Wdrożenia QGIS Server i Geoserver

Usługa wdrożenia QGIS Server lub Geoserwer przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą serwować swoje dane przestrzenne w postaci usług OGC. Naszym celem jest uruchomienie usług, optymalizacja działania usług i przeszkolenie administratorów sieci oraz administratorów danych, aby zamawiający mógł samodzielnie zarządzać swoimi usługami.
W skład usługi może wchodzić (w zależności od potrzeb):

 1. Instalacja oprogramowania na serwerze (Windows, Linux)
 2. Konfiguracja oprogramowania
 3. Optymalizacja działania uruchomionych usług
 4. Szkolenie administratorskie (instalacja, restart, monitorowanie)
 5. Szkolenie użytkowników (dodawanie warstw, danych, symbolizacja)
 6. Hosting i opieka nad serwerem

Dlaczego warto mieć własny serwer WMS i/lub WFS?

 1. Dane przestrzenne mogą być bardzo ciężkie i spowalniać pracę oprogramowania typu Desktop. Na przykład podpięcie do QGIS jednego adresu WMS zamiast 40 dużych rastrów znacznie przyspieszy pracę.
 2. Dane przestrzenne mogą się szybko zmieniać/aktualizować. Wykorzystanie WMS i/lub WFS pozwala mieć pewność, że każda osoba korzysta z najświeższych danych.
 3. Dysponując własnym serwerem usług można podpiąć swoje dane do geoportali.
 4. Posiadanie usług WMS i WFS to krok od posiadania własnego geoportalu.

Przykładowe zastosowania

Nasze wdrożenia QGIS Server:

 1. Usprawniły pracę firmy budowlanej. Dziesiątki rastrów z mapami do celów projektowych statecznie obciążały stacje robocze. Po uruchomieniu QGIS Server jedna osoba administrowała rastrami, a wszyscy inni pracownicy, niezależnie od posiadanego oprogramowania mogli szybko i wygodnie przeglądać mapy na swoich stacjach roboczych, na urządzeniach mobilnych w terenie oraz dynamicznie na lokalnych geoportalach na spotkaniach z przedstawicielami administracji publicznej.

 2. Pozwoliły na szeroką publikację danych, do których dostęp pierwotnie miała tylko jedna osoba. Po wdrożeniu QGIS Server wraz z prostą przeglądarką do wewnętrznych danych firmowych ma dostęp każdy, kto ma odpowiedni login
  i hasło nadany przez administratora.

Przypadki użycia

 1. QGIS Server w Play 

 

[includeme file=”page-sidebar-md.php”]