Aplikacje analityczne dla CBRE

W 2017 roku mieliśmy przyjemność stworzyć niezwykle przydatną aplikację analityczną. Klientem było CBRE – duża firma z branży nieruchomości. Konsultanci szukali rozwiązanie, które pomogłoby im wykorzystać możliwości GIS w codziennej pracy.
 

Opis problemu:

CBRE jest w posiadaniu informacji o sile nabywczej, która jest przypisana do kodu pocztowego oraz posiada bardzo bogata bazę centrów i ulic handlowych dla całej Europy. Obydwa te zbiory danych były przechowywane w postaci arkusza kalkulacyjnego. Celem było stworzenie narzędzia, które pozwoli na wykonanie analizy odległości (catchment area, strefy dojazdu) wokół zadanych punktów oraz obliczenie statystyk (głównie indeksu siły nabywczej) dla wyznaczonego obszaru. Sama analiza nie jest skomplikowana, jednak zamawiającemu zależało na:

 1. szybkim czasie wykonania analizy
 2. minimalizacji ryzyka błędu (np. pomyłce w wyborze parametrów analizy lub wykorzystanie nieaktualnych danych)
 3. brakiem potrzeby profesjonalnego szkolenia dla konsultatnów

Zastosowane rozwiązanie

Zaproponowaliśmy stworzenie aplikacji analitycznej opartej o DIVI, które zapewniało:

 1. cały system kontroli dostępu (tworzenie kont użytkowników, przydzielanie uprawnień),
 2. możliwości edycji danych w przeglądarce
 3. narzędzia do symbolizacji danych

Brakowało jedynie aplikacji analitycznej, która została stworzona od podstaw w oparciu o DIVI API. Powstał prosty w użyciu lekki system:

 1. strefy dojazdu obliczane są za pomocą API firmy HERE
 2. algorytm obliczania wskaźników został ustalony wspólnie z Zamawiającym

Korzyści związane z zastosowaniem wybranego rozwiązania:

 1. Każdy konsultant wykona analizę mając pewność pracy na odpowiednich danych
 2. Szkolenie trwa kilkadziesiąt minut
 3. produkty powstające po analizie (tabele oraz wydruki map) są zgodne z identyfikacją wizualną.

 

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej