Location Lab

Location Lab jest narzędziem przeznaczonym dla Specjalnych Stref Ekonomicznych, Centrów Obsługi Inwestora, firm doradczych na rynku nieruchomości oraz innych instytucji zajmujących się prowadzeniem bazy danych nieruchomości oraz analizami lokalizacji (np. pod inwestycje).

Narzędzie jest rozwijane od 2012 roku i jest wdrożone w większości polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych, Centrów Obsługi Inwestora oraz w uznanych firmach doradczych rynku nieruchomości.

Podstawowe funkcjonalności

 • Skalowalny, wielojęzyczny system zarządzania ofertami inwestycyjnymi dostępny przez przeglądarkę internetową
 • Integruje dane w jednym miejscu
 • Automatyzuje wymianę danych pomiędzy instytucjami
 • Integracja z panoramami sferycznymi i danymi z dronów
 • Kompatybilny z innymi systemami GIS
 • Łatwy w obsłudze
 • Konfigurowalny
 • Generuje prezentacje online i offline oraz raporty i analizy
 • Przyspiesza pracę na każdym etapie obsługi inwestora
 • Nowoczesny i prestiżowy
 • Minimalizuje ryzyko błędnej i nieaktualnej informacji
 • Automatyzuje proces tworzenia arkuszy ofert i materiałów marketingowych
 • Wspomaga zarządzanie przebiegiem mediów w obrębie ofert inwestycyjnych
 • Zgodny z aktualną ewidencją
 • Bez ograniczeń językowych
 • Bez ograniczeń liczby użytkowników