QGIS dla geologów

Czas trwania: 2 dni
Poziom: Podstawowy
Cena:

(dowiedz się więcej o dofinansowaniu z KFS i PARP

Najbliższe terminy szkoleń:
Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego szkolenia stacjonarne zostały odwołane.
Zachęcamy do kontaktu (tel. 570 979 682) w celu umówienia terminów szkoleń zdalnych i kursów on-line.

To szkolenie może być zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego w ustalonym miejscu i terminie.
Jeżeli Poznań lub Warszawa jest zbyt daleko, a szkolenie on-line jest niekomfortowe wypełnij formularz.


Opis szkolenia

Program skierowany jest do osób z firm geologicznych, które chcą dowiedzieć się jak sprawnie pracować z danymi zebranymi w jedno miejsce. Punkty z terenu, dane od Zamawiającego i dane udostępniane przez serwisy PIG-PIB zostaną umieszczone w jednym projekcie QGIS. W przypadku szkoleń organizowanych dla grup osób z jednej instytucji, zestaw ćwiczeń jest dostosowywany do rozwiązania konkretnych problemów, z którymi przyjdzie się zmierzyć w pracy zawodowej.


Zaufali nam

Szkolenie zostało przeprowadzone ze szczegółową analizą potrzeb wśród uczestników, uwzględniając ich oczekiwania i poziom wiedzy. Przykłady prezentowanych treści były dopasowane do profilu działalności naszej jednostki.

GEOPROFIL Andrzej Stube

GIS Support
5
2020-06-12T12:40:15+02:00

GEOPROFIL Andrzej Stube

Szkolenie zostało przeprowadzone ze szczegółową analizą potrzeb wśród uczestników, uwzględniając ich oczekiwania i poziom wiedzy. Przykłady prezentowanych treści były dopasowane do profilu działalności naszej jednostki.
0
1
GIS Support

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I Dane GIS dla geologów (wykład)

 1. Jakie źródła możemy wykorzystać do pracy z danymi GIS? (wektor, raster, WMS)
 2. Przegląd instytucji udostępniających dane wykorzystywane na etapie planowania prac terenowych
  • Granice administracyjne
  • Dane PIG
  • Dane tworzone przez społeczność OpenStreetMap
  • Numeryczne modele terenu, dane terenowe z GPS

Moduł II Zbieranie danych w terenie z wykorzystaniem narzędzi GIS

 1. Przegląd aplikacji do gromadzenia danych w terenie
 2. Omówienie najprzydatniejszych funkcji aplikacji mobilnych
  • dodawanie podkładów mapowych, wczytywanie map offline (np. numeryczny model terenu)
  • dodawanie, tworzenie i modyfikacja warstw wektorowych (lokalizacja otworów, granice działek)

Moduł III Obsługa danych w QGIS – prace kameralne

 1. Wstęp do programu
  • omówienie poszczególnych elementów interfejsu programu QGIS (lokalizacja, włączanie/wyłączanie z widoku poszczególnych paneli i pasków narzędzi)
  • definiowanie właściwości projektu – wybór układu współrzędnych
  • instalacja wtyczek – dodatków rozszerzających możliwości QGIS (m.in. przeglądarka podkładów mapowych QMS, narzędzia geokodowania adresów, wyszukiwarka działek ewidencyjnych ULDK)
 2. Wczytywanie danych
  • wektorowych (shp, gml, geopackage)
  • opracowanych w środowisku CAD (projekty w formatach dxf i dwg)
  • zebranych w trakcie prac terenowych
  • WMS/WFS – udostępnianych w internecie w postaci rastrowej np. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, otwory wiertnicze CBDG, ortofotomapa z geoportalu
  • arkuszy kalkulacyjnych wraz z współrzędnymi – stworzenie warstwy punktów z danych dostępnych dotychczas wyłącznie z poziomu Excela (wczytanie danych tabelarycznych z pliku XLS i CSV)
 3. Tworzenie nowych danych wektorowych w QGIS
  • tworzenie własnych warstw (otwory badawcze, siatka badawcza, przekroje geologiczne, granice obszarów eksploatowanych górniczo)
  • edycja atrybutów – dodawanie informacji o współrzędnych X i Y, głębokości otworu, poziomu wody gruntowej, etc.
  • narzędzia przyciągania – zachowywanie poprawności topologicznej
 4. Symbolizacja danych w QGIS – czytelne i atrakcyjne wyświetlanie danych
  • nadawanie odrębnej symbolizacji obiektom w ramach jednej warstwy, np. dla otworów i sond badawczych 
  • etykietowanie – wyświetlanie informacji o danych na mapie
  • kopiowanie i zapisywanie symbolizacji
 5. Kalibracja map (wpasowanie do układu współrzędnych)
  • osadzenie arkuszy SMGP w projekcie
  • łączenie kilku map w jedną kompozycję
  • wizualizacja rastra – usuwanie „czarnych ramek” powstałych w trakcie kalibracji

Dzień 2

Moduł IV Tworzenie kompozycji kartograficznych

 1. Praca z kompozytorem wydruków
  • tworzenie granic arkuszy dla atlasu map
  • przygotowanie szablonu mapy – orientacja wydruku, dodawanie tytułu, legendy, skali, tabelki z danymi o projekcie
  • generowanie atlasu – automatycznego zestawu map
  • eksport map do formatów graficznych i pliku pdf

Moduł V Analizy przestrzenne

 1. Podstawowe analizy danych wektorowych
  • stworzenie kilometrażu dla linii
  • stworzenie etykiet z informacją o kilometrażu (kilometr + metry)
  • stworzenie profilu topograficznego (w postaci graficznej i warstwy CSV)
  • interpolacja danych pomiarowych – przygotowanie mapy warstwicowej na podstawie danych punktowych
 2. Podstawowe analizy danych rastrowych
  • mapy spadków
  • mapy ekspozycji
  • kalkulator rastra – automatyczne wyznaczanie terenów o określonym nachyleniu i ekspozycji
 3. Zdjęcia w QGIS
  • wyświetlanie zdjęć wraz z lokalizacją

Informacje organizacyjne:

Catering:

 • przerwy kawowe podczas trwania szkolenia
 • lunch na ciepło

Materiały szkoleniowe:

 • uczestnicy otrzymują wydrukowane materiały szkoleniowe (prezentacje + skrypt), notes oraz długopis
 • oferujemy dostęp dostęp do materiałów filmowych, które bardzo ułatwiają wykorzystanie przyswojonej wiedzy
  w praktyce

(https://centrumwspolna.pl/)

  570 979 682


DLACZEGO SZKOLENIA GIS SUPPORT?

 • Zaufały nam największe polskie firmy i instytucje publiczne
 • Trenerzy są aktywnymi użytkownikami QGIS oraz programistami
 • Posiadamy największą ofertę dodatkową (migracje na open source, konsulting)
 • Uczestnicy szkoleń otrzymują 2 miesiące bezpłatnego wsparciaLOKALIZACJE SZKOLEŃ
Warszawa: Wspólna 56
(zobacz na Google Maps)
– 5 minuty pieszo z dworca Warszawa Centralna

Poznań: Towarowa 35
(zobacz na Google Maps)
– 4 minuty pieszo z dworca Poznań Główny

Lublin: ul. Zana 11
(zobacz na Google Maps)
– 15 min komunikacją miejską od dworca Lublin Główny