QGIS dla planistów i urbanistów

3 dni

Poziom:

PODSTAWOWY

CENA:

Kurs on-line – szkolenie w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania) + 1 godzina indywidualnych konsultacji. 

990 zł netto (20 godzin pracy)

Szkolenie zdalne z trenerem – szkolenie w oparciu o multimedialne materiały na platformie e-learningowej (7 godzin wideo, notatki, dane do pobrania)  i bezpośredni kontakt z trenerem, który na bieżąco rozwiązuje problemy i odpowiada na pytania (stałe połączenie poprzez Meet, Zoom itp.)

1490 zł netto (3 dni)

Szkolenie stacjonarne – tradycyjne szkolenie w sali szkoleniowej lub w siedzibie Zamawiającego. Grupy 5-10 osób. 

1890 zł netto (3 dni lub 2+1)

(dowiedz się więcej o formule 2+1)

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

 • 27-29 stycznia 2021
  ZDALNE Z TRENEREM

+48 570 979 682 szkolenia@gis-support.pl

Opis szkolenia

Jak przygotować projekt planu w aplikacji GIS? Jak wykorzystać dane DXF? Jak spełnić wytyczne w zakresie przygotowania MPZP w postaci numerycznej?
Planowanie przestrzenne w QGIS to szkolenie przeznaczone dla planistów, urbanistów oraz wszystkich osób zaangażowanych w proces planistyczny. Swoim zakresem obejmuje każdy etap tworzenia planu oraz pozwala zapoznać się z narzędziami niezbędnymi do wykonania planu w całości w QGIS.

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu będziesz potrafił: 

 • wczytać dane z ośrodka (zarówno w formie skanów map jak i wektorowej: DXF, GML, SHP)
 • wczytać dane z zewnętrznych źródeł (WMS i WFS), rastry
 • stworzyć materiały kartograficzne do inwentaryzacji urbanistycznej (np. mapa klasoużytków)
 • narysować plan z użyciem narzędzi zaawansowanej edycji w QGIS oraz nadać mu odpowiednia symbolizację
 • dokonać obliczeń (powierzchnia zabudowy, intensywność zabudowy)
 • wygenerować mapę – załącznik graficzny do uchwały

BONUS

 • wczytywanie budynków 3D do QGIS
 • pobieranie danych z OpenStreetMap m.in. drogi

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I Wstęp do GIS (wykład)

 1. Wykład wprowadzający. Czym się różni raster od wektora oraz jak odpowiednio dobrać układ współrzędnych? Minimum teorii niezbędnej do pracy z QGIS
 2. Infrastruktura informacji przestrzennej w Polsce. Skąd się biorą dane w GIS? Rzecz o geoportalach, WMSach i źródłach danych na 20 slajdach

Moduł II Przygotowanie do stworzenia planu w QGIS:

 1. Prawidłowe ustawienie układu współrzędnych, aby dane wyświetliły się w odpowiednim miejscu
 2. Wyszukiwanie i instalacja przydatnych wtyczek, które m.in. pozwalających wyszukać adres czy konkretną działkę

Moduł III Wczytanie danych WMS

 1. Szybkie wczytywanie ortofotomapy
 2. Wyszukiwanie map archiwalnych
 3. Dane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (obszary chronione)

Moduł IV Wczytanie danych wektorowych

 1. Dodawanie plików SHP, GML, CSV, gromadzimy materiały źródłowe w jednym miejscu
 2. Pobieranie danych z OSM – warstwa dróg
 3. Dane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (obszary chronione)

Moduł V Wczytanie danych rastrowych (skanów map)

 1. Kalibracja map rastrowych MPZP i Studium – prawidłowe wpasowanie w przestrzeni

Moduł VI Tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 1. Tworzenie nowych warstw wektorowych, nadawanie atrybutów z wykorzystaniem formularzy ułatwiających wpisywanie danych
 2. Wektoryzacja z użyciem przyciągania, tak aby strefy tworzyły ciągłą powierzchnię
 3. Przegląd narzędzi wspomagających rysowanie w QGIS: rysowanie odcinków o zadanej długości i pod zadanym kątem, dzielenie i łączenie obiektów, rysowanie kształtów

Dzień 2

Moduł VII Obsługa wniosków do planów i tworzenie materiałów do inwentaryzacji urbanistycznej

 1. Filtrowanie danych, wyszukiwanie działek ewidencyjnych
 2. Stworzenie bazy danych z uwagami do planu – wizualizacja spisu działek z excela
 3. Przygotowanie mapy klasoużytków – wykorzystanie danych z ośrodka

Moduł VIII Obliczenia statystyczne – korzystanie z kalkulatora pól i panelu statystyk

 1. Obliczanie powierzchni zabudowyh
 2. Panel statystyk – szybka analiza danych zawartych w tabeli

Moduł IX Symbolizacja planu

 1. Nadawanie symbolizacji, tworzenie własnych stylów
 2. Zapisywanie i przenoszenie styli do nowego projektu

Dzień 3

Moduł X Tworzenie kompozycji kartograficznej planu

 1. Przygotowanie wydruku
 2. Dostosowanie kompozycji zgodnie z wymogami
 3. Generowanie atlasu

Moduł XI Zapis projektu do formatu CAD

 1. Eksport do DXF

Moduł XII Wizualizacja budynków 3D

 1. Pobieranie darmowych danych 3D
 2. Wykorzystanie budynków 3D w QGIS

Zaufali nam

Szkolenie spełniło moje oczekiwania i jestem z niego bardzo zadowolony, a tym samym moja opinia wyraża jedynie moje ogromne zadowolenie z tego, że skorzystałem z Państwa usług. Oczywiście wyrażam zgodę na upublicznienie mojej opinii na Państwa stronie wraz z danymi imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy.

Urbanista Tomasz Staszewski

GIS Support
5
2020-06-04T12:45:14+02:00

Urbanista Tomasz Staszewski

Szkolenie spełniło moje oczekiwania i jestem z niego bardzo zadowolony, a tym samym moja opinia wyraża jedynie moje ogromne zadowolenie z tego, że skorzystałem z Państwa usług. Oczywiście wyrażam zgodę na upublicznienie mojej opinii na Państwa stronie wraz z danymi imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy.

Zaufali nam

Praca z tym oprogramowaniem wymaga wielu umiejętności. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas szkolenia pozwoliły na wykorzystanie programu QGIS w pracy projektowej.

Rapalska-Kaczmarek Grocholewska ARCHITEKCI s.c.

GIS Support
5
2020-06-12T13:11:41+02:00

Rapalska-Kaczmarek Grocholewska ARCHITEKCI s.c.

Praca z tym oprogramowaniem wymaga wielu umiejętności. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas szkolenia pozwoliły na wykorzystanie programu QGIS w pracy projektowej.

Zaufali nam

Materiały znajdujące się na platformie e-learningowej Akademia GIS Support są
przygotowane bardzo dobrze pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Treści kursów
są przystępne, zrozumiałe i poukładane tak, aby kursant nie miał problemów z ich
opracowaniem. Ważną kwestią, którą należy podkreślić jest wsparcie poszkoleniowe i
możliwość skorzystania z konsultacji poszkoleniowej z trenerem.

Uczestniczka szkolenia Małgorzata Ząbkiewicz

GIS Support
5
2020-10-28T11:14:31+01:00

Uczestniczka szkolenia Małgorzata Ząbkiewicz

Materiały znajdujące się na platformie e-learningowej Akademia GIS Support są przygotowane bardzo dobrze pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Treści kursów są przystępne, zrozumiałe i poukładane tak, aby kursant nie miał problemów z ich opracowaniem. Ważną kwestią, którą należy podkreślić jest wsparcie poszkoleniowe i możliwość skorzystania z konsultacji poszkoleniowej z trenerem.
5
3
GIS Support