GDAL


Biblioteka GDAL/OGR wydana w wersji 1.11.0

25 kwietnia została opublikowana kolejna wersja biblioteki GDAL/OGR oznaczona numerem 1.11.0. Oprogramowanie to służy do dostępu i manipulowania danymi przestrzennymi w wielu formatach rastrowych i wektorowych. Jest ono szeroko wykorzystywana przez wiele aplikacji związanych z GIS takich jak QGIS, GRASS GIS, Google Earth czy ArcGIS.

Ważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

 • nowy sterownik do rastrów w formacie KOLOR Raw (KRO),
 • nowe sterowniki dla formatów wektorowych:
 • znaczące poprawki dla sterowników GML i KML,
 • poprawa wydajności w dostępie do dużych tabel atrybutów warstw rastrowych (Raster Attribute Table – RAT),
 • obsługa wielu kolumn geometrii w formatach wspierających to rozwiązanie (m.in. GML, CSV, PostGIS),
 • aktualizacja bazy EPSG, zawierającej parametry geodezyjne wielu układów współrzędnych, do wersji 8.2.

Szczegółowy wykaz zmian można znaleźć na wiki projektu.

Kod źródłowy można pobrać ze strony głównej projektu. Wersja skompilowana dla systemów Windows jest już dostępna przez instalator OSGeo4W. W najbliższym czasie powinny zostać zaktualizowane główne repozytoria dla systemów Linuks, w szczególności UbuntuGIS.

Tagi: , ,
GDAL/OGR 1.10 wydany

Pod koniec kwietnia została wydana nowa wersja biblioteki GDAL/OGR oznaczona numerem 1.10. Najważniejsze zmiany:

 • nowe sterowniki dla rastrów:
  • Azavea Raster Grid (ARG) – zapis/odczyt,
  • CTable2 – zapis/odczyt,
  • DirectDraw Surface (DDS) – tylko zapis,
  • część formatów generowanych przez oprogramowanie IRIS (Interactive Radar Information System) – tylko odczyt,
  • format MAP programu OziExplorer – tylko odczyt,
  • MBTiles – tylko odczyt,
 • nowe sterowniki dla wektorów:
  • bazy danych ElasticSearch – tylko zapis,
  • akrusze kalkulacyjne ODS – zapis/odczyt,
  • arkusze kalkulacyjne MS Excel 2007 i późniejsze (XLSX) – zapis/odczyt,
  • formaty OSM i PBF z danymi OpenStreetMap – tylko odczyt,
  • Geospatial PDF – odczyt/zapis,
 • możliwość wykonania geoprocessingu (przecięcie, różnica, suma itp.) na warstwach (a nie tylko pojedynczych obiektach) – tzw. OGR Layer algebra,
 • wsparcie dla odmiany języka SQL używanej przez SQLite – http://gdal.org/ogr/ogr_sql_sqlite.html,
 • możliwość uruchomienia bibliotek jako rozszerzenia dla SQLite3 – https://www.gaia-gis.it/fossil/libspatialite/wiki?name=VirtualOGR,
 • nowy wirtualny system plików (/vsicurl_streaming/) dla danych strumieniowych umożliwiający m.in. odczyt informacji w trakcie pobierania danych np. z serwera WFS,
 • możliwość uruchamiania narzędzi w osobnym wątku (API_PROXY),
 • narzędzie geokodowania – http://gdal.org/ogr/ogr__geocoding_8h.html,
 • uaktualnienie bazy EPSG, zawierającej informacje o układach współrzędnych.

Ponadto usprawniono działanie istniejących sterowników oraz usunięto wiele błędów i niedociągnięć. Pełną listę zmian można znaleźć na stronie projektu.

Tagi:

Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń