Dockable Mirror Map
Nazwa: Dockable MirrorMap
Autor: Giuseppe Sucameli
Wersja: 0.5.1
Repozytorium: Faunalia Repository
Data aktualizacji: 15.03.2017

Wtyczka Dockable Mirror Map pozwala dodać do okna głównego QGIS dodatkowe okna, w których można wyświetlać wybrane warstwy. Dzięki temu można porównać różne widoki dla tego samego miejsca, np. hydrografię, sieć dróg i ortofotomapę. Nowe okna tworzone są po kliknięciu ikony. Mogą one być zadokowane w głównym oknie QGIS lub zostać od niego odłączone.

Wtyczka, poza standardowymi formatami obsługiwanymi przez QGIS, pozwala również wyświetlać warstwy dodane przez OpenLayers Plugin.

Warstwy WMS również są obsługiwane, jednak ich obsługa przysparza nieco problemów, ponieważ wcześniej warstwa musi być ściągnięta z internetu. Oznacza to, że za każdym razem gdy widok zostanie zmieniony należy warstwę WMS usunąć i dodać ponownie do widoku.

W głównym oknie wyświetlona jest warstwa Google Streets, w dodatkowych widokach OpenStreetMap (górny) i Google Sattelite (dolny).

Obsługa wtyczki jest bardzo prosta. Utworzenie nowego okna mapy ogranicza się do kliknięcia ikony na pasku narzędzi. Teraz należy z listy wczytanych warstw wybrać jedną i wcisnąć przycisk . Po chwili warstwa zostanie wyświetlona w danym oknie mapy.
Aby usunąć warstwę wystarczy ją zaznaczyć na liście i kliknąć ikonę . Podobnie jak w głównym oknie mapy QGIS istnieje możliwość tymczasowego wyłączenia renderowania widoku za pomocą przycisku wyboru ‚Render’.

Widok w każdym dodatkowym oknie jest zsynchronizowany z oknem głównym QGIS. Oznacza to, że skala i punkt środkowy w każdym widoku są takie same jak w głównym oknie mapy. Istnieje możliwość przesuwania i skalowania map w widokach, jednak przy przesunięciu bądź zmianie skali w głównym oknie mapy wszystkie widoki zostaną zresetowane.

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej