qNote
Nazwa: qNote
Autor: Piotr Pociask
Wersja: 2.0
Repozytorium: QGIS Official Repository
Data aktualizacji: 23.01.2020

Wtyczka qNote pozwala zapisywać notatki w projekcie programu QGIS. Treść notatki widoczna jest w panelu wyświetlanym w oknie głównym QGIS, standardowo umieszczonym w dolnej jego części. Panel ten może być włączany i wyłączany poprzez menu Widok–>Panele–>qNote lub klikając prawym klawiszem na pasek narzędzi QGIS i wybierając opcję qNote.

Aby zachować wprowadzoną lub zmienioną treść notatki w oknie wtyczki należy zapisać projekt (Plik–>Zapisz projekt). Dane zapisywane są w pliku .qgs i będą automatycznie odczytane podczas ponownego wczytywania danego projektu.

Wtyczka może służyć do przechowywania informacji o danym projekcie np. autorze, przeznaczeniu, pochodzeniu i dokładności danych czy planowanych analizach. Dane te mogą być szczególnie pomocne jeśli nad projektem pracuje kilka osób lub gdy użytkownik wróci do niego po dłuższym czasie.

Kod źródłowy dostępny jest poprzez serwis Github. Wszelkie wykryte błędy lub uwagi należy zgłaszać poprzez bugtracker.

Tagi:

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej