QGIS dla konsultantów środowiskowych

3 dni

Poziom:

PODSTAWOWY

Po szkoleniu będziesz potrafił

 • samodzielnie pracować na danych GIS
 • dodawać dane z różnych źródeł do QGIS
 • tworzyć nowe dane z tabelą atrybutów i własnymi obiektami
 • zmiany wyglądu danych tzw. symbolizacja
 • skonfigurować wydruk mapy stworzonej w programie
 • wykorzystać dane statystyczne do tworzenia kartogramów na mapie
 • wykonać analizy na danych

Nasze szkolenia

Kurs on-line

Kurs on-line – szkolenie polega na samodzielnej pracy uczestnika w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania) + dostęp do grupy wsparcia technicznego na Discord, gdzie odbywają się konsultacje z trenerem na żywo.

1190 zł netto (20 godzin pracy)

Możliwe dofinansowanie z KFS i PARP

Szkolenie zdalne z trenerem

Szkolenie zdalne z trenerem – szkolenie polega na samodzielnej pracy uczestnika w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania)  i bezpośredni kontakt z trenerem, który na bieżąco rozwiązuje problemy i odpowiada na pytania (stałe połączenie poprzez Meet, Zoom itp.)

1690 zł netto (3 dni)

Możliwe dofinansowanie z KFS i PARP

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

27-29 września 2022 (zdalne z trenerem)

18-20 października 2022 (zdalne z trenerem)

22-24 listopad 2022 (zdalne z trenerem)

07-09 grudnia 2022 (zdalne z trenerem)

Szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte – na szkoleniu trener pracuje z uczestnikami na żywo w oparciu o dedykowane ćwiczenia przygotowane na drodze konsultacji przed szkoleniem. Organizujemy dla grup min. 5 osób. Realizacja w formie zdalnej lub stacjonarnej (w siedzibie Zamawiającego).

1990 zł netto za osobę (3 dni)

Możliwe dofinansowanie z KFS i PARP

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

11-13 października 2022 (otwarte) Warszawa

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE STACJONARNE

Skontaktuj się z nami w ulubiony sposób:

Zadzwoń:

570 979 682

lub wyślij numer, my zadzwonimy

Napisz:

szkolenia@gis-support.pl

Zastanawiasz się, czy forma zdalna jest dla Ciebie?

Jeżeli zastanawiasz się, czy szkolenie prowadzone on-line pomoże Ci zdobyć wiedzę? – zajrzyj do naszej Pierwszej Lekcji QGIS – przejdź do naszej platformy, złóż zamówienie i załóż konto i otrzymaj dostęp do darmowego kursu. W takiej samej formie przekazujemy naszym kursantom materiały szkoleniowe do kursu on-line, szkolenia zdalnego z trenerem i szkoleń zamkniętych.

Zaufali nam

Zaufali nam

Podczas szkolenia "Python w QGIS" udało nam się stworzyć narzędzie, jakie na co dzień wykorzystywać będziemy w swojej pracy. Przygotowane narzędzie było zgodne z naszymi oczekiwaniami i dostosowane do potrzeb.

Mateusz Szpórnóg - Projektant w firmie VIA VISTULA

GIS Support
5
2020-02-13T11:23:19+01:00

Mateusz Szpórnóg - Projektant w firmie VIA VISTULA

Mateusz Szpórnóg - Projektant w firmie VIA VISTULA

Zaufali nam

Na szkoleniu "Python w QGIS" Opracowane skrypty zostały dopasowane do potrzeb oraz ułatwią pracę nad realizowanymi projektami. Dobre przygotowanie do szkolenia, trener posiada szeroki zakres wiedzy oraz umiejętnie ją przekazuje.

Pracownik firmy AQUA-TECH Smilewicz, Tuz Sp. j.

GIS Support
5
2020-02-13T11:59:32+01:00

Pracownik firmy AQUA-TECH Smilewicz, Tuz Sp. j.

Na szkoleniu "Python w QGIS" Opracowane skrypty zostały dopasowane do potrzeb oraz ułatwią pracę nad realizowanymi projektami. Dobre przygotowanie do szkolenia, trener posiada szeroki zakres wiedzy oraz umiejętnie ją przekazuje.

Zaufali nam

Realizacja szkoleń ze strony Wykonawcy przebiegała bez problemów, sprawnie, zgodnie z
oczekiwaniami Zamawiającego. Komunikacja odbywała się bez zarzutu.
Firma GIS Support sp. z o.o. jest godnym polecenia Wykonawcą szkoleń. W trakcie trwania umowy
wykazała się wysokim poziomem rzetelności i profesjonalizmu.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

GIS Support
5
2021-01-22T09:13:13+01:00

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Realizacja szkoleń ze strony Wykonawcy przebiegała bez problemów, sprawnie, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Komunikacja odbywała się bez zarzutu. Firma GIS Support sp. z o.o. jest godnym polecenia Wykonawcą szkoleń. W trakcie trwania umowy wykazała się wysokim poziomem rzetelności i profesjonalizmu.

Zaufali nam

Przygotowany program szkolenia był ciekawie usystematyzowany i bogaty merytorycznie, w pełni uwzględniający specyfikę pracy uczestników. Szkolenie to w pełni spełniło nasze oczekiwania, a zdobyta wiedza i przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na uzyskanie większej pewności siebie w pełnieniu codziennych obowiązków służbowych.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

GIS Support
5
2020-06-26T12:51:50+02:00

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

Przygotowany program szkolenia był ciekawie usystematyzowany i bogaty merytorycznie, w pełni uwzględniający specyfikę pracy uczestników. Szkolenie to w pełni spełniło nasze oczekiwania, a zdobyta wiedza i przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na uzyskanie większej pewności siebie w pełnieniu codziennych obowiązków służbowych.

Zaufali nam

Sposób przeprowadzenia szkolenia świadczył o dobrym przygotowaniu merytorycznym trenera, dużej wiedzy praktycznej, umiejętności przekazywania informacji i dostosowania ich do potrzeb grupy szkoleniowej.

PGI DKTECH Dariusz Kobiałka

GIS Support
5
2020-06-26T15:17:32+02:00

PGI DKTECH Dariusz Kobiałka

Sposób przeprowadzenia szkolenia świadczył o dobrym przygotowaniu merytorycznym trenera, dużej wiedzy praktycznej, umiejętności przekazywania informacji i dostosowania ich do potrzeb grupy szkoleniowej.

Zaufali nam

Zakres tematyczny oraz forma szkoleń były dostosowane w stopniu najwyższym do potrzeb uczestników. Nieodłącznym atutem przeprowadzonego szkolenia był dobór nowoczesnych metod nauczania oraz profesjonalnych materiałów dydaktycznych. Uważamy, że Firma GIS Support Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem do współpracy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych. W swojej działalności wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

GIS Support
5
2021-01-29T12:43:30+01:00

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zakres tematyczny oraz forma szkoleń były dostosowane w stopniu najwyższym do potrzeb uczestników. Nieodłącznym atutem przeprowadzonego szkolenia był dobór nowoczesnych metod nauczania oraz profesjonalnych materiałów dydaktycznych. Uważamy, że Firma GIS Support Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem do współpracy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych. W swojej działalności wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem.
5
6
GIS Support

Dodatkowe informacje

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami wizualizacji danych przestrzennych wspomagających przeprowadzenie oceny wpływu prowadzonej lub planowanej inwestycji oraz elementów infrastruktury na stan środowiska, w granicach określonego obszaru badań. Korzystając z narzędzi dostępnych w programie QGIS oraz dodatkowych funkcji opracowanych przez zespół specjalistów z GIS SUPPORT można w łatwy sposób wyszukać wybranych działek ewidencyjnych, wyświetlić granice obszarów przyrody chronionej, zasięgi występowania gatunków oraz zlokalizować sieci uzbrojenia terenu, obejmujących instalacje energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, etc. 

Dodatkowo, QGIS oferuje narzędzia do edycji i zarządzania własnymi zestawami danych – z łatwością dodadzą Państwo do swoich projektów wyniki obserwacji terenowych, zapisane przy użyciu ręcznych odbiorników GPS, nadając im przy tym wygląd zgodny z wymogami dokumentacji specjalistycznej.

Wykorzystując szeroki wachlarz narzędzi przetwarzania szybko wytyczycie również strefy potencjalnego zagrożenia oraz wyodrębnicie obiekty znajdujące się w ich zasięgu. Ponadto nauczycie się tworzyć kompozycje graficzne i zapisywać je w postaci gotowych szablonów, a następnie wykorzystywać je do automatycznego generowania atlasów map.

Program QGIS, ze względu na swoje ogromne możliwości analityczne, z powodzeniem zastępuje szereg programów komercyjnych o wąskim zastosowaniu. Decydując się na nasze szkolenie zdobędziecie umiejętności, dzięki którym wszystkie potrzebne dane zgromadzicie w jednym miejscu, a Wasza praca przebiegać będzie szybciej i sprawniej.

Zobacz wykorzystanie QGIS w pracy konsultanta środowiskowego​

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I Wstęp do GIS (wykład)

 1. Wykład wprowadzający. Czym się różni raster od wektora oraz jak odpowiednio dobrać układ współrzędnych? Minimum teorii niezbędnej do pracy z QGIS.
 2. Infrastruktura informacji przestrzennej w Polsce. Skąd się biorą dane w GIS? Rzecz o geoportalach, WMSach i źródłach danych na 20 slajdach.

Moduł II Podstawy QGIS

 1. Wprowadzenie do programu. Pokazujemy gdzie kliknąć, by dobrze zacząć.
 2. Dodawanie danych przestrzennych. Jak wczytać ortofotomapę, warstwy tematyczne z GDOŚ, wyniki obserwacji terenowych a przy tym sprawić, by wszystkie dane wyświetliły się w odpowiednim miejscu (nadawanie układu współrzędnych). 
 3. Tworzenie danych wektorowych. Rysujemy warstwy punktowe, liniowe, powierzchniowe i uzupełniamy ich opisy.
 4. Podstawowe metody symbolizacji danych wektorowych. Nadajemy naszym danym profesjonalny wygląd.
 5. Georeferencja danych rastrowych. Przetwarzamy zeskanowane mapy i opracowania do postaci “gisowej” osadzając je w odpowiednim miejscu (układzie współrzędnych) i wyświetlając na tle dowolnego podkładu.
 6. Integracja projektu QGIS z danymi CAD w formatach dwg/dxf. Wczytujemy dane z mapy zasadniczej i wybieramy z nich odpowiednie warstwy.

Dzień 2

Moduł III Zarządzanie danymi w QGIS

 1. Zaznaczanie i identyfikacja danych w QGIS. Wyszukiwanie na mapie obiektów o określonych kryteriach (np. działki znajdujące się w pobliżu obszarów przyrody chronionej).
 2. Praca z tabelą atrybutów. Przypisujemy współrzędne punktom, obliczamy powierzchnie stref zagrożenia, wyświetlamy w QGIS dane z arkuszy kalkulacyjnych i łączymy je z warstwami przestrzennymi. 
 3. Zaawansowane metody symbolizacji danych wektorowych. Wykorzystujemy dane liczbowe z warstw wektorowych do generowania map natężeń i kartogramów.
 4. Kreator wydruków. Tworzymy profesjonalne opracowania kartograficzne z określoną skalą i legendą. Wykorzystujemy przygotowane szablony mapowe do generowania serii map według tego samego standardu, lecz dla różnych obszarów badań.

Dzień 3

Moduł IV Analizy przestrzenne w QGIS

 1. Bufory, przecięcia, agregacje i iloczyny danych wektorowych. Poznajemy podstawowe narzędzia do wykonywania analiz przestrzennych.
 2. Czyny, nie słowa! Kilka przykładów praktycznego wykorzystania narzędzi processingu.
 • Obliczanie odległości od infrastruktury sieciowej i obszarów zabudowy
 • Automatyczne generowanie listy działek znajdujących się w zasięgu danego zjawiska
 • Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią
 1. Wykonanie TEGO zadania, przez które zaczęłaś/zacząłeś szukać informacji o szkoleniu z QGISa