Jak stworzyć adres WMS dla swoich danych w DIVI?

Funkcja utworzenia własnej usługi WMS daje spore możliwości udostępniania i prezentacji danych. Aplikacja DIVI umożliwia wygenerowanie własnego adresu, który zawiera dane utworzone przez użytkownika. Dzięki temu wszyscy współpracownicy mają możliwość, aby dane podczytać w swoim oprogramowaniu GIS lub na dowolnym geoportalu.

Dla przypomnienia – WMS (Web Map Service) to standard udostępniania danych przestrzennych w postaci rastrowej. Zapytanie wysyłane do serwera z aplikacji zawiera parametry mapy m.in. nazwa warstwy, zasięg geograficzny i układ współrzędnych. Odpowiedź z serwera generowana jest na podstawie danych umieszczonych w plikach (np. SHP, GML) lub bazach danych (np. PostGIS) jako obraz mapy w formacie PNG lub JPEG.

Cały proces rozpoczyna się od dodania danych przestrzennych do DIVI. Z głównego panelu repozytorium w wybranym projekcie należy wybrać “Dodaj nową warstwę”, a następnie “Importuj plik z danymi przestrzennymi”. W pierwszym oknie wprowadzania danych definiuje się format danych przestrzennych, kodowanie znaków i opcjonalnie datę pozyskania danych oraz wskazać pliki na dysku komputera, które mają być zaimportowane. Wybierając pliki w formacie shapefile, należy pamiętać o wszystkich komponentach, które wchodzą w skład SHP.


Jeśli dane zostały wprowadzone poprawnie pojawi się drugie okno importu danych, w którym definiuje się nazwę warstwy oraz układ współrzędnych. Przesłanie danych spowoduje otwarcie okna ustawień warstwy, w którym można modyfikować pola czy symbolizację w importowanej warstwie.

Utworzenie adresu WMS rozpoczyna się poprzez wybór opcji “Udostępnij dane innym użytkownikom”.

Wybór tej opcji przekieruje użytkownika do panelu tworzenia linków dostępowych, w którym należy podać typ danych (dane przestrzenne/nieprzestrzenne), nazwę warstwy oraz format linku, czyli WMS.

Nowa usługa pojawi się w liście linków dostępowych. W kolumnie typ danych znajdzie się link “WMS”, który zawiera adresy URL do nowych usług. W nowo otwartym oknie ukażą się 3 adresy:

  • HTTP – nieszyfrowany adres zawierający dane
  • HTTPS – szyfrowany adres z danymi. Wczytuje się do QGIS podobnie jak HTTP, może być wykorzystywany do zabezpieczenia danych w firmach czy korporacjach
  • XYZ – adres wykorzystywany przez aplikacje webowe

Aby dane wyświetlić w QGIS należy skopiować link, przejść do QGIS i w panelu dodawania danych znaleźć funkcję “Dodaj warstwę WMS/WMTS” (pierwszy globus). Wybrać opcję “Nowa” i w miejscu URL wkleić skopiowany link oraz zdefiniować nazwę połączenia. OK. Następnie wybrać “Połącz” i po załadowaniu warstw wybrać pierwszą z nich. OK. Okno definiowania połączenia WMS można zamknąć. Warstwa powinna pojawić w oknie mapy. Gotowe!

  • Przykładowy adres WMS do danych wektorowych wygenerowany z DIVI:

http://wms.divi.io/wms/5Rr?key=MzI5.SiOxuwy-IsJ0s9sXs9bc6QlGzHs

  • Przykładowy adres WMS do danych rastrowych wygenerowany z DIVI:

http://wms.divi.io/wms/5Rr?key=MzMw.v362oqGoqUlfokJrwQRgodovjxU

 

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej