QGIS - praca w grupie

3 dni

Poziom:

PODSTAWOWY

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

22-24 września 2021 (zdalne z trenerem)

CENA:

Szkolenie zdalne z trenerem – szkolenie w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 go

Kontakt:

570 979 682 

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do zespołów, które chciałyby rozpocząć wspólną pracę na danym projekcie w QGIS. Celem szkolenia jest przejście z modelu pracy opartego o kilku specjalistów GIS i dzielenie się plikami w formacie shp, do pracy w szerokiej grupie o zróżnicowanych kompetencjach w oparciu o bazę danych. Podczas szkolenia przeprowadzamy instalację bazy danych PostGIS i konfigurujemy ustawienia według potrzeb klienta.

Szkolenie składa się z następujących komponentów: 

 1. Instalacja i konfiguracja PostgreSQL+PostGIS w środowisku klienta
 2. Szkolenie unifikacyjne dla zespołu 
 3. Warsztaty ze wspólnej pracy 
 4. Baza wiedzy dla zespołu 
 5. Baza wiedzy dla administratora 
 6. Wsparcie poszkoleniowe

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • pracować w wiele osób o zróżnicowanych kompetencjach GIS na jednym zbiorze danych
 • współdzielić projekty pośród członków zespołu
 • kontynuować projekty mimo przejścia na pracę zdalna 

Program szkolenia

 1. Instalacja i konfiguracja PostgreSQL+PostGIS w środowisku klienta

Instalacja przeprowadzana jest przez naszych specjalistów w formie zdalnej. Może być zrealizowana w dwóch wariantach: na serwerze klienta bądź na naszym serwerze. Zalecamy jednak skorzystanie z instalacji na własnym serwerze. Koszt utrzymania instalacji na naszej infrastrukturze wynosi dodatkowe 1 000 zł/miesięcznie. 

 1. Szkolenie unifikacyjne dla zespołu (2 dni)

Administratorzy

 • nauczą się tworzenia i udostępniania projektów QGIS w środowisku bazy danych PostgreSQL+PostGIS.
 • dzięki temu zostanie stworzona infrastruktura do wygodnej i efektywnej pracy w grupie w oprogramowaniu QGIS Desktop

Użytkownicy

 • nauczą się wykonywania określonych przypadków użycia, oznaczonych przez administratorów.
 • na szkoleniu poznają absolutne podstawy QGIS oraz przećwiczą działania (tj. tworzenie nowych obiektów, kopiowanie obiektów między warstwami) które będą wykonywali w codziennej pracy.

Warunki realizacji: 

 • Realizacja szkolenia w ramach 2-dniowego spotkania on-line na żywo z trenerem  (14 h)
 • Materiały szkoleniowe: filmy instruktażowe, opisy lekcji, paczki danych do pobrania jak również panel obsługi zgłoszeń technicznych, poprzez który świadczymy wsparcie. 
 • Dzień szkoleniowy rozpoczyna się poranną odprawą o godzinie 9:00,
  a kończy sesją konsultacyjną o godzinie 15:00. 
 • Po szkoleniu uczestnicy mają 2-miesięczny dostęp do kursu na platformie. 
 • 2-miesięczne wsparcie techniczne poprzez system obsługi zgłoszeń. 

Program: 

Moduł I Wstęp do GIS (wykład)

 1. Wykład wprowadzający. Czym się różni raster od wektora oraz jak odpowiednio dobrać układ współrzędnych? Minimum teorii niezbędnej do pracy z QGIS.
 2. Infrastruktura informacji przestrzennej w Polsce. Skąd się biorą dane w GIS? Rzecz o geoportalach, WMSach i źródłach danych na 20 slajdach.

Moduł II Podstawy QGIS

 1. Wprowadzenie do programu. Gdzie kliknąć, by dobrze zacząć.
 2. Dodawanie danych przestrzennych. Jak wczytać WMS, shp, gml, gpx, csv itp, aby dane wyświetliły się w odpowiednim miejscu.
 3. Tworzenie danych wektorowych. Od zera, z własnoręcznie zaprojektowaną tabelą atrybutów i samodzielnie dodanymi obiektami. Oczywiście wszystko bezpiecznie zapisane na dysku.
 4. Podstawowe metody symbolizacji danych wektorowych. Nadajemy naszym danym profesjonalny wygląd.
 5. Georeferencja danych rastrowych. Jak wydobyć z zeskanowanych map maksimum informacji, osadzając je w odpowiednim miejscu i wyświetlając na tle dowolnego podkładu.

Moduł III Zarządzanie danymi w QGIS

 1. Zaznaczanie i identyfikacja danych w QGIS. Wyszukiwanie na mapie obiektów o określonych kryteriach (np. sklepy o nazwie X w dzielnicy Y).
 2. Praca z tabelą atrybutów. automatyczne obliczanie długości, powierzchni oraz przyłączanie do warstw dodatkowych danych z arkuszy kalkulacyjnych. 
 3. Zaawansowane metody symbolizacji danych wektorowych. Tworzenie kartogramów na podstawie danych statystycznych i nadawanie im profesjonalnego wyglądu.

Moduł IV Warsztaty na żywo

 1. Omówienie procedur obsługi danych, z jakimi zespół pracuje na co dzień. 
 1. Warsztaty ze wspólnej pracy (1 dzień)

Szkolenie realizowane w formie warsztatowej, bazujące na uporządkowaniu procedur codziennych działań. 

Uczestnicy szkolenia nauczą się m.in.:  

 • administrowania i zarządzania bazą danych 
 • nadawania uprawnień użytkownikom 
 • ustawienia stylizacji warstw 

Warunki realizacji: 

 • Szkolenia stacjonarne organizujemy dla grup min. 5 osób. 
 • Materiały szkoleniowe: Skrypt w wersji elektronicznej. 
 • Czas realizacji:  1 dzień  (7 h)
 • Organizacja w siedzibie Zamawiającego. 
 1. Baza wiedzy dla zespołu 

Proponujemy dostęp do bazy wiedzy (strony internetowej, której zawartość byłaby dostępna tylko dla użytkowników posiadających indywidualne konto dostępu). Celem utworzenia bazy wiedzy jest katalogowanie i uporządkowanie wiedzy niezbędnej do pracy z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej.

Baza wiedzy to dedykowane i stale aktualizowane przez GIS Support źródło wiedzy, gdzie:

 • Szybko przeszkolisz nowych pracowników do pracy w QGIS
 • Zespół może szybko i łatwo znaleźć odpowiedzi na pytania związane z codzienną pracą
 • Ugruntuszesz wiedzę i weźmiesz udział w kursach przypominających i doskonalących

Baza będzie rozbudowywana o powtarzające się zagadnienia.

 1. Baza wiedzy dla administratora [Tworzenie userów, projektów, backupy]

Produkt oparty na tych samych założeniach co Baza wiedzy dla zespołu powyżej. Merytorycznie będzie tam zawarta wiedza z zakresu m.in.:

 • Tworzenia nowych użytkowników w systemie
 • Tworzenia nowych projektów 
 • Administracja kopiami zapasowymi projektów 
 1. Wsparcie poszkoleniowe

Doraźnie konsultacje ze specjalistami GIS Support oparte są o rozmowy zdalne w celu rozwiązania bieżących problemów.  Umówienie konsultacji można dokonać przesyłając wiadomość na adres mailowy: szkolenia@gis-support.pl 

Rozwiązanie zgłoszonego zagadnienia może zasilić bazę wiedzy w postaci krótkiego artykułu.

Przed szkoleniem "Podstawy GIS z QGIS" znałem podstawy, ale na szkoleniu moja wiedza została uzupełniona, poszerzona i usystematyzowana.

Piotr Jarzębowski - pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Szkolenie z bananów
5
2020-02-13T11:29:04+01:00

Piotr Jarzębowski - pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Przed szkoleniem "Podstawy GIS z QGIS" znałem podstawy, ale na szkoleniu moja wiedza została uzupełniona, poszerzona i usystematyzowana.
Szkolenie "Podstawy GIS z QGIS"  idealnie zaspokoiło moje potrzeby i przyda się w zastosowaniu w codziennej pracy.

Agnieszka Dudek - Rzeczoznawca Nieruchomości

Szkolenie z bananów
5
2020-02-13T11:57:20+01:00

Agnieszka Dudek - Rzeczoznawca Nieruchomości

Szkolenie "Podstawy GIS z QGIS"  idealnie zaspokoiło moje potrzeby i przyda się w zastosowaniu w codziennej pracy.
Rozległa wiedza, doświadczenie, a także metody ćwiczeń stosowane przez trenera sprawiły, że czas spędzony na szkoleniach był dla nas czasem aktywnego podnoszenia kwalifikacji. Rekomendujemy rozwijanie kompetencji pod okiem trenerów firmy GIS Support Sp. z o.o. wszystkim tym , którzy szukają profesjonalnej i rzetelnej oferty szkoleniowej.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Szkolenie z bananów
5
2021-01-22T15:45:23+01:00

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Rozległa wiedza, doświadczenie, a także metody ćwiczeń stosowane przez trenera sprawiły, że czas spędzony na szkoleniach był dla nas czasem aktywnego podnoszenia kwalifikacji. Rekomendujemy rozwijanie kompetencji pod okiem trenerów firmy GIS Support Sp. z o.o. wszystkim tym , którzy szukają profesjonalnej i rzetelnej oferty szkoleniowej.
Szkolenie było bardzo merytoryczne i świetnie skonstruowane. Prowadzący posiada ogromną wiedzę i żadne z pytań go nie zaskakiwały, był bardzo pomocny i cierpliwy 😉

Mateusz Dworak - uczestnik szkolenia

Szkolenie z bananów
5
2020-06-04T12:48:21+02:00

Mateusz Dworak - uczestnik szkolenia

Szkolenie było bardzo merytoryczne i świetnie skonstruowane. Prowadzący posiada ogromną wiedzę i żadne z pytań go nie zaskakiwały, był bardzo pomocny i cierpliwy 😉
Trener wykazał się szeroką wiedzą merytoryczną, którą potrafił przekazać w przystępny i zrozumiały sposób. Przekazane na szkoleniu informacje znacząco usprawnią pracę z programem QGIS. Rekomendujemy udział w szkoleniu osobom, które chcą podnieść swoje umiejętności i efektywnie korzystać z QGIS.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

Szkolenie z bananów
5
2020-06-12T12:59:48+02:00

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

Trener wykazał się szeroką wiedzą merytoryczną, którą potrafił przekazać w przystępny i zrozumiały sposób. Przekazane na szkoleniu informacje znacząco usprawnią pracę z programem QGIS. Rekomendujemy udział w szkoleniu osobom, które chcą podnieść swoje umiejętności i efektywnie korzystać z QGIS.
W ankietach poszkoleniowych uczestnicy kursu ocenili bardzo wysoko szczególnie trenera ze względu na wiedzę praktyczną, doświadczenie oraz umiejętności interpersonalne. Wartość merytoryczna szkolenia odpowiadała naszym potrzebom, została zrealizowana zgodnie z ofertą. Wszystkie zagadnienia zostały przedstawione w sposób zrozumiały i przejrzysty, a materiały szkoleniowe były przedstawione właściwie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Szkolenie z bananów
5
2020-06-26T12:21:18+02:00

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

W ankietach poszkoleniowych uczestnicy kursu ocenili bardzo wysoko szczególnie trenera ze względu na wiedzę praktyczną, doświadczenie oraz umiejętności interpersonalne. Wartość merytoryczna szkolenia odpowiadała naszym potrzebom, została zrealizowana zgodnie z ofertą. Wszystkie zagadnienia zostały przedstawione w sposób zrozumiały i przejrzysty, a materiały szkoleniowe były przedstawione właściwie.
Realizacja programu szkoleniowego przebiegała zgodnie z ustaleniami, zaproponowany trener wykazał się dużym doświadczeniem, profesjonalizmem, oraz świetnym przygotowaniem merytorycznym, a uczestnicy wysoko ocenili jego kompetencje. Polecamy firmę GIS Support Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, jako profesjonalnego i rzetelnego organizatora szkoleń, świetnie znającego specyfikę pracy kadry administracji publicznej.

ARiMR Łódzki Oddział Regionalny

Szkolenie z bananów
5
2020-06-26T12:41:19+02:00

ARiMR Łódzki Oddział Regionalny

Realizacja programu szkoleniowego przebiegała zgodnie z ustaleniami, zaproponowany trener wykazał się dużym doświadczeniem, profesjonalizmem, oraz świetnym przygotowaniem merytorycznym, a uczestnicy wysoko ocenili jego kompetencje. Polecamy firmę GIS Support Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, jako profesjonalnego i rzetelnego organizatora szkoleń, świetnie znającego specyfikę pracy kadry administracji publicznej.
Polecamy firmę GIS Support Sp. z o.o. jako solidnego i godnego zaufania partnera. Uważamy, że zajęcia prowadzone przez GIS Support Sp. z o.o. podnoszą kompetencje przeszkolonych pracowników.

P. P. "Porty Lotnicze"

Szkolenie z bananów
5
2021-01-29T12:34:09+01:00

P. P. "Porty Lotnicze"

Polecamy firmę GIS Support Sp. z o.o. jako solidnego i godnego zaufania partnera. Uważamy, że zajęcia prowadzone przez GIS Support Sp. z o.o. podnoszą kompetencje przeszkolonych pracowników.
Zaangażowanie, wiedza, bardzo duże doświadczenie trenera, przystępny przekaz oraz praktyczny charakter szkolenia zasługują na szczególne uznanie. Dzięki temu nasi pracownicy zwiększyli wiedzę na temat funkcjonalności programu, podnieśli swoje kwalifikacje i zdobyli umiejętności, które mogą wykorzystywać przy prezentacji danych statystycznych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Szkolenie z bananów
5
2020-10-27T14:51:41+01:00

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Zaangażowanie, wiedza, bardzo duże doświadczenie trenera, przystępny przekaz oraz praktyczny charakter szkolenia zasługują na szczególne uznanie. Dzięki temu nasi pracownicy zwiększyli wiedzę na temat funkcjonalności programu, podnieśli swoje kwalifikacje i zdobyli umiejętności, które mogą wykorzystywać przy prezentacji danych statystycznych.
Szkolenie zostało poprzedzone szczegółowa analizą potrzeb wśród uczestników,
uwzględniając ich oczekiwania i poziom wiedzy. Przykłady prezentowanych treści były
dopasowane do profilu działalności naszej jednostki.
Uważamy, że firma GIS Support Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem do współpracy
w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych. W swojej działalności wykazała się
rzetelnością i profesjonalizmem.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Szkolenie z bananów
5
2020-10-28T12:16:36+01:00

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Szkolenie zostało poprzedzone szczegółowa analizą potrzeb wśród uczestników, uwzględniając ich oczekiwania i poziom wiedzy. Przykłady prezentowanych treści były dopasowane do profilu działalności naszej jednostki. Uważamy, że firma GIS Support Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem do współpracy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych. W swojej działalności wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem.
Szkolenie bardzo ciekawe, wiedza przedstawiona w przystępny sposób.

Martyna Wawrzyczek - PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

Szkolenie z bananów
5
2020-06-04T12:51:53+02:00

Martyna Wawrzyczek - PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

Szkolenie bardzo ciekawe, wiedza przedstawiona w przystępny sposób.
5
11
Szkolenie z bananów