Formy organizacji szkoleń

Kurs on-line

od 990 zł netto/os.
 • Organizacja szkolenia: dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej Akademia GIS Support
 • Czas trwania szkolenia: 16 h pracy własnej + 1 h indywidualnych konsultacji z trenerem
 • Materiały szkoleniowe: kurs na platformie ( 7 h wideo, notatki, dane do pobrania)
 • Wsparcie poszkoleniowe: 2 miesiące dostępu do panelu zgłoszeń problemów technicznych QGIS Assistance
 • Po szkoleniu: 2 miesiące dostępu do platformy

Zdalne z trenerem

od 1 190 zł netto/os.
 • Organizacja szkolenia: szkolenie w oparciu o telekonferencje (na żywo z trenerem) oraz materiały szkoleniowe na platformie e-learningowej Akademia GIS Support
 • Czas trwania szkolenia: 2-3 dni
 • Materiały szkoleniowe: kurs na platformie ( 7 h wideo, notatki, dane do pobrania)
 • Wsparcie poszkoleniowe: 2 miesiące dostępu do panelu zgłoszeń problemów technicznych QGIS Assistance
 • Po szkoleniu: 2 miesiące dostępu do platformy

Stacjonarne

od 1390 zł netto/os.
 • Organizacja szkolenia: tradycyjne szkolenie w sali szkoleniowej lub w siedzibie Zamawiającego. Spotykamy się w grupach od 5 do 10 osób.
 • Czas trwania szkolenia: 2 -3 dni
 • Materiały szkoleniowe: skrypt w wersji elektronicznej, notes, długopis, teczka
 • Wsparcie poszkoleniowe: 2 miesiące wsparcia mailowego obsługiwanego bezpośrednio przez naszych trenerów
 • Po szkoleniu: brak dostępu do kursu na platformie e-learningowej Akademia GIS Support

Zachęcamy do kontaktu – z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania:

Kurs on-line

Kurs on-line skierowany jest dla osób, które cenią sobie samodzielną pracę i chcą wykonywać ćwiczenia w dowolnym czasie.
Jeżeli preferujesz własne tempo rozwiązywania zadań, ta forma szkolenia jest dla Ciebie. 

Oferujemy: 

 • Materiały szkoleniowe dostępne na platformie Akademia GIS Support złożone z: filmów instruktażowych, opisów lekcji, danych do pobrania oraz zadań do wykonania i quizów. 
 • Konsultacja z trenerem na żywo (1 godzina) przez Google Hangouts.
 • Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia w wersji elektronicznej.
 • 2-miesięczny, poszkoleniowy dostęp do szkolenia na platformie GIS Support.
 • QGIS Assistance: Wsparcie techniczne realizowane za pomocą systemu obsługi zgłoszeń.
 • Wsparcie poszkoleniowe: Przedłużenie dostępu do platformy 

Kwestie organizacyjne

 1. Dostęp do kursu on-line przesyłany jest razem z fakturą.  
 2. W zależności od potrzeb –  możemy przesłać laptop szkoleniowy.
 3. Kurs on-line z katalogowym programem odbywa się nawet dla jednej osoby.
 4. Kurs on-line z dedykowanym programem organizujemy dla przynajmniej czterech osób.

Korzyści związane ze szkoleniem zdalnym

 1. Dostęp do materiałów wideo możliwy jest 24 godziny na dobę. Do zadań można wracać i utrwalać zdobywaną wiedzę. 
 2. Realizacja kursu może nastąpić o dowolnej porze, to Ty decydujesz czy rozwiązujesz zadania od rana, w nocy czy w weekendy – kiedy masz czas.
 3. Indywidualne konsultacje z możliwością dzielenia ekranu pozwalają na precyzyjne rozwiązanie konkretnych problemów technicznych. 
 4. Wykonywane ćwiczenia przygotowują do praktycznego włączenia nowych narzędzi w dotychczasowe procedury.
 5. Podczas kursu on-line uczestnicy pracują na realnych przykładach, ze swojego życia zawodowego.
 6. Zespół nie jest wyłączony ze swoich obowiązków przez całe dnie, a jedynie w wybranej porze rozwiązywania zadań.
 7. Menedżerowie mogą być bardziej zaangażowani, we wspieranie efektów szkolenia swoich pracowników, co przekłada się na wzrost motywacyjnego efektu treningu.

Zaufali nam

Doświadczony szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem zawodowym, profesjonalne materiały i sprawna organizacja całego przedsięwzięcia spowodowały, że szkolenie przyniosło widoczne rezultaty. Zdobyta wiedza oraz kompetencje przyczyniły się do rozwoju naszych pracowników. Uważamy, że firma GIS Support Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych. W swojej działalności wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

GIS Support
5
2020-08-04T08:53:15+02:00

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Doświadczony szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem zawodowym, profesjonalne materiały i sprawna organizacja całego przedsięwzięcia spowodowały, że szkolenie przyniosło widoczne rezultaty. Zdobyta wiedza oraz kompetencje przyczyniły się do rozwoju naszych pracowników. Uważamy, że firma GIS Support Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych. W swojej działalności wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem.

Zaufali nam

Szkolenie zostało poprzedzone szczegółową analizą potrzeb wśród uczestników, uwzględniając ich oczekiwania i poziom wiedzy. Przykłady prezentowanych treści były dopasowane do profilu działalności naszej jednostki.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

GIS Support
5
2020-08-04T09:46:53+02:00

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

Szkolenie zostało poprzedzone szczegółową analizą potrzeb wśród uczestników, uwzględniając ich oczekiwania i poziom wiedzy. Przykłady prezentowanych treści były dopasowane do profilu działalności naszej jednostki.
5
2
GIS Support

Szkolenie zdalne z trenerem

Szkolenie zdalne odpowiada realizacji szkolenia stacjonarnego. Skierowane dla osób i zespołów, dla których wartością jest praca grupowa i możliwość stałego kontaktu z prowadzącym. Uczestnicy zaczynają szkolenie o ustalonej godzinie i wykonują zadania samodzielnie, będąc w kontakcie z trenerem.

Oferujemy: 

 • Materiały szkoleniowe dostępne na platformie Akademia GIS Support złożone z: filmów instruktażowych, opisów lekcji, danych do pobrania oraz zadań do wykonania i quizów. 
 • Konsultacje z trenerem na żywo, podczas dwóch dni szkoleniowych (4 godziny) przez Google Hangouts.
 • Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia w wersji elektronicznej.
 • 2-miesięczny, poszkoleniowy dostęp do szkolenia na platformie GIS Support.
 • QGIS Assistance: Wsparcie techniczne realizowane za pomocą systemu obsługi zgłoszeń.
 • Wsparcie poszkoleniowe: Przedłużenie dostępu do platformy 

Kwestie organizacyjne

 1. Termin spotkania on-line jest ustalany z klientem. 
 2. Dzień szkoleniowy rozpoczyna się poranną odprawą z trenerem o godzinie 9:00,
  a kończy sesją konsultacyjną o godzinie 15:00. 
 3. W zależności od potrzeb –  możemy przesłać laptop szkoleniowy.
 4. Szkolenia zdalne z katalogowym programem organizujemy nawet dla jednej osoby.
 5. Szkolenia zdalne z dedykowanym programem organizujemy dla przynajmniej czterech osób.

Korzyści związane ze szkoleniem zdalnym

 1. Szkolenie jest ściśle dopasowane do bieżących potrzeb.
 2. Dostęp do materiałów wideo możliwy jest 24 godziny na dobę. Do zadań można wracać i utrwalać zdobywaną wiedzę. 
 3. Porządek ustalonych godzin konsultacji motywuje do sprawnego rozwiązywania zadań.
 4. Grupowe konsultacje z możliwością dzielenia ekranu pozwalają na wymianę doświadczeń.
 5. Wykonywane ćwiczenia przygotowują do praktycznego włączenia nowych narzędzi w dotychczasowe procedury.
 6. Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach, ze swojego życia zawodowego.
 7. Menedżerowie mogą być bardziej zaangażowani, we wspieranie efektów szkolenia swoich pracowników, co przekłada się na wzrost motywacyjnego efektu treningu.

