Image Boundary

Przy pracy z dużą liczbą przylegających do siebie warstw rastrowych – np. arkuszy map topograficznych, albo kafli modelu terenu – bardzo pomocne jest posiadanie skorowidza. Dzięki niemu odnalezienie właściwego numeru arkusza będzie bezproblemowe. W QGIS możemy się w tym celu posłużyć wtyczką Image Boundary.

Wtyczkę instalujemy z repozytorium QGIS Contributed Repository, autorem jest Luiz Motta. Po instalacji pojawia się w menu Wtyczki. Aby z niej skorzystać, nie trzeba dodawać rastrów do widoku mapy – ale powinny być umieszczone w jednym katalogu. Ścieżkę dostępu do niego wybieramy, klikając naIkona wyboru folderu . Można również zdefiniować konkretny format spośród obsługiwanych przez GDAL.

Po wybraniu katalogu pojawi się lista znalezionych rastrów. Jeśli wszystko się zgadza, kolejnym krokiem powinno być kliknięcie na  . Trzeba się jeszcze zdecydować, czy chcemy aby granice były tworzone według zasięgu macierzy rastrowej (Extent) czy też pikseli zawierających dane (Valid pixels). Potem można już kliknąć na  i wybrać nazwę pliku oraz jego format (do wyboru jest Shapefile albo KML). Wygenerowany skorowidz może zostać od razu dodany do widoku.

W tabeli atrybutowej skorowidza znajdą się następujące dane:

– Image – nazwa pliku,

– Path – ścieżka dostępu,

– Driver – format pliku,

– XYSize – rozmiar rastra,

– Proj4 – definicja układu współrzędnych w formacie PROJ.4,

– NumBands – liczba kanałów,

– BandTypes – liczba bitów na kanał,

– ResSpatial – rozdzielczość przestrzenna.

Odróżnia to wtyczkę Image Boundary od podobnego narzędzia gdaltindex (dostępny w menu Raster – Indeks kafli), który również potrafi wygenerować skorowidz – ale zapisuje w atrybutach jedynie ścieżkę dostępu, bez metadanych.

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej