Uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie ankiety dotyczącej jakości naszych szkoleń. W oparciu o zebrane informacje będziemy mogli zwiększyć skuteczność oraz atrakcyjność prelekcji:

ANKIETA