Biblioteka GIS

Świetny podręcznik akademicki do QGIS. Za darmo!
Mastering PostGIS. Wydawnictwo Packt.
Samouczek do QGIS 2.18
Quantum GIS. Tworzenie i analiza map. Bartłomiej Iwańczak.
Analiza funkcjonalności oprogramowania QuantumGIS w zakresie analiz przestrzennych na przykładzie danych topograficznych. Katarzyna Kisielińska
GIS modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi
„Wprowadzenie do QuantumGIS”, Milena Nowotarska
„Zainspiruj się! Geoinformacja w samorządach gminnych”
„Początki w OpenStreetMap – Praktyczny przewodnik dla każdego” Humanitarian OpenStreetMap Team
„Python Geospatial Development” Erik Westra
„GIS czyli mapa w komputerze” Grzegorz Myrda
„Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS” Leszek Litwin, Grzegorz Myrda
„Rozważania o GIS” Roger Tomlinson
„GIS w wodociągach i kanalizacji” Marian Kwietniewski
„GIS-Teoria i praktyka” Opracowwanie zbiorowe
„GIS – Obszary zastosowań” Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski
„OpenLayers 2.10 Beginners Guide” Erik Hazzard
„PostGIS in Action” Regina O. Obe, Leo S. Hsu
„GIS w badaniach przyrodniczych” Jacek Urbański
„GIS – Rozwiązania sieciowe” Tomasz Kubik
„Desktop GIS – Mapping the planet with Open Source Tools” G. Sherman