PROGRAMOWANIE GIS

 

USŁUGI PROGRAMISTYCZNE

Programujemy w Pythonie i JavaScript. Tworzymy, wdrażamy i utrzymujemy własne produkty (Inwestor, AquaGIS), a także realizujemy aplikacje dedykowane (obsługujemy całość procesu tworzenia aplikacji – od analizy wymagań, przez projektowanie, tworzenie i testowanie do wsparcia technicznego). Specjalizujemy się w aplikacjach ukierunkowanych na obsługę danych przestrzennych oraz otwarte technologie (open source). Nasze preferowane biblioteki i technologie to: Flask, vue.js, OpenLayers, Bootstrap.

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE

Wiemy jak zamieniać wymagania na projekt techniczny aplikacji GIS. Mamy rozeznanie rynku i dostępnych produktów. „Spatial is special” – warto to uwzględnić w procesie planowania, przy którym możemy towarzyszyć jako doradcy.

 

tutaj będą loga