QGIS w branży OZE dla energetyki wiatrowej

3 dni

Poziom:

PODSTAWOWY

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

13-14 i 17 maja 2021 (zdalne z trenerem)

CENA:

Kurs on-line – szkolenie w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania) + 1 godzina indywidualnych konsultacji. 

990 zł netto (20 godzin pracy)

Szkolenie zdalne z trenerem – szkolenie w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania)  i bezpośredni kontakt z trenerem, który na bieżąco rozwiązuje problemy i odpowiada na pytania (stałe połączenie poprzez Meet, Zoom itp.)

1 236,70 zł netto (3 dni)

(zobacz opinie o szkoleniach zdalnych)

Szkolenie stacjonarne – tradycyjne szkolenie w sali szkoleniowej lub w siedzibie Zamawiającego. Grupy 5-10 osób. 

1890 zł netto (3 dni lub 2+1)

(dowiedz się więcej o formule 2+1)

Opis szkolenia

Podjęcie decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością zgromadzenia oraz analizy często znacznej ilości danych przestrzennych, np. granic działek ewidencyjnych, obszarów objętych ochroną, czy ukształtowania terenu. Możliwość szybkiego wyświetlenia tych informacji w jednym miejscu oraz dostęp do szerokiego spektrum prostych w obsłudze narzędzi analitycznych ma więc kluczowe znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu decyzyjnego. Wszystkie te funkcje znajdą Państwo darmowym programie QGIS, dzięki czemu z powodzeniem zastąpi szereg aplikacji komercyjnych.

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu będziesz potrafił: 

 • wyszukać działkę po numerze lub adresie oraz przygotować dane do analizy – zaznaczyć  obszar zainteresowania, obliczyć powierzchnię i ocenić kształt działki.
 • sprawdzić, czy dostępny jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Kierunków i Uwarunkowań i na tej podstawie dowiedzieć się jakie jest przeznaczenie terenu
 • zweryfikować uzbrojenie terenu –  ocenić dostęp do istniejących mediów, zmierzyć odległość dzielącą nieruchomości od infrastruktury sieciowej (np.  sieci średniego napięcia)
 • ocenić sąsiedztwo terenu – dostęp do drogi, obszarów chronionych
 • określić orientację obiektu względem stron świata
 • wyszukać informację o obszarach zagrożonych powodzią

BONUS

 • przetwarzanie danych wysokościowych do postaci rastrowej
 • określanie nachylenia oraz ekspozycji terenu
 • wykonanie analizy widoczności
 • ocena potencjału solarnego

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I Wstęp do GIS – wykład wprowadzający, dający podstawy merytoryczne do realizacji dalszych zadań

 1. Wykład wprowadzający. Jakie typy danych będziemy wykorzystywać w programie klasy GIS? Czym się różni raster od wektora oraz jak odpowiednio dobrać układ współrzędnych? Minimum teorii niezbędnej do pracy z QGIS.

Moduł II Podstawy QGIS

 1. Instalacja QGIS. OSGeo czy samodzielny instalator? Pomagamy dobrać wersję programu dopasowaną do potrzeb.
 2. Wprowadzenie do programu. Gdzie i co kliknąć, by komfortowo zacząć pracę z programem.
 3. Dodawanie danych przestrzennych. Jak wczytać warstwy, w szczególności WMS z Ewidencją Gruntów i Budynków, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego itd.
 4. Tworzenie danych wektorowych.  Projektujemy własną warstwy od zera – tworzymy kolumny (atrybuty), określamy ich typ (liczbowe, opisowe), a na końcu zapełniamy je nowymi obiektami punktowymi, liniowymi i powierzchniowymi. 
 5. Podstawowe metody symbolizacji danych wektorowych. Jak wyświetlić dane, aby były czytelne i proste w odbiorze? Zmieniany sposób wyświetlania obiektów – przykładowo tak, aby działka była wyraźnie zaznaczona na czerwono, a obszar Parku Narodowego na zielono.
 6. Co zrobić jeżeli posiadamy tylko skan MPZP, Studium itd? Georeferencja danych rastrowych. Jak wydobyć z zeskanowanych map maksimum informacji, osadzając je w odpowiednim miejscu i wyświetlając na tle dowolnego podkładu.

Dzień 2

Moduł III Zarządzanie danymi w QGIS

 1. Zaznaczanie i identyfikacja danych w QGIS. Wyszukiwanie na mapie obiektów o określonych kryteriach (np. miejscowości leżące w pobliżu obszarów przyrody chronionej).
 2. Praca z tabelą atrybutów. automatyczne obliczanie długości, powierzchni oraz przyłączanie do warstw dodatkowych danych z arkuszy kalkulacyjnych.
 3. Zaawansowane metody symbolizacji. Testujemy dodatkowe narzędzia wizualizacji warstw  (m.in. rozróżnienie obiektów ze względu na unikalną wartość, stopniowanie barwne na podstawie wartości liczbowej – np. areału obiektu).
 4. Kreator wydruków. Własna, piękna mapa z legendą, opisem, skalą (a nawet strzałką północy!) w jednym lub kilku formatach (tak, w PDF również :)).

Moduł IV Analizy przestrzenne w QGIS

 1. Wyznaczanie stref, zasięgów czyli bufory, przecięcia, agregacje i iloczyny danych wektorowych. Poznajemy podstawowe narzędzia do wykonywania analiz przestrzennych.
 2. Czyny, nie słowa! Kilka przykładów praktycznego wykorzystania narzędzi processingu.
 • Ile miejscowości znajduje się w odległości 5 km od rezerwatów przyrody 
 • Szukamy miejsca pod budowę farmy wiatrowej (analiza wielokryterialna)

Dzień 3

Moduł V Zagadnienia specjalistyczne

 1. Wizualizacja danych wysokościowych i podstawowe analizy terenu. Tworzymy plastyczne zobrazowania rzeźby terenu, generujemy mapy spadków i ekspozycji, grupujemy wartości rastrów w kategorie (np. określone spadki terenu, stoki o konkretnej ekspozycji).
 2. Ewaluacja nasłonecznienia. Szukamy obszarów nadających się pod instalację fotowoltaiki.
 3. Analiza widoczności. Wizualizujemy zasięgi widzenia jednego lub grupy obserwatorów, korzystając z NMPT.
 4. Określenie azymutu. Opracowujemy formułę, która obliczy nam wartość odchylenia działki od kierunku północnego.
 5. Analiza zacienienia. Odpowiadamy na pytanie, jaka powierzchnia działki znajduje się w cieniu i w jaki sposób wartość ta zmienia się w zależności od daty pomiaru.

Zaufali nam

Nabyta podczas szkolenia wiedza i praktyczne umiejętności z są przydatne zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Polecam firmę GIS Support Sp. z o.o. jako partnera rozumiejącego potrzeby klienta.

Uczestniczka szkolenia Klaudia Wala WYG International Sp. z o.o

GIS Support
5
2020-06-26T15:20:43+02:00

Uczestniczka szkolenia Klaudia Wala WYG International Sp. z o.o

Nabyta podczas szkolenia wiedza i praktyczne umiejętności z są przydatne zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Polecam firmę GIS Support Sp. z o.o. jako partnera rozumiejącego potrzeby klienta.

Zaufali nam

Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Wykładowca przedstawił wszystkie kluczowe aspekty istotne dla specyfiki naszej pracy, odwołując się do praktycznych zagadnień i angażując uczestników do wspólnego wykonywania analiz komputerowych w ramach szkolenia.

Firma "Zielone Oko"

GIS Support
5
2020-06-26T15:22:18+02:00

Firma "Zielone Oko"

Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Wykładowca przedstawił wszystkie kluczowe aspekty istotne dla specyfiki naszej pracy, odwołując się do praktycznych zagadnień i angażując uczestników do wspólnego wykonywania analiz komputerowych w ramach szkolenia.

