Load Them All
Nazwa: Load Them All
Autor: German Carrillo
Wersja: 2.5
Repozytorium: QGIS Official Repository 2
Data aktualizacji: 14.03.2017

Load them all pozwala na jednoczesne wczytanie do QGIS wielu warstw, wektorowych lub rastrowych, przechowywanych we wskazanym folderze lub jego podkatalogach. Wtyczka nie obsługuje baz danych, takich jak np. PostGIS.

Aby ułatwić wybór odpowiednich plików, możliwe jest ustawienie dodatkowych filtrów, dzięki którym można dokładniej określić jakie dane mają zostać wczytane:

 • Format – umożliwia wczytanie plików w określonym formacie np. ESRI Shapefile, KML, GeoTIFF,
 • Alphanumeric filter – pozwala określić ciąg znaków znajdujący się w nazwie pliku, można określić czy plik powinien zawierać dany tekst na początku, w środku lub na końcu swojej nazwy,
 • Bounding box filter – umożliwia określenie zasięgu wczytywanych warstw,
 • Geometry type filter (warstwy wektorowe) – wczytane zostaną jedynie warstwy przechowujące dane o wybranym typie geometrii: punkty, linie lub poligony,
 • Raster type filter (warstwy rastrowe)  – pozwala określić jakiego rodzaju rastry mają zostać wczytane (skala szarości/niezdefiniowane, kolorowa paleta lub wielokanałowe).

Na zakładce Configuration można ustawić dodatkowe opcje związane z wczytywanymi warstwami:

 • Create groups based on directories names – w legendzie QGIS zostaną utworzone grupy odzwierciedlające strukturę katalogów,

Źródło: GeoTux

 • Turn off the loaded layers – wczytane warstwy będą ukryte,

Źródło: GeoTux

 • Do not load empty vector layers – wczytane zostaną jedynie warstwy wektorowe posiadające obiekty,
 • Sort loaded layers by name – sortuje wczytane warstwy według nazwy,
 • Ignore case in the alphanumeric filter – ignoruje wielkość liter w filtrze alfanumerycznym,
 • Ignore accents in the alphanumeric filter – ignoruje akcenty w filtrze alfanumerycznym.

Ponadto można określić ilość warstw, po przekroczeniu której zostanie wyświetlone zapytanie czy kontynuować ich wczytywanie:

Źródło: GeoTux

Linki:

Strona domowa wtyczki

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej