DIVI


Jak dodać własne dane do geoportal.gov.pl za pomocą WMS?

Generowanie własnego WMS z aplikacji DIVI daje szerokie możliwości zarówno publikacji jak i udostępniania danych innym użytkownikom. W poprzednim artykule odpowiedzieliśmy na pytanie: w jaki sposób taki adres utworzyć na podstawie danych zgromadzonych w DIVI. Teraz chcielibyśmy zaprezentować zastosowanie utworzonego adresu WMS na Geoportalu krajowym.

Rozpoczynając nasze działanie w głównym panelu repozytorium DIVI przy wybranym projekcie należy znaleźć ikonę (globus) oznaczoną jako “Udostępnij dane za pomocą usług”. Pojawi się okno z linkami dostępowymi, które zostały wcześniej utworzone. W pierwszej kolumnie tabeli należy wybrać “WMS” przy interesującej warstwie. Ukażą się linki dostępowe do danych. Link, który trzeba wybrać, zaznaczyć i skopiować do schowka to HTTP.  

Czytaj całość

Jak stworzyć adres WMS dla swoich danych w DIVI?

Funkcja utworzenia własnej usługi WMS daje spore możliwości udostępniania i prezentacji danych. Aplikacja DIVI umożliwia wygenerowanie własnego adresu, który zawiera dane utworzone przez użytkownika. Dzięki temu wszyscy współpracownicy mają możliwość, aby dane podczytać w swoim oprogramowaniu GIS lub na dowolnym geoportalu.

Dla przypomnienia – WMS (Web Map Service) to standard udostępniania danych przestrzennych w postaci rastrowej. Zapytanie wysyłane do serwera z aplikacji zawiera parametry mapy m.in. nazwa warstwy, zasięg geograficzny i układ współrzędnych. Odpowiedź z serwera generowana jest na podstawie danych umieszczonych w plikach (np. SHP, GML) lub bazach danych (np. PostGIS) jako obraz mapy w formacie PNG lub JPEG.

Cały proces rozpoczyna się od dodania danych przestrzennych do DIVI. Z głównego panelu repozytorium w wybranym projekcie należy wybrać “Dodaj nową warstwę”, a następnie “Importuj plik z danymi przestrzennymi”. W pierwszym oknie wprowadzania danych definiuje się format danych przestrzennych, kodowanie znaków i opcjonalnie datę pozyskania danych oraz wskazać pliki na dysku komputera, które mają być zaimportowane. Wybierając pliki w formacie shapefile, należy pamiętać o wszystkich komponentach, które wchodzą w skład SHP.


Czytaj całość

Jak zacząć pracę w DIVI?

To proste – załóż darmowe konto i twórz własne projekty – DIVI

Zanim zaczniesz korzystać z “chmury do QGIS” DIVI warto uświadomić sobie, że nie jest to wyłącznie aplikacja internetowa, ale cały zespół aplikacji.

Aplikacja DIVI.io pozwala przechowywać oraz zarządzać danymi przestrzennymi w chmurze. Składa się z trzech komponentów, które ściśle ze sobą współpracują:  

 • aplikacja webowa (DIVI.io)
 • wtyczka do QGIS (DIVI QGIS plugin)
 • aplikacja mobilna (DIVI Mobile)

Założenie konta w aplikacji odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej, czyli DIVI.io.


Czytaj całość

Tagi:
QGIS i DIVI dla firm z sektora ochrony środowiska

Wykonywanie opracowań środowiskowych, zbieranie danych do opracowywania dokumentów, wykonywanie inwentaryzacji to praca, która wymaga dostępu do olbrzymiej ilości danych, w tym wielu map. Dzięki QGIS możliwe jest zbudowanie „bazy wiedzy” na temat badanego obszaru i wykonanie większości niezbędnych analiz. Podstawowe czynności, które można wykonać za pomocą QGIS to:

Czytaj całość

DIVI: dużo poprawek i nowe funkcjonalności

Od czasu opublikowania informacji o starcie DIVI, mamy sporo pracy. Stworzyliśmy kilkadziesiąt kont testowych, spłynęło do nas wiele informacji o błędach, sugestii poprawek oraz pytań. Z użytkownikami jesteśmy w stałym kontakcie i cały czas zapraszamy nowych! Co najważniejsze: kilka instytucji zaufało nam i jesteśmy w trakcie wdrożeń, którymi niedługo na pewno się pochwalimy. Tymczasem na początku czerwca miała miejsce pierwsza poważna aktualizacja. Poniżej lista głównych zmian:

Nowy Geokoder

Czytaj całość

DIVI Mobile – opis aplikacji

Od kilku tygodni z Google Play można pobrać darmową aplikację DIVI Mobile. Głównym celem DIVI Mobile jest umożliwienie użytkownikom systemu przeglądanie oraz zbieranie danych przestrzennych w terenie. Staraliśmy się, aby aplikacja była funkcjonalna i prosta w użytkowaniu dla osoby, która nie jest profesjonalistą GIS, stąd przeniesienie całości funkcji administracyjnych do serwerowej części DIVI. Dzięki temu administrator konta może stworzyć projekt, załadować pożądane dane przestrzenne, nadać im odpowiednią symbolizację i skonfigurować połączenia do danych z zewnętrznych źródeł (np. WMS). Następnie może stworzyć nowego użytkownika lub przypisać istniejącego do projektu. Użytkownik otrzyma e-mail z danymi dostępowymi. Na koniec wystarczy ściągnąć oraz zainstalować DIVI Mobile i po zalogowaniu się można przeglądać oraz edytować dane, do których użytkownik ma prawa dostępu.

Misją DIVI jest zwiększanie możliwości i poprawianie funkcjonowania Twojej firmy poprzez zastosowanie GIS. Dzięki wykorzystaniu DIVI API (na którym zbudowana jest DIVI Mobile) możemy szybko tworzyć aplikacje, które w pełni dostosują się do procesów biznesowych lub potrzeb w firmie.

DIVI Mobile jest ściśle zintegrowany z DIVI:

 • obowiązują te same dane do logowania
 • zachowane są prawa dostępu do danych (dostęp użytkowników do projektów oraz ograniczenia co do przeglądania lub edycji danych)
 • aplikacja synchronizuje się z DIVI w zakresie przesyłania danych (dane dodane przez DIVI Mobile w locie zapisują się do DIVI, a dane dodane do DIVI wyświetlają się w DIVI Mobile po odświerzeniu)
 • kompozycje map podkładowych oraz innych z zewnętrznych źródeł tworzy się w DIVI
 • struktura atrybutów, typy danych oraz słowniki zarządzane są przez DIVI.
 • symbolizacja jest tożsama z symbolizacją DIVI

Kluczowe funkcjonalności

 • Wyświetlanie danych przestrzennych zgromadzonych w projektach DIVI oraz WMS przypisanych do projektu DIVI
 • Geolokalizacja na podstawie Wi-Fi oraz GPS
 • Identyfikacja obiektów
 • Dodawanie obiektów (punkty, linie, poligony) wraz z atrybutami
 • Edycja atrybutów obiektów
 • Usuwanie obiektów
 • Dodawanie załączników do obiektów z pamięci telefonu
 • Dodawanie zdjęć do obiektów wprost z aparatu
 • Aplikacja działa w trybie on-line

Przykładowe zastosowania

Klasycznym zastosowaniem jest inwentaryzacja danych w terenie. Korzyści związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji z użyciem DIVI Mobile

 • centralne przechowywanie danych. Brak potrzeby łączenia danych pochodzących od różnych osób
 • wymuszenie na użytkownikach przestrzegania typów danych w atrybutach (wraz z wartościami słownikowymi (do wyboru z listy)
 • zapisywanie historii dodawania oraz edycji obiektów
 • brak potrzeby wykorzystania innych urządzeń niż smartfon lub tablet
 • minimalne potrzeby związane z szkoleniem użytkowników z obsługi danych przestrzennych (użytkownicy nie mają dostępu do danych źródłowych)
 • możliwość podczytywania WMS oraz innych warstw zgromadzonych w DIVI do podkładu np. w celu pokazania zasięgu opracowania, lub danych dodatkowych
 • możliwość dołączania zdjęć jako załączników do obiektów.

Co dalej?

Obecnie pracujemy i testujemy nowe funkcjonalności, przede wszystkim:

 • działanie w trybie offline (cachowanie danych w pamięci oraz synchronizacja zmian na życzenie)
 • dodawanie linii z pomiaru ciągłego (np. logowanie śladu podczas jazdy samochodem, digitalizacja i pomiar powierzchniowy na podstawie lokalizacji urządzenia)
DIVI – filozofia działania

Informacja o starcie DIVI, spotkała się z bardzo dużym odzewem. Dziękujemy redakcji Geoforum i Gisplay za artykuły, a Wam za e-maile z pytaniami, prośbami o dostęp i ciepłymi słowami. Poniższy artykuł ma na celu wyjaśnienie logiki jaką się kierowaliśmy tworząc DIVI i sposobu w jakim spełnia swój podstawowy cel, czyli poprawa funkcjonowania firm, poprzez wykorzystanie GIS.

Stworzyliśmy wiele aplikacji webowych, których podstawowym komponentem jest mapa, jednak głównym celem jest dotarcie do informacji. Dotarcie w szybki i wygodny sposób do wiarygodnej i aktualnej informacji przez osoby, które nie muszą wiedzieć co to GIS, układy współrzędnych, warstwy, geoportale itp. Te osoby mapę traktują jak zwykłą stronę internetową i oczekują prostoy, szybkości i responsywności.

Przygotowanie aplikacji wyglądało zawsze podobnie: zaczynało się od stworzenia środowiska, instalacji kilku aplikacji (baza danych, serwer danych GIS, aplikacja backendowa do obsługi bazy itp), potem trzeba było zabezpieczyć dostępy, skonfigurować połączenia itd. Generowało to koszty w trakcie tworzenia, a także później, ponieważ całe to środowisko trzeba było monitorować, aktualizować itd. Tworzenie samej aplikacji webowej, czyli tego, czego oczekiwał klient (i za co wydawało mu się, że płacił) przeważnie było najkrótszą częścią wdrożenia. Finalnie klient dostawał aplikację, która składała się z kilku podstron a koszt był duży. My też mieliśmy mało radości z tworzenia backendów zamiast użytecznych aplikacji.

Stwierdziliśmy, że potrzebujemy solidnego narzędzia, dzięki, któremu raz na zawsze załatwimy kwestie backendu (to czego nie widać) do tworzenia aplikacji mapowych. Postanowiliśmy stworzyć narzędzie, dzięki któremu będziemy mogli skupić się na tworzeniu rozwiązań dopasowanych do modeli i procesów biznesowych klientów, a nie sklejać oprogramowanie „na tyłach”. Przy okazji postanowiliśmy rozwiązać kilka innych problemów, które często się w GIS pojawiają np. edycja danych w wiele osób, historia edycji, dołączanie załączników do obiektów itp. Tak powstała koncepcja DIVI. Po 12 miesiącach pracy kilku programistów doszliśmy do momentu, że możemy nasze rozwiązanie pokazać światu.

Czym właściwie jest DIVI?

DIVI składa się z 4 zintegrowanych komponentów

 1. aplikacja serwerowa (DIVI.io)
 2. wtyczka do QGIS
 3. aplikacja mobilna (przeglądarka i kolektor danych)
 4. DIVI API

do których dostęp otrzymuje się po założeniu konta (dla firmy) i stworzeniu użytkowników (identyfikowanych przez login i hasło)

Aplikacja serwerowa (zintegrowana baza danych, serwer danych GIS i kilka innych) z dostępem przez przeglądarkę www po zalogowaniu się (ryc.1). to główny komponent i mózg DIVI. Tam są przechowywane dane (przestrzenne i nieprzestrzenne oraz załączniki do obiektów), zarządza się użytkownikami przypisanymi do konta (tworzy nowych, nadaje uprawnienia do konkretnych warstw i aplikacji), zachowuje się cała historia edycji danych oraz decyduje się o udostępnianiu danych na zewnątrz (w postaci rastrowej, wektorowej oraz interaktywnych map). Dodatkowo można tworzyć i edytować dane w wygodnym managerze (ryc.2), uploadować pliki z danymi przestrzennymi, geokodować dane, nadawać im symbolizację, podczytywać WMS, podkłady mapowe i wiele innych. To taka konsola administracyjna.

Wtyczka QGIS powstała w celu umożliwienia tworzenia zaawansowanych kompozycji kartograficznych oraz zaawansowanej edycji w QGIS Desktop. Działanie jest bardzo proste. Po zalogowaniu się, otrzymujemy listę warstw, do których mamy dostęp na koncie DIVI. Warstwy te możemy dodać do projektu QGIS. Od tej pory, możemy je edytować jak każdą inną warstwę (możemy korzystać z kalkulatora pól, narzędzi zaawansowanej edycji, CAD Tools itp.). Zapis zmian, powoduje wysłanie informacji o edycjach do DIVI, dzięki czemu w przeglądarce historii wiadomo kto i kiedy edytował dane. Jest to bardzo pomocne w przypadku dynamicznych zbiorów danych.

Aplikacja mobilna DIVI Mobile to zarazem przeglądarka i kolektor danych. Po zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym, należy się zalogować swoim loginem i hasłem DIVI. Otrzymamy listę projektów, do których mamy uprawnienia. Po przejściu do projektu zobaczymy mapę z danymi oraz wszystkimi skonfigurowanymi w DIVI.io podkładami i WMSami. Po wybraniu warstwy aktywnej możemy identyfikować obiekty, edytować atrybuty, dodawać zdjęcia wprost z aparatu, lub dodawać załączniki z pamięci urządzenia. Możliwa jest geolokalizacja a także dodawanie punktów, linii i poligonów. Oczywiście wszystkie zmiany są zapisywane online i możliwe do przeglądania w historii edycji. Jest to bardzo wygodne narzędzie do inwentaryzacji terenowych oraz do odszukiwania obiektów w terenie.

DIVI API to nasza duma. Wszystkie funkcjonalności i dane są dostępne z poziomu REST API. Jest to podstawa do budowania własnych aplikacji (webowych i mobilnych), na bazie DIVI.

Dlaczego tak? Współczesne technologie wymagają elastyczności i możliwości integrowania się w zakresie wymiany danych z systemami już istniejącymi. Potrzeby związane z GIS są tak przeróżne, że stwierdziliśmy, iż nie ma sensu próbować ich zaspokajać za pomocą jednej aplikacji „do wszystkiego”. „Wyklikiwanie” aplikacji bez potrzeby programowania to zawsze kompromis użyteczności i funkcjonalności z możliwościami systemu. Na koniec dnia nikt nie jest usatysfakcjonowany na 100%, a i tak trzeba coś oprogramować. Dlatego postawiliśmy na otwarte API oraz możliwość tworzenia dodatkowych aplikacji (własnymi siłami, bądź zlecając nam lub innej firmie). Ten model sprawdza się na świecie, jak również z naszymi klientami. Jest to rozwiązanie efektywne kosztowo, ponieważ można mieć jeden silnik do obsługi wielu procesów biznesowych w firmie. Jest to również stworzone do zwinnego, przyrostowego rozwoju wykorzystania GIS, bez dużych początkowych nakładów finansowych. W następnych artykułach przedstawimy aplikacje, które już działają na tej zasadzie. Co więcej: na naszym repozytorium na GitHub, publikujemy kod przykładowych aplikacji i planujemy cykl artykułów typu „developers guide”, z których każdy będzie mógł się dowiedzieć jak stworzyć aplikacje do wizualizowania, edycji, filtrowania i tworzenia danych, używając jedynie HTML i JavaScript.

Co dalej?

Nie zwalniamy tempa i dalej pracujemy nad rozwojem DIVI, dodając nowe funkcjonalności, poprawiając błędy i skupiając się na ergonomii używania oraz promocji. Dotychczasowym klientom dziękujemy za zaufanie i oczywiście liczymy na nowych:)

Tagi: , ,
DIVI – Stwórz swój GIS. Zwiększ możliwości i popraw funkcjonowanie Twojej Firmy, dzięki zastosowaniu GIS.

