QGIS w inwentaryzacji przyrodniczej

Czas trwania: 2 dni
Poziom: Podstawowy
Cena:

(dowiedz się więcej o dofinansowaniu z KFS i PARP

Najbliższe terminy szkoleń:

 • 19-20.08.2020 Warszawa

Zachęcamy do kontaktu (tel. 570 979 682) w celu umówienia terminów szkoleń zdalnych i kursów on-line.

To szkolenie może być zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego w ustalonym miejscu i terminie.
Jeżeli Warszawa jest zbyt daleko, a szkolenie on-line jest niekomfortowe wypełnij formularz.


Zobacz wykorzystanie QGIS w pracy konsultanta środowiskowego


Opis szkolenia

Inwentaryzacja przyrodnicza w QGIS to szkolenie przeznaczone dla osób wykonujących opracowania przyrodnicze. Swoim zakresem obejmuje kwestie istotne przed przystąpieniem do pracy w QGIS, przegląd instytucji przydatnych w gromadzeniu danych dla inwentaryzacji środowiska oraz pozwala zapoznać się z narzędziami niezbędnymi do wykonania opracowania w QGIS.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 1. wczytać dane z ośrodka (zarówno w formie skanów map jak i wektorowej: DXF, GML, SHP)
 2. wczytać dane z zewnętrznych źródeł (WMS i WFS), rastry
 3. stworzyć materiały kartograficzne do inwentaryzacji przyrodniczej (np. mapa lokalizacji obiektów hydrotechnicznych)
 4. narysować plan z użyciem narzędzi zaawansowanej edycji w QGIS oraz nadać mu odpowiednia symbolizację
 5. dokonać obliczeń (powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna)
 6. wygenerować mapę – załącznik graficzny do opracowania

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I Co to jest GIS? (wykład)

 1. Przedstawienie wszystkich składowych definicji GIS
  (pozyskiwanie, przechowywanie, przesyłanie, analiza i wizualizacja danych
 2. Wyjaśnienie definicji informacji przestrzennej
 3. Pokazanie kilku krajowych przykładów wykorzystania GIS

Moduł II Dane GIS. (wykład)

 1. Jakie dane możemy wykorzystać do pracy z danymi GIS? (wektor, raster, WMS)
 2. Aspekty prawne pozyskiwania danych i związane z tym problemy
 3. Przegląd instytucji przydatnych w gromadzeniu danych dla inwentaryzacji środowiska
  • Granice administracyjne
  • Dane środowiskowe z GDOŚ, PIG,  oraz Banku Danych o Lasach
  • Dane tworzone przez społeczność OpenStreetMap
  • Numeryczne modele terenu, dane terenowe z GPS

Moduł III Obsługa danych w QGIS (ćwiczenia)

 1. Wstęp do programu
  • definiowanie właściwości projektu – wybór układu współrzędnych
  • instalacja wtyczek – dodatków rozszerzających możliwości QGIS (QMS, GeoCoding, autoSaver)
 2. Wczytywanie danych
  • wektory (shp, gml, dxf) wraz z eksportem danych do formatu shp
  • pliki graficzne z programów do modelowania (geotiff, pdf, jpg)
  • WMS/WFS – udostępnianych w internecie w postaci rastrowej np. ortofotomapa z geoportalu, obszary chronionego krajobrazu z geoserwisu GDOŚ
  • dodawanie arkuszy kalkulacyjnych wraz z współrzędnymi – wyświetlenie na mapie danych dostępnych dotychczas wyłącznie z poziomu Excela (wczytanie danych tabelarycznych z pliku XLS i CSV)
  • kalibracja danych rastrowych (wpasowanie do układu współrzędnych)
 3. Tworzenie nowych danych wektorowych w QGIS
  • tworzenie własnych warstw i obiektów
  • edycja atrybutów – prowadzenie bazy danych w tabeli w QGIS
  • przyciąganie – zachowywanie poprawności topologicznej
 4. Symbolizacja danych w QGIS – czytelne i atrakcyjne wyświetlanie danych
  • nadawanie symbolizacji zgodnej ze standardami (wektor, raster)
  • etykietowanie danych
  • kopiowanie i zapisywanie symbolizacji

Dzień 2

Moduł IV Tworzenie kompozycji kartograficznych

 1. Praca z kompozytorem wydruków
  • definiowanie właściwości obiektów – modyfikacja układu wydruku, legendy
  • eksport map do formatów graficznych
  • generowanie atlasu – automatycznego zestawu map

Moduł V Praca z danymi przestrzennymi (ćwiczenia)

 1. Praca z tabelą atrybutów
  • wyszukiwanie danych – sprawne posługiwanie się tabelą atrybutów
  • kalkulator pól – automatyczne obliczanie powierzchni dla wszystkich obiektów
  • obliczenia statystyczne – obliczanie wielkości terenu, powierzchni zabudowy itp.
 2. Podstawowe analizy danych wektorowych
  • bufor – wyznaczanie stref ochronnych
  • przycięcie danych do maski – przygotowywanie danych dla wybranego obszaru
  • liczba punktów w poligonie np. ile miast jest w gminie?
  • jak stworzyć kilometraż dla linii?
 3. Podstawowe analizy danych rastrowych
  • mapy spadków, mapy ekspozycji
 4. Zdjęcia w QGIS
  • geotagowanie zdjęć

Informacje organizacyjne:

Catering:

 • przerwa kawowa podczas trwania szkolenia
 • lunch na ciepło

Materiały szkoleniowe:

 • uczestnicy otrzymują wydrukowane materiały szkoleniowe (prezentacje + skrypt), notes oraz długopis
 • oferujemy dostęp dostęp do materiałów filmowych, które bardzo ułatwiają wykorzystanie przyswojonej wiedzy
  w praktyce

(https://centrumwspolna.pl/)

  570 979 682


DLACZEGO SZKOLENIA GIS SUPPORT?

 • Zaufały nam największe polskie firmy i instytucje publiczne
 • Trenerzy są aktywnymi użytkownikami QGIS oraz programistami
 • Posiadamy największą ofertę dodatkową (migracje na open source, konsulting)
 • Uczestnicy szkoleń otrzymują 2 miesiące bezpłatnego wsparciaLOKALIZACJE SZKOLEŃ
Warszawa: Wspólna 56
(zobacz na Google Maps)
– 5 minuty pieszo z dworca Warszawa Centralna

Poznań: Towarowa 35
(zobacz na Google Maps)
– 4 minuty pieszo z dworca Poznań Główny

Lublin: ul. Zana 11
(zobacz na Google Maps)
– 15 min komunikacją miejską od dworca Lublin Główny