QGIS dla Operatorów Infrastruktury Sieciowej

Uzgodnienia i weryfikacja inicjalnych baz GESUT w QGIS

Zarządcy i operatorzy infrastruktury są zobowiązani do weryfikowania i uzgadniania inicjalnych baz GESUT. Ten proces jest dość skomplikowany ze względu na trudności techniczne: nieznane formaty plików, problem z dostępem do danych itp. Chcielibyśmy zaoferować Państwu szkolenie z darmowego oprogramowania QGIS, które pomoże państwu dokonać weryfikacji.

QGIS (dawniej Quantum QGIS) to otwarte i darmowe oprogramowanie do zarządzania danymi przestrzennymi (przeczytaj więcej). QGIS jest bardzo popularny w Polsce. Wykorzystują go zarówno urzędy jak i firmy komercyjne.

Od lat wspieramy i promujemy QGIS w Polsce prowadząc Centrum Wiedzy QGIS, organizując szkolenia, tworząc wtyczki oraz wdrażając QGIS w firmach i instytucjach.

Dlaczego warto korzystać z QGIS?

QGIS jest bardzo wszechstronnym narzędziem. Dzięki QGIS:

 • wykorzystasz dane w formacie GML
 • wyświetlisz i będziesz mógł przeglądać wszystkie dane przestrzenne (skany map, dane od instytucji np. Wody Polskie, GDOŚ, PODGiK, dane adresowe z arkuszy kalkulacyjnych) na jednej mapie
 • wykonasz analizy, które odpowiedzą na pytania: Ile jest słupów w zadanym obszarze? Gdzie jest najbliższa linia WN?
 • usprawnisz wymianę danych z innymi instytucjami (PODGiK, WODGiK, Lasy Państwowe, Wody Polskie)
 • wykonasz analizy przestrzenne dla potrzeb określania służebności przesyłu
 • dokonasz pomiarów powierzchni poligonów i przygotujesz zestawienia korzystając
  z tabeli atrybutów

Szkolenie „QGIS dla Operatorów Infrastruktury”

W naszej ofercie szkoleń z GIS i QGIS znajduje się szkolenie dedykowane branży sieciowej. Szkolenie trwa dwa lub trzy dni w zależności od potrzeb uczestników i przeznaczone jest dla specjalistów zajmujących się infrastrukturą liniową.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • wstęp do QGIS oraz podstawy GIS
 • wczytywanie danych (mapa zasadnicza, dokumentacja projektowa, dane z PODGiK) z różnych formatów (m. in. DXF, GML, SHP, GeoTIFF, KML),
 • pozyskiwanie danych przestrzennych, darmowe dane, serwisy WMS,
 • symbolizacja danych i tworzenie map,
 • analizy wspomagające wykrywanie niezgodności (bufory, przecięcia).

Przeczytaj zanim zaczniesz korzystać z QGIS

Na początek warto zapoznać się z procesem instalacji QGIS.

Pracując z systemami GIS niezwykle istotna jest wiedza dotycząca układów współrzędnych,
aby nasza mapa została właściwie osadzona w przestrzeni. Prezentujemy również źródła danych przestrzennych, wykorzystywane w Centrach Zarządzania Kryzysowego. Wszystkim zainteresowanym nauką QGIS polecamy świetny,darmowy podręcznik autorstwa Roberta Szczepanka.

 1. Jak zainstalować QGIS?
 2. Układy współrzędnych w praktyce
 3. Źródła danych dla GIS
 4. Darmowy podręcznik do QGIS

Wykorzystanie QGIS w przedsiębiorstwach sieciowych