Wsparcie Open Source GIS

Wsparcie oprogramowania Open Source GIS

GIS Support zapewnia wsparcie oprogramowania Open Source GIS: QGIS, Geoserver, PostGIS.

Celem wsparcia jest zapewnienia stabilnej, wieloletniej pracy wybranego oprogramowania w firmie.

 

Skontaktuj się z nami w celu omówienia zakresu wsparcia dla Twojej firmy. 

qgis

QGIS

Posiadamy największą ofertę związaną z QGIS w Polsce.
Mamy doświadczenie związane z wdrażaniem QGIS, migracją z innych systemów oraz z tworzeniem dedykowanych rozwiązań opartych o QGIS i inne otwarte oprogramowanie GIS.