Drony w leśnictwie

Czas trwania: 2 dni
Poziom: Podstawowy
Cena:

 • szkolenie stacjonarne: 1390 zł netto
 • szkolenie zdalne: 990 zł netto
 • kurs on-line: 990 zł netto

(dowiedz się więcej o dofinansowaniu z KFS i PARP

Najbliższe terminy szkoleń:
Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego szkolenia stacjonarne zostały odwołane.
Zachęcamy do kontaktu (tel. 570 979 682) w celu umówienia terminów szkoleń zdalnych i kursów on-line.

To szkolenie może być zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego w ustalonym miejscu i terminie.
Jeżeli Warszawa jest zbyt daleko, a szkolenie on-line jest niekomfortowe wypełnij formularz.


Opis szkolenia

Drony w leśnictwie to szkolenie przeznaczone dla pracowników Lasów Państwowych, odpowiadających za zarządzanie danymi przestrzennymi oraz związane z nim procesy decyzyjne. Jego zakres obejmuje zagadnienia dotyczące filtrowania, selekcji i tworzenia danych wektorowych, ich konwersji, przygotowywanie zaawansowanych kompozycji mapowych z wykorzystaniem atlasu, jak również metody przetwarzania danych rastrowych, pozyskiwanych przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • tworzyć ortofotomapy z wykorzystaniem wolnego oprogramowania
 • pobierać, wczytywać i przetwarzać obrazy satelitarne (Landsat, Sentinel 2)
 • w sposób zautomatyzowany identyfikować obszary odznaczające się gorszą kondycją wegetacji (wskaźniki NDVI, NDWI), obliczać ich powierzchnie 
 • wczytać i przetwarzać dane przestrzenne z Leśnej Mapy Numerycznej
 • filtrować i selekcjonować obiekty (np. wydzielenia, drogi), modyfikować ich atrybuty oraz tworzyć na ich podstawie nowe warstwy
 • tworzyć punkty na podstawie współrzędnych
 • przygotowywać zaawansowane kompozycje kartograficzne oraz automatyzować proces ich produkcji przy użyciu narzędzia Atlas

 

Program szkolenia:

Dzień 1

Moduł I Wprowadzenie do QGIS
1. Wstęp do programu

 1. definiowanie właściwości projektu – wybór układu współrzędnych
 2. instalacja wtyczek – dodatków rozszerzających możliwości QGIS (QMS, GeoCoding, autoSaver, Memory Layer Saver)

2. Wczytywanie danych

 1. dane wektorowe (shp, gml, dxf, geopackage)
 2. numeryczne modele terenu, produkty przetwarzania chmury danych
 3. WMS/WFS – usługi udostępniane w internecie w postaci rastrowej np. warstwy z Banku Danych o Lasach
 4. dodawanie arkuszy kalkulacyjnych wraz z współrzędnymi – wyświetlenie na mapie w postaci punktów danych dostępnych dotychczas wyłącznie z poziomu Excela (wczytanie danych tabelarycznych z pliku XLS i CSV)

3. Tworzenie nowych danych wektorowych w QGIS

 1. tworzenie własnych warstw i obiektów
 2. przenoszenie obiektów (np. oddziałów leśnych) między warstwami
 3. edycja atrybutów – prowadzenie bazy danych w tabeli w QGIS

 

Moduł II Dane GIS w leśnictwie (LMN, Sentinel, Skaning laserowy, NMT, ortofoto)

1. Jakie dane możemy wykorzystać do pracy z danymi GIS? (wektor, raster, warstwy tematyczne z geoportalu)
2. Aspekty prawne pozyskiwania danych i związane z tym problemy
3. Przegląd instytucji przydatnych w gromadzeniu danych dla Lasów Państwowych

 1. granice administracyjne
 2. dane środowiskowe z GDOŚ, PIG oraz Banku Danych o Lasach
 3. dane tworzone przez społeczność OpenStreetMap
 4. numeryczne modele terenu, dane terenowe z GPS, dane lotniczego skaningu laserowego

 

Moduł III Wybrane metody przetwarzania danych wektorowych i rastrowych

1. Opracowanie map tematycznych na podstawie danych satelitarnych

 1. obliczenie wskaźników wegetacyjnych na podstawie danych Sentinel
 2. analiza serii czasowej danych satelitarnych
 3. obliczenie średnich wartości wskaźnika NDVI dla wydzieleń za pomocą statystyk strefowych

2. Opracowanie map rastrowych z danych lotniczego skaningu laserowego

 1. wysokość i zwarcie drzewostanu
 2. zliczanie drzew na podstawie danych skaningu laserowego
 3. obliczanie wskaźnika NDVI dla pojedynczych drzew
 4. wykrywanie obszarów wymagających uwagi (hot spots)

3. Zarządzanie danymi wektorowymi

 1. wybrane metody przetwarzania danych wektorowych
  • selekcja i filtrowanie obiektów na podstawie ich wartości
  • kopiowanie wybranych rekordów do nowej warstwy
 2. kalkulator pól (np. obliczanie powierzchni wydzieleń przeznaczonej na dzierżawę)
 3. dodawanie punktów na podstawie współrzędnych
  • konwersja układów współrzędnych
  • dokumentacja przypadków ASF (bufory, obliczanie powierzchni zagrożenia, eksport wyników do arkusza kalkulacyjnego)

Dzień 2

Moduł IV Kompozycje kartograficzne w QGIS

 1. przygotowywanie kompozycji mapowej
 2. dodanie poszczególnych elementów mapy
 3. zapisanie wzorcowego arkusza w postaci szablonu
 4. omówienie narzędzi Atlasu (automatyczne generowanie arkuszy map o zdefiniowanym zasięgu)
 5. eksport kompozycji do formatów graficznych lub .pdf

Moduł V Wykorzystanie danych teledetekcyjnych i systemów bezzałogowych (wykład + ćwiczenia)

 1. Zasady wykonywania operacji lotniczych z wykorzystaniem dronów w Polsce
 2. Przykłady dostępnych na rynku systemów bezzałogowych
 3. Przegląd oprogramowania do analizy danych z systemów bezzałogowych
 4. Tworzenie ortofotomapy, modelu powierzchni terenu i chmury punktów

Informacje organizacyjne:

Catering:

 • przerwy kawowe podczas trwania szkolenia
 • lunch na ciepło

Materiały szkoleniowe:

 • uczestnicy otrzymują wydrukowane materiały szkoleniowe (prezentacje + skrypt), notes oraz długopis
 • oferujemy dostęp dostęp do materiałów filmowych, które bardzo ułatwiają wykorzystanie przyswojonej wiedzy
  w praktyce

(https://centrumwspolna.pl/)

  570 979 682

12.03.2020 - z powodów oczywistych, odwołujemy wszystkie szkolenia stacjonarne. Jednocześnie wszystkich zainteresowanych szkoleniami zdalnymi, zapraszamy na szkolenia on-line w oparciu o platformę Akademia GIS Support. Wszystkich zainteresowanych, zapraszamy do kontaktu.


DLACZEGO SZKOLENIA GIS SUPPORT?

 • Zaufały nam największe polskie firmy i instytucje publiczne
 • Trenerzy są aktywnymi użytkownikami QGIS oraz programistami
 • Posiadamy największą ofertę dodatkową (migracje na open source, konsulting)
 • Uczestnicy szkoleń otrzymują 2 miesiące bezpłatnego wsparciaLOKALIZACJE SZKOLEŃ
Warszawa: Wspólna 56
(zobacz na Google Maps)
– 5 minuty pieszo z dworca Warszawa Centralna

Poznań: Towarowa 35
(zobacz na Google Maps)
– 4 minuty pieszo z dworca Poznań Główny

Lublin: ul. Zana 11
(zobacz na Google Maps)
– 15 min komunikacją miejską od dworca Lublin Główny