Zaufali nam

Materiały szkoleniowe składające się z filmów video, (krok po kroku przeprowadzające przez proces ćwiczeniowy), paczek danych do pobrania (umożliwiających odtworzenie zadań na własnym komputerze) oraz adekwatne opisy tekstowe, zamieszczone były na platformie Akademia GIS Support, do której każdy uczestnik kursu, miał nieograniczony dostęp. W tym kontekście należy podkreślić, że niesamowicie istotnym aspektem przyswajania wiedzy, jest oferowana przez firmę możliwość powrotu do przerabianych materiałów, w ciągu umówionego okresu dostępu do platformy (standardowo 2 m-ce). Lekcje wideo można odtwarzać wielokrotnie i tym samym powtarzać oraz utrwalać omawiane zadania, co z pewnością stanowi dodatkową wartość takiego szkolenia.


Zobacz pełne referencje

GIS Support
5
2020-04-30T11:53:40+02:00
Materiały szkoleniowe składające się z filmów video, (krok po kroku przeprowadzające przez proces ćwiczeniowy), paczek danych do pobrania (umożliwiających odtworzenie zadań na własnym komputerze) oraz adekwatne opisy tekstowe, zamieszczone były na platformie Akademia GIS Support, do której każdy uczestnik kursu, miał nieograniczony dostęp. W tym kontekście należy podkreślić, że niesamowicie istotnym aspektem przyswajania wiedzy, jest oferowana przez firmę możliwość powrotu do przerabianych materiałów, w ciągu umówionego okresu dostępu do platformy (standardowo 2 m-ce). Lekcje wideo można odtwarzać wielokrotnie i tym samym powtarzać oraz utrwalać omawiane zadania, co z pewnością stanowi dodatkową wartość takiego szkolenia. Zobacz pełne referencje

Zaufali nam

Prowadzący wykazał się wysokim poziomem przygotowania zarówno merytorycznego jak również praktycznego. Wiedza była podawana przejrzyście, ciekawie i w odpowiednim tempie. Z pełną odpowiedzialnością polecamy Firmę GIS Support Sp. z o.o. jako kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych.

Stacja Biologiczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

GIS Support
5
2020-08-04T08:44:42+02:00

Stacja Biologiczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Prowadzący wykazał się wysokim poziomem przygotowania zarówno merytorycznego jak również praktycznego. Wiedza była podawana przejrzyście, ciekawie i w odpowiednim tempie. Z pełną odpowiedzialnością polecamy Firmę GIS Support Sp. z o.o. jako kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych.

Zaufali nam

Informacje przekazywane przez trenera były łatwo przystępne, zawsze podparte odpowiednimi - realnymi przykładami, co w dużym stopniu ułatwiło zapamiętywanie oraz wykorzystanie otrzymanych porad w późniejszej pracy. Doświadczony szkoleniowiec, profesjonalne materiały i sprawna organizacja przedsięwzięcia przyczyniły się do rozwoju naszych pracowników. Zdobyta wiedza zdecydowanie pomaga nam w rozwiązywaniu bieżących problemów.

M&R Biuro Projektów NOVA Sp. z o.o.

GIS Support
5
2020-08-04T08:56:49+02:00

M&R Biuro Projektów NOVA Sp. z o.o.

Informacje przekazywane przez trenera były łatwo przystępne, zawsze podparte odpowiednimi - realnymi przykładami, co w dużym stopniu ułatwiło zapamiętywanie oraz wykorzystanie otrzymanych porad w późniejszej pracy. Doświadczony szkoleniowiec, profesjonalne materiały i sprawna organizacja przedsięwzięcia przyczyniły się do rozwoju naszych pracowników. Zdobyta wiedza zdecydowanie pomaga nam w rozwiązywaniu bieżących problemów.

