Urzędy Gmin

Dziś każdy Urząd ma geoportal, dzięki któremu udostępnia dane w wymagany przepisami sposób oraz ma narzędzia do prowadzenia rejestrów. Już nie trzeba nikogo przekonywać, że GIS jest niezbędny w pracy nowoczesnego Urzędu. Dobry geoportal doceniany jest przez mieszkańców, przedsiębiorców oraz samych urzędników, którzy pracują na nim każdego dnia.

Zauważyliśmy, że w wielu przypadkach, geoportal przestaje wystarczać. Nowoczesny Urząd potrzebuje bardziej elastycznego narzędzia, dzięki któremu stworzy sobie nowe możliwości do efektywnej pracy np:
 
  1. tworzenie własnych danych przestrzennych (mapa własności przyłączy wodociągowych, mapa lokalizacji szamb, mapa źródeł ogrzewania)
  2. wykonywanie analiz (wyznaczyć obszar uzupełniania zabudowy i bilansowania terenów przeznaczonych pod zabudowę
  3. tworzenie “wewnętrznych” geoportali wspomagających pracę (mapa wydzierżawionych gruntów, mapa własności, mapa spraw….)

Szkolenie QGIS dla Urzędów Gmin

Szkolenie QGIS dla Urzędów Gmin to szkolenie podstawowe przewidziane dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy, z naciskiem na wydziały związane z planowaniem*, zarządzaniem mieniem i budownictwem.

PO szkoleniu będziecie potrafili wykorzystywać QGIS w stopniu pozwalającym na wczytanie najróżniejszych danych, wykonanie pięknych map, a także analiz, wymaganych przepisami.

Dodatkowo szkolenie to da Wam pewność siebie i dobry start do dalszej samodzielnej nauki (lub na bardziej zaawansowanych kursach)

*Dla Planistów mamy jeszcze szkoelnie: QGIS dla planistów i urbanistów

GIS.Box w Urzędzie Gminy

GIS.Box – platforma do współpracy na mapach, to narzędzie, dzięki któremu będziecie mogli tworzyć własne, interaktywne mapy (dostępne tylko dla osób ze specjalnym kontem) i wspólnie na nich pracować. 

Wyobraź sobie, geoportal z dodatkowymi, prywatnymi warstwami, np warstwę działek, które są wydzierżawione lub mapę przyłączy, którą wybrane osoby mogą edytować (zmieniać opisy, dodawać, usuwać, załączać dokumenty) a reszta uprawnionych może tylko podglądać.

 

To wszystko w na prawdę rozsądnej cenie.

Dodatkowe materiały

Materiały szkoleniowe

Wyznaczanie obszarów zabudowy to film z przykładową analizą niezbędną przy tworzeniu Planu Ogólnego Gminy

Integracja z QGIS

Pracujesz w QGIS? Świetnie! GIS.Box doskonale integruj się z QGIS i pozwala na pracę w wiele osób na jednym zbiorze danych

Jak pracujemy?

  1. Prezentacja – zapraszamy na 45 min spotkanie on-line, na którym zaprezentujemy naszą propozycję (dla managerów i specjalistów). Po prezentacji zdecydujesz czy to jest rozwiązanie dla Twojej firmy.
  2. Analiza potrzeb – sprawdźmy wspólnie w których procesach możemy pomóc (1-3h warsztatów stacjonarnie lub on-line)
  3. Plan – na podstawie analizy przedstawiamy plan działań wraz z ofertą.
  4. Realizacja planu – czasem będzie to tylko dodatkowe szkolenie, a czasem zmiana procedur pracy Twojego zespołu. Sprawnie przeprowadzimy Cię przez ten proces.

Kontakt

Lubisz rozmawiać? Zostaw numer - oddzwonimy.

Wolisz pisać? Zapraszamy.