DIVI Mobile – opis aplikacji

Od kilku tygodni z Google Play można pobrać darmową aplikację DIVI Mobile. Głównym celem DIVI Mobile jest umożliwienie użytkownikom systemu przeglądanie oraz zbieranie danych przestrzennych w terenie. Staraliśmy się, aby aplikacja była funkcjonalna i prosta w użytkowaniu dla osoby, która nie jest profesjonalistą GIS, stąd przeniesienie całości funkcji administracyjnych do serwerowej części DIVI. Dzięki temu administrator konta może stworzyć projekt, załadować pożądane dane przestrzenne, nadać im odpowiednią symbolizację i skonfigurować połączenia do danych z zewnętrznych źródeł (np. WMS). Następnie może stworzyć nowego użytkownika lub przypisać istniejącego do projektu. Użytkownik otrzyma e-mail z danymi dostępowymi. Na koniec wystarczy ściągnąć oraz zainstalować DIVI Mobile i po zalogowaniu się można przeglądać oraz edytować dane, do których użytkownik ma prawa dostępu.

Misją DIVI jest zwiększanie możliwości i poprawianie funkcjonowania Twojej firmy poprzez zastosowanie GIS. Dzięki wykorzystaniu DIVI API (na którym zbudowana jest DIVI Mobile) możemy szybko tworzyć aplikacje, które w pełni dostosują się do procesów biznesowych lub potrzeb w firmie.

DIVI Mobile jest ściśle zintegrowany z DIVI:

 • obowiązują te same dane do logowania
 • zachowane są prawa dostępu do danych (dostęp użytkowników do projektów oraz ograniczenia co do przeglądania lub edycji danych)
 • aplikacja synchronizuje się z DIVI w zakresie przesyłania danych (dane dodane przez DIVI Mobile w locie zapisują się do DIVI, a dane dodane do DIVI wyświetlają się w DIVI Mobile po odświerzeniu)
 • kompozycje map podkładowych oraz innych z zewnętrznych źródeł tworzy się w DIVI
 • struktura atrybutów, typy danych oraz słowniki zarządzane są przez DIVI.
 • symbolizacja jest tożsama z symbolizacją DIVI

Kluczowe funkcjonalności

 • Wyświetlanie danych przestrzennych zgromadzonych w projektach DIVI oraz WMS przypisanych do projektu DIVI
 • Geolokalizacja na podstawie Wi-Fi oraz GPS
 • Identyfikacja obiektów
 • Dodawanie obiektów (punkty, linie, poligony) wraz z atrybutami
 • Edycja atrybutów obiektów
 • Usuwanie obiektów
 • Dodawanie załączników do obiektów z pamięci telefonu
 • Dodawanie zdjęć do obiektów wprost z aparatu
 • Aplikacja działa w trybie on-line

Przykładowe zastosowania

Klasycznym zastosowaniem jest inwentaryzacja danych w terenie. Korzyści związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji z użyciem DIVI Mobile

 • centralne przechowywanie danych. Brak potrzeby łączenia danych pochodzących od różnych osób
 • wymuszenie na użytkownikach przestrzegania typów danych w atrybutach (wraz z wartościami słownikowymi (do wyboru z listy)
 • zapisywanie historii dodawania oraz edycji obiektów
 • brak potrzeby wykorzystania innych urządzeń niż smartfon lub tablet
 • minimalne potrzeby związane z szkoleniem użytkowników z obsługi danych przestrzennych (użytkownicy nie mają dostępu do danych źródłowych)
 • możliwość podczytywania WMS oraz innych warstw zgromadzonych w DIVI do podkładu np. w celu pokazania zasięgu opracowania, lub danych dodatkowych
 • możliwość dołączania zdjęć jako załączników do obiektów.

Co dalej?

Obecnie pracujemy i testujemy nowe funkcjonalności, przede wszystkim:

 • działanie w trybie offline (cachowanie danych w pamięci oraz synchronizacja zmian na życzenie)
 • dodawanie linii z pomiaru ciągłego (np. logowanie śladu podczas jazdy samochodem, digitalizacja i pomiar powierzchniowy na podstawie lokalizacji urządzenia)

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń