Inwentaryzacja infrastruktury sieciowej w QGIS

Czas trwania: 2 dni
Poziom: Podstawowy
Cena: 1190 zł netto (dowiedz się o dofinansowaniu)

Najbliższe terminy szkoleń:
01-02 kwietnia 2020 Warszawa


Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm zarządzających sieciami wodociągowymi, światłowodowymi, elektroenergetycznymi, gazowymi oraz ciepłowniczymi. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do opracowania baz danych w QGIS dotyczących funkcjonowania infrastruktury sieciowej. Szkolenie obejmuje: podstawy QGIS, stworzenie modelu danych (czyli określenie, jakie dane inwentaryzujemy) pozyskanie (od map papierowych po pliki wektorowe), obróbkę , edycję oraz analizę danych (obliczanie długości sieci, wyszukiwanie budynków znajdujących się w określonej odległości od sieci itp.) oraz tworzenie kompozycji mapowych.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • wyświetlić dane z różnych źródeł w jednym projekcie QGIS
 • przenosić i edytować w QGIS istniejące odcinki sieci oraz tworzyć nowe projekty od zera
 • filtrować i zaznaczać obiekty na podstawie ich cech (np. typ, długość, właściciel)
 • tworzyć rozbudowane formularze, przyspieszające wprowadzanie nowych rekordów do baz danych
 • wykorzystywać mobilne aplikacje GIS do inwentaryzacji terenowych oraz przenosić pozyskane dane do projektów QGIS
 • automatycznie tworzyć zestandaryzowane kompozycje mapowe według opracowanego wcześniej szablonu

 


Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I Podstawy GIS (wykład)

 1. Podstawowe definicje (absolutne minimum teorii)   
 2. Układy współrzędnych  
 3. Formaty danych z jakimi pracujemy w QGIS  
 4. Źródła danych GIS (przegląd instytucji i baz, które gromadzą i udostępniają dane przestrzenne) 

Moduł II Podstawy pracy z QGIS  

 1. Ustawienie układu współrzędnych projektu w QGIS   
 2. Wyszukiwanie i instalacja wartościowych wtyczek do QGIS   (QuickMapServices, AutoSaver, Memory Layer Saver, GeoCoding, MMQGIS)  
 3. Wczytywanie danych wektorowych (SHP, GML, KML, CSV, TXT) (szybkie przypomnienie)
 4. Wczytywanie i edycja danych rastrowych (łączenie wielu map w jedną kompozycję, docinanie mapy do zasięgu lub granic warstwy, np. gminy) (szybkie przypomnienie)
 5. Dodawanie zeskanowanej mapy papierowej do QGIS (georeferencja)  (szybkie przypomnienie- 1 ćwiczenie)
 6. Dodawanie danych z zewnętrznych źródeł WMS, WFS (np. ortofotomapa z geoportal.gov.pl, dane z Państwowego Instytutu Geologicznego)
 7. Wyszukiwanie działek ewidencyjnych z EGIB

Moduł III Tworzenie i edycja danych

 1. Tworzenie i edycja nowych warstw wektorowych (punkty, linie, poligony)  
 2. Korzystanie z tabeli atrybutów
 3. Wyszukiwanie i korekta błędów w topologii warstw (przecięcia linii, niedociągnięte wierzchołki, powielone obiekty)
 4. W jaki sposób filtrować/przeszukiwać dane wektorowe? (zaznaczanie przez lokalizację,  zaznaczanie w obszarze, kreator wyrażeń)  
 5. Tworzenie formularzy – rozwijanych list ułatwiających wprowadzanie informacji do baz danych
 6. Automatyczne wykonywanie pomiarów (pole powierzchni działki, długość odcinka linii)

Moduł IV Symbolizacja w QGIS

 1. Główne rodzaje symbolizacji (jednolita, ciągła i stopniowa, symbole oparte na regułach)   
 2. Symbolizacja infrastruktury podziemnej
 3. Zapis przygotowanego stylu do osobnego pliku

Moduł V Przygotowanie map w QGIS

 1. Tworzenie nowego wydruku (edycja właściwości strony, dodawanie elementów mapy – skala, legenda, tytuł, strzałka północy)
 2. Zapis projektu wydruku do szablonu
 3. Wykorzystanie QGIS Atlas do automatycznego tworzenia serii map

Moduł VI Analizy przestrzenne

 1. Narzędzia do analiz wektorowych (bufory, przecięcia, długość linii w poligonie, weryfikacja przecięcia działek np. odcinkiem sieci)
 2. Tworzenie buforów – obszar o zadanej odległości od osi obiektu liniowego (np. tworzenie stref kontrolowanych, pasów eksploatacyjnych)
 3. Analizy sieciowe – wyszukiwanie najkrótszej drogi, wizualizacja obszarów obsługi
 4. Modelarz graficzny – narzędzie do automatyzacji powtarzalnych czynności
 5. Znalezienie miejsca odpowiedniego do lokalizacji inwestycji np. stacji gazowej, gazociągu
 6. Stworzenie listy działek, przez które przebiega inwestycja liniowa

Informacje organizacyjne:

Catering:

 • przerwa kawowa podczas trwania szkolenia
 • lunch na ciepło

Materiały szkoleniowe:

 • uczestnicy otrzymują wydrukowane materiały szkoleniowe (prezentacje + skrypt), notes oraz długopis
 • oferujemy dostęp dostęp do materiałów filmowych, które bardzo ułatwiają wykorzystanie przyswojonej wiedzy
  w praktyce

(https://centrumwspolna.pl/)

  570 979 682

DLACZEGO SZKOLENIA GIS SUPPORT?

 • Zaufały nam największe polskie firmy i instytucje publiczne
 • Trenerzy są aktywnymi użytkownikami QGIS oraz programistami
 • Posiadamy największą ofertę dodatkową (migracje na open source, konsulting)
 • Uczestnicy szkoleń otrzymują 2 miesiące bezpłatnego wsparciaLOKALIZACJE SZKOLEŃ
Warszawa: Wspólna 56
(zobacz na Google Maps)
– 5 minuty pieszo z dworca Warszawa Centralna

Poznań: Towarowa 35
(zobacz na Google Maps)
– 4 minuty pieszo z dworca Poznań Główny

Lublin: ul. Zana 11
(zobacz na Google Maps)
– 15 min komunikacją miejską od dworca Lublin Główny