Memory Layer Saver
Nazwa: Memory Layer Saver
Autor: Chris Crook
Wersja: 3.6
Repozytorium: QGIS Contributed Repository
Data aktualizacji: 15.03.2017

Pracując nad danym projektem czasem dla wygody tworzymy wektorowe warstwy tymczasowe (np. za pomocą wtyczki New Memory Layer). Jednak po zamknięciu projektu informacje o takiej warstwie są bezpowrotnie tracone. Istnieje jednak narzędzie, dzięki któremu nie stracimy, nawet przez przypadek, naszych danych – Memory Layer Saver. Wtyczka autorstwa Chrisa Crook’a automatycznie zapisuje warstwy tymczasowe na dysku.

Podczas zapisywania projektu,w katalogu z projektem, dla każdej warstwy tworzone są oddzielne pliki GML oraz XSD. Podczas ponownego wczytania projektu, warstwy te zostaną automatycznie załadowane do QGIS. Usuwając warstwę z listy wtyczka automatycznie usunie stworzone pliki, więc jeśli chcemy je zachować należy albo przekopiować je do innego katalogu, albo wyeksportować poleceniem ‚Zapisz jako…’.

Wybierając menu Wtyczki->Memory layer saver->Displaye memory layer information można wyświetlić informacje o warstwach tymczasowych, które zostaną zapisane w danym projekcie