QGIS dla planistów i urbanistów

Czas trwania: 2 dni
Poziom: Podstawowy
Cena: 1190 zł netto (dowiedz się o dofinansowaniu)

Najbliższe terminy szkoleń:
19-20 lutego 2020
14-15 lipca 2020

To szkolenie może być zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego w ustalonym miejscu i terminie.
Jeżeli Warszawa jest zbyt daleko, a szkolenie on-line jest niekomfortowe wypełnij formularz.


Opis szkolenia

Planowanie przestrzenne w QGIS to szkolenie przeznaczone dla planistów, urbanistów oraz wszystkich osób zaangażowanych w proces planistyczny. Swoim zakresem obejmuje każdy etap tworzenia planu oraz pozwala zapoznać się z narzędziami niezbędnymi do wykonania planu w całości w QGIS.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 1. wczytać dane z ośrodka (zarówno w formie skanów map jak i wektorowej: DXF, GML, SHP)
 2. wczytać dane z zewnętrznych źródeł (WMS i WFS), rastry
 3. stworzyć materiały kartograficzne do inwentaryzacji urbanistycznej (np. mapa własności gruntów)
 4. narysować plan z użyciem narzędzi zaawansowanej edycji w QGIS oraz nadać mu odpowiednia symbolizację
 5. dokonać obliczeń (powierzchnia zabudowy, intensywność zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna)
 6. wygenerować mapę – załącznik graficzny do uchwały

Program szkolenia

Dzień 1
Moduł I Przygotowanie do stworzenia planu w QGIS:

 1. prawidłowe ustawienie układu współrzędnych
 2. wyszukiwanie i instalacja przydatnych wtyczek

Moduł II Wczytanie danych wektorowych z ośrodka:

 1. mapa zasadnicza w DXF, SHP, GML itp.

Moduł III Wczytanie danych rastrowych (skanów map):

 1. MPZP, Studium
 2. kalibracja map rastrowych

Moduł IV Stworzenie granicy planu:

 1. tworzenie warstw wektorowych
 2. wektoryzacja z użyciem przyciągania

Moduł V Wczytanie danych z instytucji zewnętrznych (WMS, WFS):

 1. Geoportal (ortofotomapa)
 2. GDOŚ (obszary chronione)

Moduł VI Tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

      a. wektoryzacja MPZP
      b. tworzenie wydzieleń
      c. przegląd narzędzi wspomagających rysowanie w QGIS

Dzień 2

Moduł VII Obsługa wniosków do planów:

 1. wyszukiwanie działek ewidencyjnych
 2. stworzenie bazy danych z uwagami do planu

Moduł VIII Stworzenie materiałów kartograficznych do inwentaryzacji urbanistycznej:

 1. stworzenie mapy użytkowania terenów
 2. wizualizacja rejestru warunków zabudowy

Moduł IX Symbolizacja planu:

 1. nadawanie symbolizacji zgodnej z ustawą
 2. zapisywanie i przenoszenie styli

Moduł X Obliczenia statystyczne:

 1. obliczanie powierzchni zabudowy
 2. obliczanie intensywności zabudowy
 3. panel statystyk

Moduł XI Tworzenie kompozycji kartograficznej planu:

 1. tworzenie kompozycji MPZP
 2. właściwości elementów kompozycji
 3. dostosowanie kompozycji zgodnie z wymogami
 4. generowanie atlasu

Moduł XI Zapis projektu do formatu CAD:

 1. eksport do DXF

Tworzenie MPZP w QGIS


Informacje organizacyjne:

Catering:

 • przerwa kawowa podczas trwania szkolenia
 • lunch na ciepło

Materiały szkoleniowe:

 • uczestnicy otrzymują wydrukowane materiały szkoleniowe (prezentacje + skrypt), notes oraz długopis
 • oferujemy dostęp dostęp do materiałów filmowych, które bardzo ułatwiają wykorzystanie przyswojonej wiedzy
  w praktyce

(https://centrumwspolna.pl/)


W ramach promowania Systemów Informacji Geograficznej wśród planistów i urbanistów współpracujemy z portalem Urbanistyka.info

 

 

 

 

 

 

  570 979 682

DLACZEGO SZKOLENIA GIS SUPPORT?

 • Zaufały nam największe polskie firmy i instytucje publiczne
 • Trenerzy są aktywnymi użytkownikami QGIS oraz programistami
 • Posiadamy największą ofertę dodatkową (migracje na open source, konsulting)
 • Uczestnicy szkoleń otrzymują 2 miesiące bezpłatnego wsparciaLOKALIZACJE SZKOLEŃ
Warszawa: Wspólna 56
(zobacz na Google Maps)
– 5 minuty pieszo z dworca Warszawa Centralna

Poznań: Towarowa 35
(zobacz na Google Maps)
– 4 minuty pieszo z dworca Poznań Główny

Lublin: ul. Zana 11
(zobacz na Google Maps)
– 15 min komunikacją miejską od dworca Lublin Główny