Systemy Informacji Przestrzennej stają się coraz bardziej popularne. Coraz większa grupa użytkowników widzi korzyści związane z korzystaniem z GIS. Widzimy to pracując z naszymi klientami, prowadząc warsztaty, a także na licznych konferencjach. GIS przestaje być domeną instytucji gromadzących dane przestrzenne lub specjalnych działów w firmach, które zajmują się przetwarzaniem danych na potrzeby pozostałych pracowników organizacji. Dostęp do zawsze aktualnych map, zestawień wynikających z danych przestrzennych chcą mieć menadżerowie, pracownicy działów obsługi klientów oraz przede wszystkim specjaliści i konsultanci różnych dziedzin. Inne branże związane z gromadzeniem, dostępem i wymianą informacji bardzo szybko dostosowały swoje produkty do potrzeb i wymagań klientów. Programiści korzystają z sieciowych systemów kontroli wersji, konsultanci z sieciowych edytorów tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych, sprzedawcy mają współdzielone systemy CRM, a zarządy dostępy do raportów i dashboardów generowanych na bieżąco z systemów ERP wprost na smartfony i tablety. Tylko GIS pozostał w tyle. Nadal rządzi oprogramowanie typu desktop. WebGIS bardzo często ogranicza się do ociężałych, nieintuicyjnych przeglądarek danych. Istnieje dużo oprogramowania, płatnego i darmowego, ale nadal stworzenie prostego systemu do zarządzania danymi przestrzennymi w ramach instytucji jest pracochłonne, drogie, wymaga pracy programistycznej oraz późniejszego utrzymania całego systemu przy życiu przez administratorów. W świecie, gdzie współtworzenie i udostępnianie jest podstawą pracy zespołów, w GIS stworzenie warstwy oraz bezpieczna i wieloosobowa edycja nadal jest bardzo skomplikowana. Postanowiliśmy to zmienić.

Od 12 miesięcy pracowaliśmy ciężko nad DIVI – kompleksowym zbiorem narzędzi do zarządzania, wizualizacji i analizowania danych na mapach. Głównym zadaniem DIVI jest umożliwienie efektywnej pracy w firmie z danymi przestrzennymi oraz stworzenie warunków do łatwego udostępniania danych wewnątrz i na zewnątrz organizacji. DIVI składa się z:

DIVI jest w zaawansowanej fazie beta. Wersja SaaS działa już produkcyjnie u kilku naszych klientów. Na bieżąco będziemy informować o nowych wdrożeniach i powstałych aplikacjach. Zapraszamy na stronę DIVI.io w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz do kontaktu z nami.

Wierzymy, że DIVI zmieni postrzeganie GIS jako systemów skomplikowanych, drogich i trudnych w implementacji. Dzięki DIVI można w prosty i łatwy sposób:

 • stworzyć firmowe repozytorium danych,
 • edytować dane przestrzenne w wiele osób online,
 • przechowywać informacje o historii edycji danych,
 • dołączać załączniki (zdjęcia, dokumenty) oraz komentarze do obiektów,
 • tworzyć proste przeglądarki danych bez umiejętności programowania
 • tworzyć zaawansowane systemy GIS w oparciu o DIVI API

Tagi:
Przypadek użycia DIVI w Grontmij Polska

Grontmij Polska wykonywała plan utrzymania wód dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Podstawą do pracy była baza danych odcinków rzek z całego dorzecza Warty podzielona na odcinki wedle ustalonej z Zamawiającym metodyki. 4 osoby z działu GIS pozyskały wszelkie potrzebne dane z różnych źródeł i doprowadziły je do spójnej postaci. Kluczową częścią całego projektu było dokonanie oceny odcinków wód oraz zaproponowanie wariantów ochrony. Z technicznej strony polegało to na opisaniu każdego odcinka za pomocą ok. 30 atrybutów. Nad całością oceny miało pracować ok 20 osób. Czasu było bardzo mało. Do pracowników działu GIS należało zaplanowanie prac wraz z oszacowaniem ryzyka.

Czytaj całość

Tagi:

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej