GIS w wodociągach i kanalizacji

Pełna informacja o sieci oraz integracje z innymi systemami IT. Na mapie.

GIS w wodociągach to nie tylko plan sieci w komputerze, rejestr awarii wraz z bazą danych o wydarzeniach na sieci. To przede wszystkim platforma, której wykorzystywanie daje niesamowite korzyści po integracji GIS z billigiem, SCADA, ZSI oraz innymi systemami IT. Dzięki temu można generować grafy do modelowania matematycznego, analizować dane w celu wyszukiwania anomalii a take tworzyć dowolne raporty.

Szkolenie: QGIS dla wodociągów i kanalizacji

Szkolenie “QGIS dla wodociągów i kanalizacji” to najlepszy start dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć wykorzystywanie GIS lub chcą wykorzystywać QGIS do zarządzania danymi przestrzennymi o sieci.

Uczestnicy po szkoleniu będą potrafić zdigitalizować swoją sieć, wczytać dane z zewnętrznych źródeł, a także stworzyć z QGIS bazę danych informacji o sieci.

 

Zaufali nam

Na szkoleniu "Python w QGIS" Opracowane skrypty zostały dopasowane do potrzeb oraz ułatwią pracę nad realizowanymi projektami. Dobre przygotowanie do szkolenia, trener posiada szeroki zakres wiedzy oraz umiejętnie ją przekazuje.

Pracownik firmy AQUA-TECH Smilewicz, Tuz Sp. j.

GIS Support
5
2020-02-13T11:59:32+01:00

Pracownik firmy AQUA-TECH Smilewicz, Tuz Sp. j.

Na szkoleniu "Python w QGIS" Opracowane skrypty zostały dopasowane do potrzeb oraz ułatwią pracę nad realizowanymi projektami. Dobre przygotowanie do szkolenia, trener posiada szeroki zakres wiedzy oraz umiejętnie ją przekazuje.

Zaufali nam

W ankietach poszkoleniowych uczestnicy kursu ocenili bardzo wysoko szczególnie trenera ze względu na wiedzę praktyczną, doświadczenie oraz umiejętności interpersonalne. Wartość merytoryczna szkolenia odpowiadała naszym potrzebom, została zrealizowana zgodnie z ofertą. Wszystkie zagadnienia zostały przedstawione w sposób zrozumiały i przejrzysty, a materiały szkoleniowe były przedstawione właściwie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

GIS Support
5
2020-06-26T12:21:18+02:00

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

W ankietach poszkoleniowych uczestnicy kursu ocenili bardzo wysoko szczególnie trenera ze względu na wiedzę praktyczną, doświadczenie oraz umiejętności interpersonalne. Wartość merytoryczna szkolenia odpowiadała naszym potrzebom, została zrealizowana zgodnie z ofertą. Wszystkie zagadnienia zostały przedstawione w sposób zrozumiały i przejrzysty, a materiały szkoleniowe były przedstawione właściwie.

Zaufali nam

Program szkolenia został uzgodniony z trenerem i dopasowany do potrzeb
pracowników. W trakcie realizacji trener reagował na potrzeby uczestników akcentując
elementy, które miały największe znaczenie. Uczestnicy szkolenia zdobyli praktyczną
wiedzę, która na pewno okaże się przydatna w codziennej pracy. Nieodłącznym atutem
przeprowadzonego szkolenia był dobór nowoczesnych metod nauczania oraz
profesjonalnych materiałów dydaktycznych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Janusz Tomasz Czarnogórski

GIS Support
5
2020-10-28T14:38:35+01:00

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Janusz Tomasz Czarnogórski

Program szkolenia został uzgodniony z trenerem i dopasowany do potrzeb pracowników. W trakcie realizacji trener reagował na potrzeby uczestników akcentując elementy, które miały największe znaczenie. Uczestnicy szkolenia zdobyli praktyczną wiedzę, która na pewno okaże się przydatna w codziennej pracy. Nieodłącznym atutem przeprowadzonego szkolenia był dobór nowoczesnych metod nauczania oraz profesjonalnych materiałów dydaktycznych.
5
3
GIS Support

AquaGIS - System GIS dla przedsiębiorstw wodociagowych

Wdrażamy w wodociągach System AquaGIS, który jest uznanym na rynku rozwiązaniem dedykowanym przedsiębiorstwom wodociągowym. 

Poza typowymi funkcjonalnościami mapowymi AquaGIS integruje dane billingowe, SCADA, generuje graf sieci do EPANET, a także posiada wiele modułów dodatkowych usprawniających prace przedsiębiorstwa.