PostgreSQL i PostGIS dla użytkowników komercyjnych baz danych

Czas trwania: 3 dni
Poziom: Średnio zaawansowany
Cena:

(dowiedz się więcej o dofinansowaniu z KFS i PARP

Najbliższe terminy szkoleń:
Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego szkolenia stacjonarne zostały odwołane.
Zachęcamy do kontaktu (tel. 570 979 682) w celu umówienia terminów szkoleń zdalnych i kursów on-line.

To szkolenie może być zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego w ustalonym miejscu i terminie.
Jeżeli Warszawa jest zbyt daleko, a szkolenie on-line jest niekomfortowe wypełnij formularz.


Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów, analityków danych i programistów wykorzystujących rozwiązania bazodanowe firmy Oracle Corporation i chcących poznać funkcjonalność otwartego systemu zarządzania bazami danych PostgreSQL oraz możliwości współpracy obu systemów baz danych. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane podobieństwa i różnice pomiędzy systemami, możliwości PostgreSQL w zakresie analizy i zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz narzędzia umożliwiające wymianę danych. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili zasilić bazę, wykonać zapytania w dialekcie SQL używanym przez PostgreSQL i zarządzać uprawnieniami do danych.

Do pełnego zrozumienia treści szkolenia przydatna jest podstawowa znajomość programu QGIS oraz relacyjnych baz danych (w dowolnym systemie zarządzania, np. MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Oracle, Firebird).

Trener Michał Mackiewicz jest współautorem książki Mastering PostGIS


Program szkolenia

Moduł I Omówienie różnic pomiędzy PostgreSQL a Oracle (część teoretyczna, bez materiału wideo)

 1. Narzędzia do pracy z bazą danych – psql oraz pgAdmin
 2. Struktury i typy danych
 3. Składnia SQL, transakcje i funkcje

Moduł II Zaawansowane struktury i metody analizy danych

 1. Dane częściowo ustrukturyzowane – obsługa danych JSON i HSTORE
 2. Klastrowanie danych przestrzennych
 3. Analiza danych z użyciem Window Functions – okienkowe funkcje analityczne
 4. Widoki zmaterializowane
 5. Hierarchiczne struktury danych
 6. Typ GEOGRAPHY i jego zastosowanie
 7. Szyfrowanie danych z użyciem pgcrypto
 8. Diagramy Woronoja w PostGIS

Moduł III Współpraca PostgreSQL i Oracle

 1. Instalacja Oracle Instant Client
 2. Instalacja rozszerzenia oracle_fdw
 3. Podłączenie bazy Oracle do bazy PostgreSQL z pomocą oracle_fdw

Moduł IV Administracja bazą PostgreSQL

 1. Pliki i parametry konfiguracyjne
 2. Indeksy i wydajność zapytań
 3. Automatyzacja logowania z użyciem pliku .pgpass
 4. Ograniczenie dostępu do części danych – Row Level Security

Informacje organizacyjne:

Catering:

 • przerwy kawowe podczas trwania szkolenia
 • lunch na ciepło

Materiały szkoleniowe:

 • uczestnicy otrzymują wydrukowane materiały szkoleniowe (prezentacje + skrypt), notes oraz długopis
 • oferujemy dostęp dostęp do materiałów filmowych, które bardzo ułatwiają wykorzystanie przyswojonej wiedzy
  w praktyce

(https://centrumwspolna.pl/)

  570 979 682


DLACZEGO SZKOLENIA GIS SUPPORT?

 • Zaufały nam największe polskie firmy i instytucje publiczne
 • Trenerzy są aktywnymi użytkownikami QGIS oraz programistami
 • Posiadamy największą ofertę dodatkową (migracje na open source, konsulting)
 • Uczestnicy szkoleń otrzymują 2 miesiące bezpłatnego wsparciaLOKALIZACJE SZKOLEŃ
Warszawa: Wspólna 56
(zobacz na Google Maps)
– 5 minuty pieszo z dworca Warszawa Centralna

Poznań: Towarowa 35
(zobacz na Google Maps)
– 4 minuty pieszo z dworca Poznań Główny

Lublin: ul. Zana 11
(zobacz na Google Maps)
– 15 min komunikacją miejską od dworca Lublin Główny