QGIS w firmie projektowo-budowlanej – materiały szkoleniowe

Witaj na szkoleniu „QGIS w firmie projektowo-budowlanej”. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób związanych z procesem projektowym i budowlanym. Podczas szkolenia   dowiesz się w jaki sposób wyswietlić skany map do celów projektowych, pliki CAD, dane od geodetów oraz dane z zewnętrznych zródeł (np. WMS z lokalnych geoportali) w jednym spójnym projekcie w QGIS w celu stworzenia przeglądowej mapy inwestycji.

Informacje o szkoleniu

Dane w GIS

Narzędzia w QGIS

Analizy przestrzenne

Import danych CAD do QGIS

        Ćwiczenia:

 1. Jak zacząć pracę z QGIS?
  • ustawienie układu współrzędnych projektu w QGIS
  • wyszukiwanie i instalacja wtyczek do QGIS [OpenLayers i Geocode]
 2. Dodawanie zeskanowanej mapy papierowej do QGIS
  • georeferencja rastra
 3. Jak wczytać posiadane dane?
  • Dodawanie pliku SHP Dodawanie danych z zewnętrznych źródeł (WMS: ortofotomapa, GDOS)
 4. Jakie są podstawowe funkcjonalności QGIS?
  • tabela atrybutów (otwarcie, filtrowanie)
  • miarka
 5. Jak utworzyć nowe warstwy wektorowe?
 6. Jak wczytać dane z geoportali do QGIS?
  • dane z Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów przez WMS
  • Baza WMS
 7. Jak znaleźć działkę ewidencyjną o zadanym numerze?
  • Wtyczka wyszukiwarka danych ewidencyjnych/LPIS
 8. W jaki sposób obliczyć podstawowe parametry dotyczące danych wektorowych w QGIS (pole powierzchni, obwód, długość)?
 9. W jaki sposób filtrować/przeszukiwać dane wektorowe?
  • zaznaczenie przez lokalizację
  • zaznaczenie w obszarze
  • kreator zapytań
 10. Zaawansowana symbolizacja  w QGIS?
 11. Narzędzia służące do zamiany warstwy punktowej na warstwę liniową lub warstwę poligonową
 12. Jak stworzyć mapę poglądową?
  • przedstawienie kreatora wydruków
  • stworzenie mapy wraz z legendą, skalą, strzałką
 13. W jaki sposób wczytać dane geodezyjne w formacie DXF, TXT lub CSV?
 14. Konwersja między formatami DXF i SHP
 15. Wykorzystanie narzędzia Profile Tool do wyznaczania profilu terenu na podstawie danych DEM
 16. Analiza przestrzenna: Przygotowanie danych do obliczenia renty z tyt. służebności przesyłu (na podstawie linii elektroenergetycznej):
  1. utworzenie linii elektroenergetycznej (lub pobranie za pomocą QuickOSM)
  2. utworzenie strefy buforowej wokół linii
  3. użycie narzędzia LPIS Intersect
  4. wykorzystanie narzędzia Clip
  5. obliczenie powierzchni działek, które znalazły się w strefie buforowej
  6. obliczenie zajętości w procentach przez strefę buforową dla każdej z działek

Artykuł dotyczący integracji danych CAD z QGIS