GDAL/OGR 1.10 wydany

Pod koniec kwietnia została wydana nowa wersja biblioteki GDAL/OGR oznaczona numerem 1.10. Najważniejsze zmiany:

 • nowe sterowniki dla rastrów:
  • Azavea Raster Grid (ARG) – zapis/odczyt,
  • CTable2 – zapis/odczyt,
  • DirectDraw Surface (DDS) – tylko zapis,
  • część formatów generowanych przez oprogramowanie IRIS (Interactive Radar Information System) – tylko odczyt,
  • format MAP programu OziExplorer – tylko odczyt,
  • MBTiles – tylko odczyt,
 • nowe sterowniki dla wektorów:
  • bazy danych ElasticSearch – tylko zapis,
  • akrusze kalkulacyjne ODS – zapis/odczyt,
  • arkusze kalkulacyjne MS Excel 2007 i późniejsze (XLSX) – zapis/odczyt,
  • formaty OSM i PBF z danymi OpenStreetMap – tylko odczyt,
  • Geospatial PDF – odczyt/zapis,
 • możliwość wykonania geoprocessingu (przecięcie, różnica, suma itp.) na warstwach (a nie tylko pojedynczych obiektach) – tzw. OGR Layer algebra,
 • wsparcie dla odmiany języka SQL używanej przez SQLite – http://gdal.org/ogr/ogr_sql_sqlite.html,
 • możliwość uruchomienia bibliotek jako rozszerzenia dla SQLite3 – https://www.gaia-gis.it/fossil/libspatialite/wiki?name=VirtualOGR,
 • nowy wirtualny system plików (/vsicurl_streaming/) dla danych strumieniowych umożliwiający m.in. odczyt informacji w trakcie pobierania danych np. z serwera WFS,
 • możliwość uruchamiania narzędzi w osobnym wątku (API_PROXY),
 • narzędzie geokodowania – http://gdal.org/ogr/ogr__geocoding_8h.html,
 • uaktualnienie bazy EPSG, zawierającej informacje o układach współrzędnych.

Ponadto usprawniono działanie istniejących sterowników oraz usunięto wiele błędów i niedociągnięć. Pełną listę zmian można znaleźć na stronie projektu.

Tagi:

Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń