Dedykowane mapy i wizualizacje kartograficzne

Każda mapa może być wzbogacona o dodatkową treść:

  • dostarczoną przez klienta (np. lokalizacja placówek, przebieg sieci, adresy klientów itp.),
  • będącą wynikiem analiz przestrzennych (analiza odległości do obiektów, analiza cenności gruntów itp.),
  • pozyskaną na zamówienie (dane przestrzenne, statystyczne, działki ewidencyjne itp.),
  • identyfikację wizualną klienta.

Oferta map

Mapa administracyjno-drogowa Polski

Małoskalowe opracowanie dla obszaru całego kraju z siecią komunikacyjną i osadniczą oraz podziałem administracyjnym. Celem mapy jest orientacja w przestrzeni oraz ewentualnie zlokalizowanie konkretnego obiektu.

Mapa administracyjno-drogowa

Mapa przyrodnicza

Opracowanie małoskalowe zawierające cenne obszary przyrodnicze (parki narodowe, parki krajobrazowe czy rezerwaty przyrody), uzupełnione o sieć komunikacyjną i osadniczą. Przydatne w ochronie środowiska, planowaniu podróży bądź lokalizowaniu terenów o wysokich walorach przyrodniczych.

przyrodnicza_rez

Mapa administracyjno-drogowa województwa

Małoskalowe opracowanie dla obszaru konkretnego województwa z siecią komunikacyjną i osadniczą oraz podziałem administracyjnym. Celem mapy jest orientacja w przestrzeni oraz ewentualnie zlokalizowanie konkretnego obiektu.

Mapa administracyjno-drogowa województwa

Mapa topograficzna powiatu

Mapa ukierunkowana na dokładne przedstawienie obszaru danego powiatu. Zawiera użytkowanie terenu, sieć drogową oraz osadniczą, ochronę przyrody oraz dodatkowe, istotne elementy przestrzeni (np. linie WN). Doskonała do analiz przestrzennych, planowania inwestycji oraz map obszarów podlegających organom administracji publicznej i jednostkom systemu ratowniczo-gaśniczego.

Mapa przeglądowa powiatu

Mapa operacyjna

Mapa przeznaczona dla KP PSP. Zawiera niezbędne elementy do poprawnego zarządzania obszarem chronioinym m.in.: lokalizację jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego, lądowiska LPR, kilometraż dróg, obiekty charakterystyczne (szkoła, kościół), sieć komunikacyjną, wodną i osadniczą oraz użytkowanie terenu.

Mapa operacyjna powiatu dębickiego

Przeglądowa mapa topograficzna

Mapa w skali 1:25 000 lub 1:10 000, obrazująca dowolnie wybrany obszar. Zawiera użytkowanie terenu, zabudowę, sieć drogową i rzeczną oraz ukszatłtowanie terenu w postaci cieniowania. Doskonała do każdej formy turystyki oraz opracowań wymagających dokładnego rzutu terenu.

przegladowa_25k

Plan miasta

Szczegółowy, wielkoskalowy obraz obszarów miejskich. Zawiera użytkowanie terenu, sieć komunikacyjną, zabudowania oraz dodatkowe obiekty istotne dla przestrzeni miejskiej.

Plan miasta

Mapy dostarczamy w dowolnym formacie:

  • wydruki mało i wielkoformatowe na papierze, laminowane, na pleksi, PCV oraz na materiale,
  • fototapety i folie samoprzylepne,
  • TMS kafelki (tiles) do zasilenia systemów GIS wraz z hostingiem,
  • na życzenie klientów mapy mogą być dostarczone w formatach źródłowych (ESRI Shapefile, PDF, raster).

Przykłady realizacji

  • Nominalny czas dojazdu pierwszego zastępu Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego do zdarzeń w powiecie świebodzińskim: (pobierz: 8,5 Mb)
  • Zestaw map dla Wojewódzkiej Komendy PSP w Gorzowie Wielkopolskim: (link)