Zaufali nam

Pragniemy podkreślić profesjonalizm świadczonych usług i dostosowanie programu szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta. Program szkolenia i sposób prowadzenia zajęć pozwolił na podniesienie kwalifikacji zawodowych naszych pracowników. Z przyjemnością rekomendujemy firmę GIS Support Sp. z o.o. jako doświadczonego partnera gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług, wysoką elastyczność i otwartość wobec klienta stanowiącą niewątpliwie wizytówkę firmy.

Ramboll Polska Sp. z o.o.

GIS Support
5
2020-08-04T09:37:35+02:00

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Pragniemy podkreślić profesjonalizm świadczonych usług i dostosowanie programu szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta. Program szkolenia i sposób prowadzenia zajęć pozwolił na podniesienie kwalifikacji zawodowych naszych pracowników. Z przyjemnością rekomendujemy firmę GIS Support Sp. z o.o. jako doświadczonego partnera gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług, wysoką elastyczność i otwartość wobec klienta stanowiącą niewątpliwie wizytówkę firmy.
5
4
GIS Support

Szkolenie stacjonarne

Szkolenie stacjonarne organizujemy w siedzibie Zamawiającego lub w sali szkoleniowej zapewnionej przez naszą firmę. Szkolenia dedykowane dla firm organizujemy na terenie całego kraju. Szkolenia otwarte odbywają się najczęściej w Centrum Szkoleniowym Wspólna, przy ul. Wspólnej 56 w Warszawie. 

Zapewniamy: 

 1. Catering:
  • przerwa kawowa podczas trwania szkolenia
  • lunch na ciepło
 2. Materiały szkoleniowe:
  • uczestnicy otrzymują wydrukowane materiały szkoleniowe (prezentacje + skrypt), notes oraz długopis

Zaufali nam

Bardzo profesjonalne szkolenie przeprowadzone w miłej i profesjonalnej atmosferze. Wszelka pomoc w wyjaśnianiu problemów i zagadnień. Duża wiedza merytoryczna.
GIS Support
5
2020-06-04T12:19:39+02:00
Bardzo profesjonalne szkolenie przeprowadzone w miłej i profesjonalnej atmosferze. Wszelka pomoc w wyjaśnianiu problemów i zagadnień. Duża wiedza merytoryczna.

Zaufali nam

Realizacja programu szkoleniowego przebiegała zgodnie z ustaleniami, zaproponowany trener wykazał się dużym doświadczeniem, profesjonalizmem, oraz świetnym przygotowaniem merytorycznym, a uczestnicy wysoko ocenili jego kompetencje. Polecamy firmę GIS Support Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, jako profesjonalnego i rzetelnego organizatora szkoleń, świetnie znającego specyfikę pracy kadry administracji publicznej.

ARiMR Łódzki Oddział Regionalny

GIS Support
5
2020-06-26T12:41:19+02:00

ARiMR Łódzki Oddział Regionalny

Realizacja programu szkoleniowego przebiegała zgodnie z ustaleniami, zaproponowany trener wykazał się dużym doświadczeniem, profesjonalizmem, oraz świetnym przygotowaniem merytorycznym, a uczestnicy wysoko ocenili jego kompetencje. Polecamy firmę GIS Support Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, jako profesjonalnego i rzetelnego organizatora szkoleń, świetnie znającego specyfikę pracy kadry administracji publicznej.

Zaufali nam

Nasi pracownicy, którzy wzięli udział w szkoleniu bardzo pozytywnie ocenili jego jakość. Należy podkreślić, że sposób prowadzenia szkolenia, przekazywania wiedzy oraz kontakt trenerów z grupą uczestników cechował pełen profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny. Materiały szkoleniowe oraz ćwiczenia były dobrze przygotowane oraz dopasowane do poruszanych zagadnień.

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

GIS Support
5
2020-06-12T13:06:14+02:00

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

Nasi pracownicy, którzy wzięli udział w szkoleniu bardzo pozytywnie ocenili jego jakość. Należy podkreślić, że sposób prowadzenia szkolenia, przekazywania wiedzy oraz kontakt trenerów z grupą uczestników cechował pełen profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny. Materiały szkoleniowe oraz ćwiczenia były dobrze przygotowane oraz dopasowane do poruszanych zagadnień.
5
3
GIS Support