumnami: X, Y oraz Z. Zawierają regularną siatkę punktów z określoną wysokością. DO QGIS można je wczytać poprzez dodaj warstwę CSV. Potencjalne zastosowanie to interpolacja.

http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/nmt-100.html


Szkolimy

Posiadamy najbogatszą ofertę na szkolenia z otwartego oprogramowania GIS (QGIS Desktop, QGIS Server, PostgreSQL+PostGIS, Python w QGIS).


Wspieramy

Pomagamy instytucjom w projektowaniu, wdrażaniu, migracji oraz utrzymaniu systemów i rozwiązań opartych o QGIS, PostGIS, Geoserver i OpenStreetMap

Zobacz ofertę wsparcia

Programujemy

Tworzymy webowe i mobilne dedykowane systemy do obsługi danych przestrzennych w Python i JavaScript, wtyczki do QGIS oraz pomagamy w dużych projektach IT.