Zaufali nam

Prowadzący wykazał się wysokim poziomem przygotowania zarówno merytorycznego jak również praktycznego. Wiedza była podawana przejrzyście, ciekawie i w odpowiednim tempie. Z pełną odpowiedzialnością polecamy Firmę GIS Support Sp. z o.o. jako kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych.

Stacja Biologiczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

GIS Support
5
2020-08-04T08:44:42+02:00

Stacja Biologiczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Prowadzący wykazał się wysokim poziomem przygotowania zarówno merytorycznego jak również praktycznego. Wiedza była podawana przejrzyście, ciekawie i w odpowiednim tempie. Z pełną odpowiedzialnością polecamy Firmę GIS Support Sp. z o.o. jako kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych.

Zaufali nam

Plusy szkolenia:
- duża wiedza i znajomość tematu prowadzącego
- szybkie wykrywanie błędów uczestników szkolenia w trakcie wykonywania ćwiczeń i przedstawienie rozwiązania
- przekazane treści zachęcają do samodzielnej pracy w przyszłości
- uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania

Uczestnik szkolenia korzystający z dofinansowania Bazy Usług Rozwojowych

GIS Support
5
2020-12-09T10:05:40+01:00

Uczestnik szkolenia korzystający z dofinansowania Bazy Usług Rozwojowych

Plusy szkolenia: - duża wiedza i znajomość tematu prowadzącego - szybkie wykrywanie błędów uczestników szkolenia w trakcie wykonywania ćwiczeń i przedstawienie rozwiązania - przekazane treści zachęcają do samodzielnej pracy w przyszłości - uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania

Zaufali nam

Zasób materiałów szkoleniowych i sposób ich prezentacji przerósł nasze oczekiwania. Dla nas szczególnie ważne były filmiki szkoleniowe z możliwością regulacji tempa mówienia i wykonywania poszczególnych czynności. Pozwoliło to na dokładniejsze przeanalizowanie zagadnień, które były dla nas nowe (wybór wolniejszego tempa). Natomiast dla zagadnień już nam znanych, możliwy był wybór szybszego tempa, co pozwoliło nam zaoszczędzić czas i skupić się na tym, co nas najbardziej interesuje. To było drugie szkolenie realizowane przez firmę GIS Support Sp. z o.o. i na pewno nie ostatnie, ponieważ szczególnie cenimy sobie zaangażowanie i wysokiej jakości obsługę.

EKOMOS Ochrona Środowiska Monika Szulc

GIS Support
5
2021-01-22T08:37:02+01:00

EKOMOS Ochrona Środowiska Monika Szulc

Zasób materiałów szkoleniowych i sposób ich prezentacji przerósł nasze oczekiwania. Dla nas szczególnie ważne były filmiki szkoleniowe z możliwością regulacji tempa mówienia i wykonywania poszczególnych czynności. Pozwoliło to na dokładniejsze przeanalizowanie zagadnień, które były dla nas nowe (wybór wolniejszego tempa). Natomiast dla zagadnień już nam znanych, możliwy był wybór szybszego tempa, co pozwoliło nam zaoszczędzić czas i skupić się na tym, co nas najbardziej interesuje. To było drugie szkolenie realizowane przez firmę GIS Support Sp. z o.o. i na pewno nie ostatnie, ponieważ szczególnie cenimy sobie zaangażowanie i wysokiej jakości obsługę.

Zaufali nam

Polecamy GIS Support jako wykonawcę. Szkolenie zostało zrealizowane w sposób rzetelny.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

GIS Support
5
2021-01-29T12:14:58+01:00

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Polecamy GIS Support jako wykonawcę. Szkolenie zostało zrealizowane w sposób rzetelny.
5
6
GIS Support