Dedykowane aplikacje

Tworzymy systemy do obsługi danych przestrzennych on-line oraz integrujemy je z oprogramowaniem desktopowym. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie.

Cloud GIS

Integrujemy desktop GIS z chmurą. Wdrażamy rozwiązania pozwalające pracować zespołom bezpiecznie i wygodnie oraz prezentować wyniki swojej pracy w aplikacjach webowych i mobilnych.

Usługi specjalistyczne

Tworzymy dedykowane narzędzia (rozszerzenia do QGIS, geokodery i API). Usprawniamy biblioteki Java Script (OpenLayers, ArcGIS API for Javascript). Wdrażamy serwery map do zamkniętych sieci oraz tworzymy style do danych OpenStreetMa.

DIVI

Nasz produkt flagowy: środowisko GIS do pracy w sieci. Dzięki DIVI możemy szybko i w racjonalnym budżecie wdrożyć środowisko do gromadzenia, edycji i publikacji danych. Bazując na DIVI API możliwe jest stworzenie bogatych aplikacji mobilnych i webowych.

Dlaczego my?

  • Nie jesteśmy związani z żadnym z dostawców komercyjnego oprogramowania. Zawsze wybieramy rozwiązanie najkorzystniejsze dla klienta.
  • Wykorzystujemy najnowsze technologie w celu maksymalizacji szybkości i efektywności działania aplikacji
  • Jakość pracy i prostota obsługi naszych aplikacjach jest dla nas priorytetem.
  • Myślimy nieszablonowo.

Przykładowe realizacje

System Inwestor

System do zarządzania bazą danych terenów inwestycyjnych przeznaczony dla specjalnych stref ekonomicznych oraz centrów obsługi inwestorów. Jest to modułowa aplikacja WebGIS, posiadająca wszystkie niezbędne funkcje do prowadzenia ewidencji terenów i majątku oraz do efektywnej prezentacji oferty inwestycyjnej.

 


AVC Viewer

System wspomagający zarządzanie oświetleniem drogowym w gminach i miastach wraz z funkcjami raportowania ewidencji wydajności elektrycznej sieci. Aplikacja powstała na zlecenie firmy AVC, dla której hostujemy, utrzymujemy i stale rozwijamy system, który został wdrożony w kilkudziesięciu gminach w Polsce.