Dane statystyczne (GUS)

GUS jest dysponentem wielu danych przestrzennych (również takich, które są objęte dyrektywą INSPIRE). Strona, na której GUS publikuje informacje o swoich danych do pobrania znajduje się na Portalu Geostatystycznym w zakładce INSPIRE. Ta strona jest dość trudna w nawigacji, więc poniżej prezentujemy kilka bezpośrednich linków do danych do pobrania.

Oprócz danych stricte przestrzennych, dla użytkowników GIS przydatne mogą być dane statystyczne publikowane w Banku Danych Lokalnych, skąd można pobrać dane atrybutowe z danymi statystycznymi i łączyć je z danymi geometrycznymi np. granicami gmin z CODGiK, w celu stworzenia kartogramów.

Od grudnia 2018 GUS udostępnia dane w postaci API. Warto poczytać.