Jak dodać własne dane do geoportal.gov.pl za pomocą WMS?

Generowanie własnego WMS z aplikacji DIVI daje szerokie możliwości zarówno publikacji jak i udostępniania danych innym użytkownikom. W poprzednim artykule odpowiedzieliśmy na pytanie: w jaki sposób taki adres utworzyć na podstawie danych zgromadzonych w DIVI. Teraz chcielibyśmy zaprezentować zastosowanie utworzonego adresu WMS na Geoportalu krajowym.

Rozpoczynając nasze działanie w głównym panelu repozytorium DIVI przy wybranym projekcie należy znaleźć ikonę (globus) oznaczoną jako “Udostępnij dane za pomocą usług”. Pojawi się okno z linkami dostępowymi, które zostały wcześniej utworzone. W pierwszej kolumnie tabeli należy wybrać “WMS” przy interesującej warstwie. Ukażą się linki dostępowe do danych. Link, który trzeba wybrać, zaznaczyć i skopiować do schowka to HTTP.  


Kojenym krokiem jest otwarcie geoportal.gov.pl i znalezienie Geoportalu krajowego. Po otwarciu okna mapy w panelu po prawej stronie znajdują się dostępne dane oraz legenda.

Główne serwisy zawierają w sobie kilka dostępnych warstw, np. Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu posiada warstwy: sieć ciepłownicza, sieć gazowa, sieć kanalizacyjna, itd. Tuż nad panelem zawartości mapy znajduje się pasek z możliwością zdefiniowania skali, zmiany języka całego portalu czy możliwością zwiększenia kontrastu elementów serwisu dla osób słabowidzących. Jednocześnie znajduje się tam także możliwość dodania dodatkowych danych, które nie zostały wcześniej zdefiniowane w dostępnych serwisach i oznaczona jest ikoną “WMS”.

Wybór funkcji “WMS” spowoduje otwarcie okna z możliwością wykorzystania jednego z serwisów predefiniowanych lub możliwość dodania nowego serwisu.

Wybierając zakładkę “Dodaj nowy serwis” pojawia się miejsce, gdzie będzie można umieścić adres URL usługi WMS, która została wygenerowana w DIVI. Potwierdzenie adresu uzyskamy klikając przycisk “Połącz”. Ukaże się wtedy podgląd właściwości usługi w którym można zdefiniować przezroczystość warstwy i układ współrzędnych. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie ikony “Dodaj” i nowe dane zostaną umieszczone w panelu warstw.  

Jeżeli chcielibyśmy podejrzeć cały zasięg nowo dodanej warstwy powinniśmy kliknąć prawym przyciskiem myszy na warstwę i wybrać opcję “Pełny widok”.

Poniżej zamieszczamy przykładowe adresy WMS do danych wektorowych wygenerowanych z DIVI:

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej