GIS Support Inwestor

System Zarządzania Bazą Danych Terenów Inwestycyjnych „Inwestor” jest aplikacją dedykowaną dla Specjalnych Stref Ekonomicznych, Centrów Obsługi Inwestora oraz wszystkich instytucji zajmujących się pozyskaniem inwestorów i prowadzenia bazy danych terenów inwestycyjnych i nieruchomości.

Podstawowe cechy:

 • Skalowalny, wielojęzyczny system zarządzania ofertami inwestycyjnymi dostępny przez przeglądarkę internetową
 • Integruje dane w jednym miejscu
 • Automatyzuje wymianę danych pomiędzy instytucjami
 • Integracja z panoramami sferycznymi i danymi z dronów
 • Kompatybilny z innymi systemami GIS
 • Łatwy w obsłudze
 • Konfigurowalny
 • Generuje prezentacje online i offline oraz raporty i analizy
 • Przyspiesza pracę na każdym etapie obsługi inwestora
 • Nowoczesny i prestiżowy
 • Minimalizuje ryzyko błędnej i nieaktualnej informacji
 • Automatyzuje proces tworzenia arkuszy ofert i materiałów marketingowych
 • Wspomaga zarządzanie przebiegiem mediów w obrębie ofert inwestycyjnych
 • Zgodny z aktualną ewidencją
 • Bez ograniczeń językowych
 • Bez ograniczeń liczby użytkowników