Wektor (WFS)

Raster (WMS)

Dobre rady

Granice administracyjne

Dane o granicach w Polsce znajdują się w administrowanym przez Główny urząd geodezji i Kartografii Państwowym Rejestrze Granic. Dane są publicznie dostępne, za darmo.

  1. Województwa
  2. Powiaty
  3. Gminy
  4. Obręby weidencyjne

Więcej informacji

Aktualność.

Dane są dostępne pod adresem WMS:

 

Fajny zbiór. Nic tylko pobierać!

Formy ochrony przyrody

Za utrzymywanie informacji przestrzennej z zakresu form ochrony przyrody w Polsce jest odpowiedzialny Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ). GDOŚ od lat robi to dobrze

  1. lTu jest link, w którym jest więcej info: Szybkie linki:

WFS.

Dla tych, co nie chcą WFS, szybkie linki:

  1. Natura 2000 – obszary ptasie
  2. Natura 2000 – siedliska
  3. Parki Narodowe

 

WMS z GDOŚ to najlepszy WMS w Polsce. Działa sprawnie, szybko i nie pamiętam, żeby kkiedyś nie działał:

https://sdi.gdos.gov.pl/wms

 

Wbrew pozorom granice form ochrony przyrody czasem się zmieniają (głównie są to dostosowania do granic działek lub ustalania faktycznego przebegu np. na podstawie słownego opisu z dokumentów powstałych w epoce przed gisowej)

Dane planistyczne

Tu jest ciężko. W Polsce mamy dwa główne dokumenty planistyczne:

  1. Studium
  2. MPZP

Za uchwalanie odpowiadają gminy.

Od kilkunastu lat trwają próby okiełznania tych zbiorów danych.

Należy założyć, że pełnych danych wektorowych nie ma.

Od jesieni 2022 roku gminy mają obowiązek publikowania granic planów

 

Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania.

 

W skrajnych pprzypadkach pozostaje pprzeczesywanie BIP w poszukiwaniu PDF ze zkanami załączników do uchwał.

Są też gminne geoportale, ale ich aktualność jest nijednorodna.

 

lGłówny problem to aktualność. Nie ma sprawnych mechanizmów, dzięki któremu, zaraz po uchwaleniu MPZP jego załącznik znajdzie się w ogólnodostępnych dannych 

Dane ewidencyjne

Za gromadzenie i udostępnianie danych o działkach odpowidają Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Są to instytucje mocno scyfryzowane.

Lista WFS

ULDK

 

Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów

Tu w ostatnich latach na prawdę się poprawiło.

Dane o użytkach i klasyfikacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

lJest to część EGIBU

 

IUNG mapa glebowo rolnicza (15 zł/km2)

 

Krajowa integracja gruntów i budynków

lorem ipsum

Budynki

Budynki są również częścią EGIB

lorem ipsum

 

Krajowa Integracja Gruntów i Budynków

lorem ipsum

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

lorem ipsum

 

Lorem ipsum

 

lorem ipsum

Dane przestrzenne all in one

Od lat utrzymujemy bardzo popularna stronę z informacją o danych przestrzennych. Poniższa tabela jest próba syntezy najważniejszych informacji. Dla kogo jest to tabela? Dla osób, które chcą szybko poznać