Value Tool

W większości aplikacji GIS mamy dostępne narzędzie do sprawdzania wartości pikseli rastra. QGIS nie jest wyjątkiem i został w taką funkcję wyposażony – nazywa się Informacje o obiekcie. Niestety posiada ono dwie wady: by odczytać wartość innego piksela, należy każdorazowo kliknąć, ponadto pokazywane są informacje jedynie o warstwie aktywnej.

Problemy te rozwiązuje instalacja wtyczki autorstwa Ghislaina Picarda z repozytorium QGIS Contributed o nazwie Value Tool.

Po uaktywnieniu wtyczki (menu Widok – Panele – Value Tool), pod drzewem warstw pojawi się panel informacyjny. Jeśli tylko zaznaczona jest opcja Active – w panelu zobaczymy wartość piksela, na którym aktualnie znajduje się kursor myszki.

sprawdzanie wartości jednego rastra

Możliwe jest również śledzenie wartości w rastrach wielokanałowych:

sprawdzanie wartości obrazu wielokanałowego

Czasem od poznania konkretnych wartości ważniejsze są relacje między kanałami – wówczas warto kliknąć opcję Graph. Jej użycie wymaga instalacji modułu Pythona o nazwie Qwt5 (potrzebny jest on zresztą do wielu innych wtyczek, zatem warto go mieć).

wykres wartości wielu kanałów w ValueTool

Wreszcie – wtyczka posiada możliwość odczytu wartości pikseli ze wszystkich wczytanych rastrów, nie tylko warstwy aktywnej:

sprawdzanie wartości wielu rastrów

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej