Jak zacząć pracę w DIVI?

To proste – załóż darmowe konto i twórz własne projekty – DIVI

Zanim zaczniesz korzystać z “chmury do QGIS” DIVI warto uświadomić sobie, że nie jest to wyłącznie aplikacja internetowa, ale cały zespół aplikacji.

Aplikacja DIVI.io pozwala przechowywać oraz zarządzać danymi przestrzennymi w chmurze. Składa się z trzech komponentów, które ściśle ze sobą współpracują:  

 • aplikacja webowa (DIVI.io)
 • wtyczka do QGIS (DIVI QGIS plugin)
 • aplikacja mobilna (DIVI Mobile)

Założenie konta w aplikacji odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej, czyli DIVI.io.Czerwony przycisk “Utwórz darmowe konto” umożliwia założenie konta za pomocą podania adresu email i hasła. Potwierdzenie założenia konta pojawi się w skrzynce mailowej użytkownika.

Po rejestracji zostaniemy automatycznie przekierowani do repozytorium, czyli głównego panelu DIVI. Dokładnie w tym miejscu będą widoczne wszystkie projekty użytkownika oraz dane, które znajdą się w projektach.

Rozpoczęcie pracy w repozytorium odbywa się od założenia nowego projektu za pomocą przycisku “Dodaj nowy projekt”. W nowym oknie należy podać nazwę projektu, jego opis oraz tagi. Za pomocą umieszczonych tagów można później filtrować i wyszukiwać projekty, które zostały oznaczone poszczególnymi tagami. Nowy projekt po zapisaniu znajdzie się w repozytorium.

W obrębie utworzonego projektu można:

 • tworzyć nowe warstwy wektorowe
 • importować dane przestrzenne
 • geokodować dane
 • dodawać adres usługi sieciowej WMS
 • dodawać nowy podkład mapy
 • tworzyć nowe tabele
 • importować dane tabelaryczne

Możliwość tworzenia nowych warstw wektorowych jest dostępna po rozwinięciu paska “Dodaj nową warstwę” i wyborze opcji “Utwórz nową warstwę”. Użytkownik zostanie przekierowany do panelu Ustawień warstwy. Pierwsza zakładka “Informacje o warstwie” zawiera dane dotyczące nazwy i opisu warstwy oraz pól w tabeli. Pola zawierają dodatkowe informacje o obiektach znajdujących się w danej warstwie. Podczas definiowania nowych pól za pomocą przycisku “Dodaj nowe” należy określić typ pola (tekstowe, liczbowe, z listy wyboru, binarne lub daty) oraz jego nazwę. Nowe pole znajdzie się w liście pól. Później w każdym momencie pracy na danych istnieje możliwość dodania nowego pola lub usunięcia pola wcześniej utworzonego.

Druga z zakładek “Symbolizacja” umożliwia zdefiniowanie stylu dla warstwy. Istnieje możliwość, aby nadać styl dla danych za pomocą trzech typów wizualizacji: symbol pojedynczy, wartość unikalna, symbol stopniowy. Nie posiadając jeszcze danych dla nowo tworzonej warstwy nie można zdefiniować stylu za pomocą wartości unikalnej i symbolu stopniowego. Dlatego też stylizację warstwy najlepiej dokonać w trakcie procesu tworzenia danych lub po jego ukończeniu.

Przejście do okna mapy dokonuje się za pomocą czerwonej strzałki umieszczonej przy nazwie warstwy. W efekcie otrzymamy dostęp do okna mapy, tabeli atrybutów oraz właściwości i ustawień atrybutów. W oknie mapy znajdują się narzędzia służące do przybliżania i oddalania widoku mapy, wyszukiwarka adresów, narzędzie do pomiaru długości i powierzchni, możliwość wydruku (pobrania pliku png) oraz tworzenia obiektów punktowych, liniowych i poligonowych. Rozpoczęcie tworzenia danych odbywa się poprzez znalezienie na podkładzie mapowym miejsca, gdzie dane mają być umieszczone. Ta operacja może odbyć się za pomocą nawigacji kursorem myszy po mapie i przybliżenia widoku w odpowiednim miejscu oraz wyszukania adresu z panelu, który znajduje się w lewym górnym rogu mapy.

Po rozwinięciu zielonej ikony z plusem po lewej stronie mapy użytkownik może wybrać typ geometrii, który chce wprowadzić i rozpocząć tworzenie danych na mapie.

Tworzenie danych odbywa się za pomocą lewego przycisku myszy. Zakończenie procesu – dwukrotnym kliknięciem lewego przycisku myszy. Następnie należy wprowadzić atrybuty w panelu po prawej stronie i kliknąć Zapisz. Automatycznie w tabeli atrybutów pojawi się kolejny rekord z wprowadzonymi danymi.

Po zakończeniu tworzenia obiektu i zapisaniu zmian nadal istnieje możliwość, aby edytować obiekty. W tym celu należy zaznaczyć obiekt na mapie lub odpowiadający mu rekord w tabeli atrybutów. Obiekt zostanie podświetlony i pojawi się możliwość edycji jego atrybutów i geometrii.

Każdy dostęp do repozytorium może odbyć się za pomocą logowania i przycisku “Zaloguj się” w górnym pasku menu. Wówczas potrzebne jest podanie adresu email oraz hasła. W przypadku, gdy hasło nie zostanie zapamiętane przez użytkownika, zawsze jest możliwość, aby je odzyskać. W panelu logowania znajduje się przycisk “Zapomniałeś hasła?”. Dzięki niemu można otrzymać wiadomość na swoją skrzynkę pocztową z linkiem, który przekieruje użytkownika do panelu zmiany hasła. Tam należy podać dwukrotnie swoje nowe hasło.

Drugim z komponentów aplikacji DIVI jest wtyczka do QGIS – DIVI QGIS plugin. Dzięki wtyczce istnieje możliwość wczytania do QGIS wszystkich danych, które zostały zgromadzone w DIVI oraz wykorzystania wszystkich narzędzi edycyjnych i analitycznych, które znajdują się w QGIS. Wtyczka znajduje się w oficjalnym repozytorium wtyczek QGIS.

Aby zainstalować narzędzie należy wybrać z menu Wtyczki -> Zarządzaj wtyczkami i wyszukać DIVI QGIS plugin. Następnie zainstalować wtyczkę.

Najbardziej istotne funkcjonalności dostępne dzięki DIVI QGIS plugin:

 • zmiany dokonane i zapisane w QGIS są automatycznie przesyłane do DIVI
 • wszelkie zmiany w QGIS są widoczne w historii zmian w DIVI
 • możliwość zmiany struktury atrybutów w warstwie, głównie za pomocą kalkulatora pól

Wtyczka wymaga zalogowania się do swojego konta DIVI nazwą użytkownika i hasłem.

Należy wybrać przycisk “Połącz” i podać swoje dane dostępowe. Po udanym zalogowaniu otrzymamy listę projektów znajdujących się w repozytorium DIVI. Pobieranie warstwy do QGIS odbywa się za pomocą pierwszej ikony w oknie wtyczki “Dodaj warstwę”.

Darmowa aplikacja DIVI Mobile jest trzecim komponentem aplikacji DIVI. Kluczową funkcjonalnością jest możliwość pracy na danych przestrzennych w terenie. Aplikację można pobrać ze Sklepu Play, następnie zalogować się nazwą użytkownika i hasłem. Aplikacja automatycznie przekieruje użytkownika do repozytorium, gdzie dostępne są projekty
i dane. Wybór projektu spowoduje otwarcie okna mapy oraz możliwość podglądu i edycji danych.

Najbardziej istotne funkcjonalności DIVI Mobile:

 • pełna synchronizacja z DIVI w zakresie przesyłania danych, struktury atrybutów, symbolizacji czy praw dostępu do danych
 • geolokalizacja na podstawie WiFi
 • dodawanie załączników do obiektów z pamięci telefonu
 • dodawanie obiektów (punktów, linii i poligonów) z ich atrybutami
 • edycja atrybutów obiektów
 • usuwanie obiektów z warstwy

Korzystając z DIVI nie potrzebujemy profesjonalnych umiejętności, możemy szybko udostępniać dane posługując się jedynie adresem URL. Otrzymujemy pełną kontrolę nad zarządzaniem użytkownikami. Dodatkowym atutem jest współpraca z QGIS dzięki wtyczce oraz możliwość pracy na urządzeniu mobilnym.

 

Tagi:

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej