Memory Layer Saver
Nazwa: Memory Layer Saver
Autor: Chris Crook
Wersja: 4.0.4
Repozytorium: QGIS Contributed Repository
Data aktualizacji: 23.01.2020

Pracując nad danym projektem czasem dla wygody tworzymy wektorowe warstwy tymczasowe. Jednak po zamknięciu projektu informacje o takiej warstwie są bezpowrotnie tracone. Istnieje jednak narzędzie, dzięki któremu nie stracimy, nawet przez przypadek, naszych danych – Memory Layer Saver. Wtyczka autorstwa Chrisa Crook’a automatycznie zapisuje warstwy tymczasowe na dysku.

Podczas zapisywania projektu,w katalogu z projektem, dla każdej warstwy tworzone są oddzielne pliki GML oraz XSD. Podczas ponownego wczytania projektu, warstwy te zostaną automatycznie załadowane do QGIS. Usuwając warstwę z listy wtyczka automatycznie usunie stworzone pliki, więc jeśli chcemy je zachować należy albo przekopiować je do innego katalogu, albo wyeksportować poleceniem ‚Zapisz jako…’.

Wybierając menu Wtyczki->Memory layer saver->Displaye memory layer information można wyświetlić informacje o warstwach tymczasowych, które zostaną zapisane w danym projekcie.

Tagi: ,

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej