Samouczki GIS Support

Przygotowaliśmy filmy, które pomogą przejść przez pierwsze kroki w programie QGIS.


Jak utworzyć warstwę wektorową w QGIS?

Stworzenie własnej warstwy Shapefile w QGIS.

Jak wczytać warstwę wektorową do QGIS?

Poprzez okno zarządzania źródłami danych w zakładce wektor wskaż wybrany plik.

Jak wczytać warstwę rastrową do QGIS?

Dodawanie nowej warstwy rastrowej do QGIS dzięki wskazaniu wybranego pliku źródłowego.


Jak stworzyć obiekt w warstwie wektorowej w QGIS?

Przechodząc do trybu edycji użyj polecenia “Rysuj obiekt”.

Jak zmienić układ współrzędnych projektu w QGIS?

Dopasowanie odwzorowania kartograficznego w QGIS.

Jak wczytać warstwę WMS do QGIS?

Dodawanie warstwy WMS do widoku mapy w QGIS poprzez wprowadzenie adresu URL usługi.


Jak skalibrować mapę rastrową do QGIS?

Georeferencer – nadawanie georeferencji mapie rastrowej w QGIS.

Jak wczytać plik DXF do QGIS?

Przechodząc w zakładkę “Projekt” – “Import/Eksport” zaznacz opcję “Importuj warstwę DWG/DXF”.

Jak wyszukać obiekt według atrybutów w QGIS?

Posługiwanie się narzędziem “Zaznacz obiekty używając wyrażenia”.


Jak zainstalować wtyczkę do QGIS?

Przechodząc do panelu “Wtyczki'”-“Zarządzaj wtyczkami” możesz dodać nowej funkcjonalności do programu QGIS.

Jak policzyć powierzchnię poligonów w QGIS?

Korzystając z kalkulatora pól obliczysz wymiary wybranych obszarów w QGIS.

Jak wyszukać obiekt według lokalizacji w QGIS?

Zaznaczenie przez lokalizację obiektu w QGIS wybierając z paska menu i narzędzi badawczych.


Jak znaleźć część wspólną warstw wektorowych w QGIS

Operacje na warstwach w QGIS.

Jak wykonać złączenie z tabelą?

Dodawanie złączenia warstw poprzez tabele atrybutów.

Jak wyznaczyć bufor w QGIS?

Tworzenie nowego obszaru dzięki odsunięciu od istniejącego poligonu.


Jak utworzyć wydruk w wybranym formacie w QGIS?

Zapis mapy poprzez kompozytor wydruków np. na arkuszu A4.

Jak dodać mapę i legendę do wydruku?

Operacje w kompozytorze wydruków z dołączaniem mapy i legendy.

Jak dodać tytuł i skalę do wydruku w QGIS?

Dodawanie pola tekstowego
i podziałki do układu wydruku.


Jak wczytać punkty z tabeli na bazie współrzędnych w QGIS?

Otwórz okno zarządzania źródłami danych i wskaż plik w formacie CSV.

Jak wyeksportować mapę do pliku w QGIS?

Zapis mapy w QGIS dostępny jest w formatach: obraz, SVG lub PDF.

Jak wygenerować atlas w QGIS?

Tworzenie wydruku seryjnego za pomocą atlasu map w QGIS.


Jak wyeksportować projekt do DXF w QGIS?

Zapis projektu w QGIS do formatu obsługiwanego przez narzędzia CAD.

Jak wyświetlić etykietę na mapie w QGIS?

Dodawanie nazw obiektom znajdującym się w granicach opracowania.

Jak zmienić symbol obiektu wektorowego w QGIS?

Definiowanie własnych rodzajów symbolizacji warstw.