Merge Shapes
Nazwa: Merge Shapes
Autor: Alexander Bruy
Wersja: 0.2.1
Repozytorium: GIS-Lab Repository
Data aktualizacji: 15.03.2017

Opisana w tym artykule wtyczka realizuje proces wsadowego łączenia plików shape. Po jej zainstalowaniu i aktywowaniu, do paska narzędzi dodana zostanie ikona 11. W oknie głównym wtyczki można ustawienia kilku parametrów:

  • opcja pierwsza umożliwia ręczny wybór warstw do połączenia,
  • przy odznaczonej opcji „Select by layers in the folder”, wtyczka daje możliwość wyboru typu geometrii plików shape, które mają zostać połączone,
  • kolejną pozycją jest wybór folderu i określenie nazwy pliku (np. wynik.shp), w którym zapisane zostaną wyniki oraz wskazanie folderu, w którym znajdują się pliki shape, które chcemy połączyć. Wtyczka automatycznie wybierze te o określonej wcześniej geometrii,
  • opcja „Add result to map canvas” dodaje wynikową warstwę wektorową do widoku mapy, gdy konwersja się zakończy.

1

Przy korzystaniu z tego narzędzia należy pamiętać aby wybrane do łączenia dane wektorowe posiadały ten sam układ współrzędnych, ponieważ wtyczka tego nie sprawdza. Układ odniesień pliku wynikowego będzie odziedziczony po pierwszej warstwie w zestawie przetwarzanych danych. Atrybuty poszczególnych warstw zostają w całości zachowane, a wynikiem jest połączona tabela. Atrybuty w poszczególnych kolumnach zostaną zachowane tylko dla obiektów z warstwy z której pochodzą. Dla wszystkich pozostałych przypisaną wartością będzie „Null”.

2

Narzędzie działa sprawnie i dzięki opcji wsadowego przetwarzania wszystkich plików znajdujących się w określonym katalogu, może oszczędzić nasz cenny czas w przypadku gdy mamy do czynienia z dużą ilością dostarczonych danych.

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej