Table Manager
Nazwa: Table Manager
Autor: Borys Jurgiel
Wersja: 0.6.3
Repozytorium: QGIS Contributed Repository
Data aktualizacji: 15.03.2017

Instalacja:

Wtyczkę instalujemy poprzez instalator wtyczek. Po zainstalowaniu w pasku wtyczek pojawi się następujący przycisk . Aby skorzystać z wtyczki należy zaznaczyć w oknie warstwy wybraną warstwę wektorową (podświetli się na niebiesko) i kliknąć w ikonę.

Działanie:

Wtyczka Table Manager jest niezbędna przy pracy z plikami SHAPEFILE lub z tabelami bazy danych PostGIS. Dzięki niej możemy dodawać, usuwać, zmieniać nazwę i zmieniać kolejność kolumn w warstwie. Zarówno warstwa SHAPEFILE i PostGIS mają ograniczenie długosci nazwy kolumny do 10 znaków. ( Jest to ograniczenie pliku .DBF – jednego ze składowych SHAPEFILE. PostGIS pozwala na więcej, jednak z powodu, iż większość warstw wcześniej czy później staje się „szejpem”, możliwość dodawania dłuższych nazw kolumn mogłaby powodować problemy – końcówki nazw kolumn byłby obcinane, przez co mogły by powstać kolumny o tej samej nazwie).

Przy dodawaniu kolumn możliwe jest zdefiniowanie 3 typów danych (integer, real i string). Nie mamy możliwości zdefiniowania ilości znaków w polu. Automatycznie jest ustawiana na 80 znaków. (mimo iż SHAPEFILE dopuszcza 255).

Zmiany można zapisać do nowego pliku, bądź nadpisać stare ustawienia w pliku edytowanym.

Wykorzystanie:

Codzienna praca z plikami wektorowymi, zmiana struktury tabeli, dodanie kolumny w celu dopisania nowych informacji do tabeli atrybutów.

UWAGA!

Ta wtyczka nie jest już wspierana przez autorów stąd istnieje ryzyko uszkodzenia danych.

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej