GIS Support Cloud

GIS Support Cloud - podstawa do rozpoczęcia pracy z WebGIS

GIS Support Cloud to baza danych PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS wraz z dostępnym przez przeglądarkę komponentem do zarządzania dostępem do danych, przeglądarką danych oraz edytorem. Te dwa komponenty są zapakowane w jedną łatwą do instalacji paczkę. 100% Open Source.

Po co mi GIS Support Cloud?

 • Jest to najprostszy sposób na rozpoczęcie pracy w wiele osób nad jednym projektem.
 • Jest to świetna podstawa do tworzenia map on-line.

Funkcje GIS Support Cloud:

 • Kontrola dostępu. GIS Support Cloud pozwala na łatwe tworzenie kont użytkowników i przydzielanie im dostępu do danych
 • Przeglądarka danych GIS w poprzez WWW. 
 • Edytor danych GIS poprzez WWW
 • Integracja z QGIS. Dane przestrzenne można wczytać do QGIS bezpośrednio z bazy danych PostgreSQL+PostGIS
 • Integracja z Geoserverem i innymi pakietami oprogramowania GIS.

Korzyści GIS Support Cloud:

 • Prostota obsługi – próg wejścia dla niedoświadczonych użytkowników jest bardzo niski
 • Minimalna ilość dedykowanego kodu.
 • System uprawnień opiera się o PostgreSQL,
 • Skalowalność. GIS Support Cloud można zainstalować na klastrze bazodanowym w dowolnym środowisku chmurowym (AWS, Digital Ocean itp.).
qgis

QGIS

Posiadamy największą ofertę związaną z QGIS w Polsce.
Mamy doświadczenie związane z wdrażaniem QGIS, migracją z innych systemów oraz z tworzeniem dedykowanych rozwiązań opartych o QGIS i inne otwarte oprogramowanie GIS.